Executive Reward

Beloningsbeleid, performance management en incentive regelingen optimaal ingericht

Beloningsbeleid leidt tot allerlei vraagstukken rondom HR, maar ook ten aanzien van financiën en fiscaliteit, performance en compliance. Beloningsbeleid dient aan te sluiten bij uw strategie, uw cultuur te ondersteunen en acceptabel te zijn voor betrokken stakeholders. Geen eenvoudige opgave.   

Is uw beloningsbeleid klaar voor de toekomst? Hoe komt u tot een management participatie na een overname door Private Equity? Gaan aandeelhouders instemmen met de nieuwe Long Term Incentive regeling van uw uitvoerende bestuurders? Sluit uw beloning aan bij lange termijn doelstellingen, inclusief uw ESG strategie? Welke afwegingen maakt u bij de integratie van beloningen van al uw medewerkers na een fusie? En hoe zorgt u dat uw arbeidsvoorwaarden optimaal passen bij de medewerkers die u nodig heeft? Wij adviseren u graag bij al deze vragen en helpen bij de implementatie van de antwoorden, waar mogelijk met digitale tools.

Reward Workforce

Remuneratie senior management

Het beloningsbeleid van senior management vraagt om een belangenafweging met veel stakeholders. Beursgenoteerde ondernemingen moeten het beloningsbeleid periodiek voorleggen aan de aandeelhouders. Wij bieden geïntegreerde ondersteuning om te borgen dat het beleid aansluit op uw strategie, maar ook om de gevolgen voor financiën, fiscaliteit en de juridische aspecten duidelijk in kaart te brengen. En wij ondersteunen u bij alle stappen: strategische analyse en vertaling naar een executive compensation plan of management incentive plan, communicatie met stakeholders, administratieve implementatie en verwerking in de jaarrekening. Geen verrassingen, geen disconnects en volledig overzicht.

Beloningen en participaties bij fusies, overnames en transformaties

Na een fusie of overname moet het beloningsbeleid van de verschillende partijen worden afgestemd of zelfs geïntegreerd. Ook grootschalige transformaties kunnen leiden tot een herziening van beloningspakketten of incentive regelingen. Wij analyseren bestaande arbeidsvoorwaarden, adviseren u over de integratie en maken een retentieplan om de sleutelpersonen te behouden. Als het management bij een overname mee-investeert, stellen wij een management investment plan op waarin we uw wensen samenbrengen. Wederom integreren we hier onze kennis ten aanzien van beloningen, met accounting en de fiscale en juridische uitwerking en maken wij gebruik van digital tools om real-time inzicht te verschaffen en de ervaring van uw mensen te optimaliseren.

Beloningsbeleid passend voor uw organisatie en uw mensen

Beloning is een belangrijk onderdeel van de people value proposition. Hoe zorgt u dat de kosten voor salaris, pensioenregeling en andere arbeidsvoorwaarden optimaal passen bij uw organisatie en bij de wensen van uw medewerkers en overige stakeholders? Wij helpen u met de analyse van werknemers voorkeuren en de inrichting van een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Ook kunnen onze specialisten u ondersteunen in beleidskeuzes met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit en het bieden van gelijke beloning bij gelijk werk (equal pay). Kortom, we helpen u met het effectief vormgeven van uw beloningsbeleid, performance management of incentive regelingen. Deze kan gericht zijn op het aantrekken en behouden van (toekomstig) talent, het creëren van flexibiliteit in uw organisatie om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen of het optimaliseren van uw kostenstructuur.

HR analytics en digitale tools

Digitalisering en automatisering leiden tot efficiëntere processen, met betrouwbare kwaliteit en een herleidbaar audittrail. Digitalisering leidt ook tot data die door middel van dashboarding door ons voor u kan worden ontsloten om uw beleidsmatige keuzes te onderbouwen, gevolgen van interventies voorspellen en de voortgang en impact hiervan te meten en monitoren.  Denk hierbij onder meer aan uw diversiteitsbeleid, connectie tussen prestaties en beloning en scenario analyses. We gebruiken allerlei tools voor HR analytics – ook van onze strategische partners. Zo werken we onder andere met TrueChoice voor de voorkeursanalyse van medewerkers en Faethm om de impact van digitalisering op uw personeelsbeleid  in kaart te brengen. Onze technologie-experts adviseren u graag welke HR-tools van derde partijen geschikt zijn en helpen u bij de implementatie.

Workforce - Reward

Zo kan PwC u helpen met uw Reward vraagstukken

  • Beloningsbeleid inclusief incentive regelingen van begin tot eind geregeld
  • Vertalen van ondernemingsstrategie naar beloningsbeleid en performance management 
  • Integratie van arbeidsvoorwaarden bij fusie of overname
  • Ontwerp van uw management participatie bij investeringen door private equity
  • Optimalisatie van uw ‘employee value proposition’ ter versterking van uw positie in de arbeidsmarkt
  • Ondersteuning bij stakeholdermanagement en communicatie rondom uw beloningsbeleid
  • Borgen van compliance met wet- en regelgeving

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner, lid Raad van bestuur, voorzitter Tax & Legal board, PwC Netherlands

Céline Buys

Céline Buys

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 048 49 55

Frank van Oirschot

Frank van Oirschot

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 111 38 73

Hide