Raad van bestuur

De raad van bestuur (rvb) bestaat sinds 1 juli 2022 uit vijf leden. De taakverdeling over de leden van de rvb is zowel gebaseerd op de aansturing van de verschillende Lines of Service (Assurance, Tax & Legal en Advisory) als op functionele taakgebieden, zoals finance, human capital, risk & quality, clients & markets en corporate sustainability.

De voorzitter van de raad van bestuur (territory senior partner) is formeel de enige statutaire bestuurder. De overige leden van de raad van bestuur zijn tijdens hun bestuurstermijn gevolmachtigd bestuurder. De benoeming van de voorzitter vindt plaats door de algemene vergadering (de partners) op basis van een voordracht door de raad van commissarissen. De rvc betrekt in zijn besluitvorming en selectie ook de door de voorzitter aan te stellen leden in zijn team.

Agnes Koops

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes (1969) trad in 1991 als accountant in dienst van een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd partner op 1 juli 2007. In 2013 werd zij benoemd in het bestuur van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Assurance Board). Sinds 1 juli 2018 is Agnes lid van de raad van bestuur.

Sinds 1 juli is Agnes voorzitter van de raad van bestuur.

Portefeuille:
 • Voorzitter van de raad van bestuur

Benoemingsdatum: 1 juli 2022
Einde bestuurstermijn: 1 juli 2026, herbenoembaar

Nevenfuncties:
 • Lid van de Raad van Toezicht van Groninger Museum (per 1 juni 2021)
Maarten van de Pol

Maarten van de Pol

Maarten van de Pol (1972) trad in 1996 als accountant in dienst van een van de rechtsvoorgangers van PwC en is partner sinds 1 juli 2007. Hij werd in 2013 benoemd in het bestuur van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Advisory Board) en sinds 1 juli 2018 maakt Maarten deel uit van de raad van bestuur, waarin hij verantwoordelijk was voor Advisory en voorzitter was van de Advisory Board.

Sinds 1 juli 2022 is Maarten Chief Financial Officer (CFO) en Chief Operations Officer (COO) in de raad van bestuur.

Portefeuille:
 • Chief Financial Officer
 • Chief Operations Officer
 • Corporate Sustainability

Benoemingsdatum: 1 juli 2018
Einde bestuurstermijn: 1 juli 2026, niet herbenoembaar

Jolanda Lamse-Minderhoud

Janet Visbeen

Janet Visbeen (1970) trad in 2004 in dienst van PwC en werd in 2008 partner in de business unit People & Organisation van de belastingadviespraktijk. Zij is specialist op het gebied van beloningsstrategie en -advies, incentive design, corporate governance, internationale fiscale structurering en managementondersteuning bij transacties. In 2015 werd Janet benoemd in het bestuur van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Tax, Legal & People Board) waar zij verantwoordelijk was voor de portefeuilles markets, innovatie en finance.

Sinds 1 juli 2022 is Janet lid van de raad van bestuur van PwC in Nederland als voorzitter van de belastingadviespraktijk. 

Portefeuille:
 • Tax & Legal
 • Human Capital

Benoemingsdatum: 1 juli 2022
Einde bestuurstermijn: 1 juli 2026, herbenoembaar

Lidmaatschappen & nevenactiviteiten:
 • Lid van Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
 • Lid van Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling 
 • Lid van het bestuur van Human Rights Watch Nederland
Marc Borggreven

Wytse van der Molen

Wytse van der Molen (1969) trad in 1994 in dienst van een van de rechtsvoorgangers van PwC en werd in 2006 tot partner benoemd. Hij is registeraccountant en maakt sinds 2016 deel uit van het bestuur van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Assurance Board). Tot 30 juni 2022 was hij verantwoordelijk voor de risk & quality-portefeuille.

Sinds 1 juli 2022 is hij als voorzitter van de accountantspraktijk lid van de raad van bestuur van PwC in Nederland.

Portefeuille: 
 • Assurance
 • Risk & Quality

Benoemingsdatum: 1 juli 2022
Einde bestuurstermijn: 1 juli 2026, herbenoembaar

Nevenfuncties:
 • Lid van het Overlegplatform Openbare Accountantskantoren (OPAK)
 • Lid van de stuurgroep Openbaar Belang van de NBA

 

Marc Diepstraten

Veronique Roos-Emonds

Veronique Roos-Emonds (1975) trad in 2005 in dienst van PwC en is partner sinds 1 juli 2014. Ze adviseert klanten op complexe transformationele projecten. Van 2018-2020 was Veronique lid van het bestuur van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V (Advisory Board).

Sinds 1 juli 2022 maakt Veronique deel uit van de raad van bestuur van PwC in Nederland, waar zij verantwoordelijk is voor Advisory, en is zij voorzitter van de Advisory Board. Daarnaast is ze binnen de raad van bestuur van PwC Nederland verantwoordelijk voor clients & markets.

Portefeuille:
 • Advisory
 • Markets

Benoemingsdatum: 1 juli 2022
Einde bestuurstermijn: 1 juli 2026, herbenoembaar

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons