Publieke Sector

Houvast in onzekere tijden

De coronacrisis heeft ons allemaal stevig in de greep. In deze ongewisse tijd wordt er meer van de overheid en van publieke diensten verwacht dan ooit. Vooral als het gaat om de uitvoering van nieuwe maatregelen. We kunnen ons voorstellen dat overheden ondersteuning zoeken om snel en effectief te handelen. PwC heeft op veel vlakken de kennis en de ervaring in huis om hierin mee te denken en te helpen. Zodat we samen de crisis het hoofd kunnen bieden.

Rijksbegroting 2021, de accenten voor de publieke sector en de uitdagingen

Op 15 september 2020 heeft het kabinet de Rijksbegroting voor 2021 gepresenteerd per ministerie.

Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC, gaat in op accenten die het kabinet legt, wat de impact is voor de publieke sector en waar de uitdagingen liggen van het gekozen beleid. Bekijk hiernaast de video.

Bekijk de highlights van de begroting per ministerie

loading-player

Playback of this video is not currently available

Maatregelen impact coronacrisis publieke sector

Maatregelen coronacrisis in de gezondheidszorg

De gevolgen van het coronavirus doen een enorm beroep op de personele als financiële capaciteit van zorginstellingen. Zo is er enerzijds een intensivering van zorg in ziekenhuizen (met name op de IC) tot de isolatiemaatregelen in ouderenzorg- en GGZ-instellingen, en strikte voorschriften voor de thuiszorg. Anderzijds kan sprake zijn van vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel en zal de omvang van reguliere zorg en ondersteuning mogelijk tijdelijk feitelijk afwijken van de reguliere situatie. 

Graag zetten wij voor u de maatregelen voor Covid-19 en reguliere zorg op een rij die door de overheid zijn getroffen om zorginstellingen en zorgverleners te ondersteunen. Zodat u inzicht heeft in de mogelijkheden die op grond van deze maatregelen bestaan om de zorgverlening zo goed als mogelijk op peil te houden in deze bijzondere tijd. Daarnaast geven wij informatie over de opstart van de reguliere zorg.

Lees meer over de maatregelen in de gezondheidszorg

Vijf acties voor infrastructuurprojecten om COVID-19 effecten te mitigeren

De economische impact van de Covid-19-uitbraak is bijzonder groot. Terwijl de internationale respons zich blijft ontwikkelen, weten we inmiddels dat ook infrastructuurprojecten worden geconfronteerd met serieuze uitdagingen. Niemand kan op dit moment nog de volledige reikwijdte van de gevolgen van de crisis voorzien. Wel zijn er praktische aandachtspunten en maatregelen die u nu al kunt treffen om de gevolgen voor uw organisatie en projecten zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over de acties die u kunt ondernemen

Lokale overheden staan voor nieuwe uitdagingen

De coronacrisis stelt ons voor nieuwe uitdagingen. In deze onzekere tijd wordt er nog meer van de overheid en de publieke instellingen verwacht. Helemaal als het gaat om de uitvoering van nieuwe maatregelen. Op basis van de vragen die gemeenten ons gesteld hebben, hebben wij een overzicht gemaakt van hoe we u houvast kunnen geven in onzekere tijden.

Lees meer over de maatregelen lokale overheden

Onderwijs en onderzoek op afstand lijkt het nieuwe normaal

In een tijdsbestek van slechts enkele dagen hebben onderwijsinstellingen in heel Nederland de manier waarop wordt lesgegeven, onderzoek wordt verricht en wordt samengewerkt, drastisch om moeten gooien. Wij geven u inzicht in een aantal aandachtspunten plus mogelijkheden om zowel veilig als effectief het onderwijs en onderzoek te kunnen continueren. 

Lees meer over de nieuwe uitdagingen en vraagstukken
loading-player

Playback of this video is not currently available

Leiderschap tijdens crisissituaties

Bekijk hier de adviezen over leiderschap tijdens crisissituaties door Peter van Uhm, voormalig Commandant der Strijdkrachten en consultant voor PwC.  

Peter van Uhm zet op heldere, inspirerende en praktische wijze zijn inzichten over leiderschap uiteen, op basis van zijn eigen ervaringen met crisismanagement. Kerninzichten zijn: maak gebruik van de inzichten en oplossingen van medewerkers, beslis op feiten, vraag om hulp, neem besluiten en evalueer deze.

Wat zijn de maatregelen tegen de impact van het coronavirus (Covid-19)? De volledige webcast 'Coronavirus impacts and updates' kijkt u hier terug.

Blog Peter van Uhm 'Toon lef en creativiteit in crisissituaties'.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Controle is goed, vertrouwen is beter

Hoe te handelen als toezichthouder in de publieke sector in de coronacrisis. De adviezen zijn gebaseerd op een rondgang langs toezichthouders, bestuurders en natuurlijk onze eigen ervaringen en wordt gepresenteerd door Richard Goldstein, voorzitter Publieke Sector PwC. In deze webcast gaat hij in op de volgende onderdelen:

 • Uw rol als werkgever van het dagelijks bestuur
 • Uw rol als adviseur voor het dagelijks bestuur
 • Uw rol als controleur

Dit specifieke deel over de publieke sector is onderdeel van een PwC webcast die op 7 april 2020 plaatsvond voor een brede doelgroep aan commissarissen. 

Kijk hier de volledige webcast.

Onze ambitie

Met passie voor het hogere doel impact maken op mensen, overal.

Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie. PwC draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door u te helpen uw publieke waarde te maximaliseren en transparant te verantwoorden.

Onze maatschappelijk betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat ze willen bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Gepassioneerd door doelgerichtheid en het verbeteren van levens, maken wij uw uitdagingen tot de onze. Dat is onze ambitie! Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van AssuranceRisk Assurance (advisering publieke instellingen)TaxAdvisory en Legal Services. Waarbij een goed begrip van de belangen en dilemma's van publieke organisaties én uw stakeholders centraal staan. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal.

In de afgelopen jaren hebben we met veel passie en zorg aan zeer mooie projecten gewerkt binnen de publieke sector. Het is onze ambitie om u met innovatieve en werkbare oplossingen – volgens onze BXT-methode - te helpen op thema’s als de toekomst van werk, digitalisering, energietransitie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. 

De toekomst van werk

De manier waarop we werken en willen werken is sterk aan het veranderen. Nieuwe technologieën veranderen onze werkomgeving in een snelle tempo waardoor van werknemers steeds meer flexibiliteit wordt gevraagd om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Daarnaast vragen jongere generaties om meer diversiteit op de werkvloer en een ander evenwicht tussen werk en privé.

Meer over de toekomst van werk

Energietransitie

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Om te slagen is een constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties nodig.

Meer over energietransitie

Gezondheidszorg

Nieuwe innovaties, nieuwe technologie, nieuwe behandelingen. Veel nieuwe ideeën, dus veel kansen. En tegelijk een hoop uitdagingen: beperkte budgetten, krapte op de arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, politieke ontwikkelingen, een toename van chronische aandoeningen, veranderende en meer complexe zorgvragen, actievere zeggenschap en eigen regie van patiënten plus een stijging van de zorgkosten. Kortom, hoe blijft goede, toegankelijke en betaalbare zorg mogelijk? En hoe draagt u bij aan de duurzame toekomst van onze gezondheidszorg?

Meer over gezondheidszorg

Mobiliteit

Onze mobiliteit loopt op alle fronten tegen z’n grenzen aan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een enorme hoeveelheid initiatieven om de ruimtelijke en de milieubelasting van vervoer in te dammen. Grote en kleine ideeën die voor een fundamentele verandering in de verplaatsing van mensen en goederen gaan zorgen. Het vraagt van oude en nieuwe spelers om een visie op de rollen die ze willen gaan of willen blijven spelen. En het vraagt van de overheid meer flexibiliteit. Want de urgentie is te groot om de snelle en hoognodige ontwikkelingen in oude-wereld tempo te blijven benaderen.

Meer over mobiliteit

Veiligheid

De bedreigingen voor de samenleving zijn zo complex als de samenleving zelf. Dus net zo bewegelijk/wispelturig, onvoorspelbaar en gelaagd. Doordat interne en externe veiligheid diep verbonden zijn met elkaar, hebben globale ontwikkelingen en gebeurtenissen, lokale effecten en vice versa. Dit alles speelt zich af in zowel het fysieke als het digitale domein. Het veiligheidsvraagstuk is daarmee te groot, te veelvormig, te verweven en te grens- en domein- overschrijdend voor organisaties om het ‘alleen te doen’. 

Meer over veiligheid

Bent u op zoek naar

Assurance

Risk Assurance

 • Begeleiden en bevorderen van digitale transformaties
 • Inrichten van adequate data-analyse processen
 • Advies bij organisatie (her)ontwerp en ontwikkeling (primair proces en bedrijfsvoering)
 • Advies bij financiële vraagstukken en inrichting finance en controlfunctie
 • Toekomstbestendige systemen (Finance, Business, HR) en optimalisering CIO functie
 • Risicomanagement en optimalisatie controls
 • IT costbaselining
 • Versterken van de (semi-)publieke en private samenwerking

Tax

 • Afgewogen structurering van btw, vpb en loonbelasting
 • Efficiënte inrichting en horizontaal toezicht
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Juridische structuur en governance
 • HR-beleid op loonbelasting en pensioenen
 • Strategische personeelsplanning

Advisory

 • Scherpe analyses en strategieën
 • Nieuwe inzichten uit open en big data
 • Uitvoering complexe transformaties
 • Fraudebestrijding en integriteitsbevordering
 • Wendbaarheid van de organisatie
 • Fusies en schaalvergroting

Legal Services

 • Opzetten samenwerkingsverbanden incl. juridisch fusies, overnames en opstellen samenwerkingscontracten
 • Advies over en implementatie van herstructureringstrajecten
 • Advies en begeleiding bij verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten
 • Ontwerp en uitvoer van grootschalige uitkeringsprojecten
 • Opstellen en beoordelen van wet- en regelgeving
 • Begeleiding van aanbestedingstrajecten
 • Signaleren en afdekken van risico's inzake staatssteun

{{contentList.loadingText}}

Contact

Richard Goldstein

Richard Goldstein

PS Industry Leader en Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons