Publieke Sector

Houvast bij maatschappelijke uitdagingen

De overheid staat voor grote uitdagingen. De aanpak van vele grote maatschappelijke uitdagingen vraagt alle aandacht van dit nieuwe kabinet. Van de overheid wordt meer verwacht dan ooit op het vlak van het beleid, maar minstens zo belangrijk is de betrouwbare uitvoering hiervan. PwC heeft op veel van deze gebieden de kennis en ervaring in huis om mee te denken en te helpen. Zo kunnen we samen de oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen vormgeven.

Vertrouwen

Vertrouwen is de schakel die mensen, organisaties, klanten, stakeholders en de wereld met elkaar verbindt. Vertrouwen verdien je door elke interactie die je maakt, door elke ervaring die je deelt, door elke relatie die je aangaat en door elke oplossing die je bedenkt. De hoge kwaliteit van ons werk is het fundament onder onze bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen.

Lees meer

Playback of this video is not currently available

0:02:31

Selwyn Moons over vertrouwen

Rijksbegroting 2023: de hoofdpunten per ministerie 

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de Rijksbegroting voor 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder leest u per ministerie de kernpunten van de begroting. 

Lees de kernpunten van de begroting per ministerie

Kabinet moet niet in ‘damage control’ blijven hangen

Het kabinet ging met het regeerakkoord voortvarend van start met grootse plannen en fondsen voor investeringen in oplossingen voor de klimaat en stikstofproblematiek. Na vijf maanden is het vooral bezig met ‘damage control’. Niet ‘investeren’, maar de ‘budgettaire grenzen’ zijn kernwoorden in de Voorjaarsnota 2022. 

Lees meer

Kabinet moet niet in ‘damage control’ blijven hangen

Onze ambitie

Met passie voor het hogere doel impact maken op mensen, overal.

Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie. PwC draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door u te helpen uw publieke waarde te maximaliseren en transparant te verantwoorden.

Onze maatschappelijk betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat ze willen bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Gepassioneerd door doelgerichtheid en het verbeteren van levens, maken wij uw uitdagingen tot de onze. Dat is onze ambitie! Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van AssuranceRisk Assurance (advisering publieke instellingen)TaxAdvisory en Legal Services. Waarbij een goed begrip van de belangen en dilemma's van publieke organisaties én uw stakeholders centraal staan. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal.

In de afgelopen jaren hebben we met veel passie en zorg aan zeer mooie projecten gewerkt binnen de publieke sector. Het is onze ambitie om u met innovatieve en werkbare oplossingen – volgens onze BXT-methode - te helpen op thema’s als de toekomst van werk, digitalisering, energietransitie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. 

De toekomst van werk

De manier waarop we werken en willen werken is sterk aan het veranderen. Nieuwe technologieën veranderen onze werkomgeving in een snelle tempo waardoor van werknemers steeds meer flexibiliteit wordt gevraagd om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen jongere generaties om meer diversiteit op de werkvloer en een ander evenwicht tussen werk en privé.

Meer over de toekomst van werk

Energietransitie

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Om te slagen is een constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties nodig.

Meer over energietransitie

Gezondheidszorg

Nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe behandelingen. Veel nieuwe ideeën, dus veel kansen. En tegelijk een hoop uitdagingen: beperkte budgetten, krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, politieke ontwikkelingen, een toename van chronische aandoeningen, veranderende en meer complexe zorgvragen, actievere zeggenschap en eigen regie van patiënten plus een stijging van de zorgkosten. Kortom, hoe blijft goede, toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk? En hoe draagt u bij aan de duurzame toekomst van onze gezondheidszorg?

Meer over gezondheidszorg

Mobiliteit

Onze mobiliteit loopt op alle fronten tegen z’n grenzen aan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een enorme hoeveelheid initiatieven om de ruimtelijke en de milieubelasting van vervoer in te dammen. Grote en kleine ideeën die voor een fundamentele verandering in de verplaatsing van mensen en goederen gaan zorgen. Het vraagt van oude en nieuwe spelers om een visie op de rollen die ze willen gaan of willen blijven spelen. En het vraagt van de overheid meer flexibiliteit. Want de urgentie is te groot om de snelle en hoognodige ontwikkelingen in oude-wereld tempo te blijven benaderen.

Meer over mobiliteit

Veiligheid

De bedreigingen voor de samenleving zijn zo complex als de samenleving zelf. Dus net zo bewegelijk/wispelturig, onvoorspelbaar en gelaagd. Doordat interne en externe veiligheid diep verbonden zijn met elkaar, hebben globale ontwikkelingen en gebeurtenissen, lokale effecten en vice versa. Dit alles speelt zich af in zowel het fysieke als het digitale domein. Het veiligheidsvraagstuk is daarmee te groot, te veelvormig, te verweven en te grens- en domein- overschrijdend voor organisaties om het ‘alleen te doen’. 

Meer over veiligheid

Bent u op zoek naar

Assurance

Risk Assurance

 • Begeleiden en bevorderen van digitale transformaties
 • Inrichten van adequate data-analyse processen
 • Advies bij organisatie (her)ontwerp en ontwikkeling (primair proces en bedrijfsvoering)
 • Advies bij financiële vraagstukken en inrichting finance en controlfunctie
 • Toekomstbestendige systemen (Finance, Business, HR) en optimalisering CIO functie
 • Risicomanagement en optimalisatie controls
 • IT costbaselining
 • Versterken van de (semi-)publieke en private samenwerking

Tax

 • Afgewogen structurering van btw, vpb en loonbelasting
 • Efficiënte inrichting en horizontaal toezicht
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Juridische structuur en governance
 • HR-beleid op loonbelasting en pensioenen
 • Strategische personeelsplanning

Advisory

 • Scherpe analyses en strategieën
 • Nieuwe inzichten uit open en big data
 • Uitvoering complexe transformaties
 • Fraudebestrijding en integriteitsbevordering
 • Wendbaarheid van de organisatie
 • Fusies en schaalvergroting

Legal Services

 • Opzetten samenwerkingsverbanden incl. juridisch fusies, overnames en opstellen samenwerkingscontracten
 • Advies over en implementatie van herstructureringstrajecten
 • Advies en begeleiding bij verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten
 • Ontwerp en uitvoer van grootschalige uitkeringsprojecten
 • Opstellen en beoordelen van wet- en regelgeving
 • Begeleiding van aanbestedingstrajecten
 • Signaleren en afdekken van risico's inzake staatssteun
Lees meer over juridische ondersteuning bij complexe maatschappelijke transformaties

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Contact

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons