Publieke Sector

De kwaliteit van publieke organisaties weerspiegelt welzijn, welvaart en de aantrekkingskracht voor de wereld om ons heen.

Als die verandert onder invloed van megatrends, beweegt onze open samenleving mee. Wat is de impact van de megatrends op de Nederlandse publieke sector? Welke transformaties zijn er nodig onder invloed van digitalisering, duurzaamheid en ‘smart urban regions’? Hoe dragen publieke instellingen bij aan innovatie en samenwerking in een wendbare samenleving? Hoe wordt u samen met alle relevante stakeholders en de overheid toekomstbestendig?

Onze ambitie

Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie. PwC draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door hen te helpen hun publieke waarde te maximaliseren en transparant te verantwoorden over keuzes en prestaties.

Onze maatschappelijk betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat ze willen bijdragen aan maatschappelijk relevante onderwerpen en het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze ambitie! Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van Assurance, Risk Assurance (advisering publieke instellingen)Tax, Advisory en Legal Services. Vanuit een goed begrip van de belangen en dilemma's van publieke organisaties én hun stakeholders dragen we binnen de publieke sector bij aan de hiernaast beschreven diensten.

Op deze plek presenteren we onze dienstverlening vanuit Assurance, Tax en Advisory aan de gezondheidszorg, onderwijs en woningcorporaties, rijksoverheid, lokale overheid en maatschappelijke organisaties.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Richard Goldstein

PS Industry Leader en Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons