Publieke Sector

Met passie voor het hogere doel impact maken op mensen, overal.

Welke (digitale) transformaties en innovaties zijn er nodig om toekomstbestendig te worden? De kwaliteit van publieke organisaties weerspiegelt welzijn, welvaart en de aantrekkingskracht voor de wereld om ons heen. Hoe gaat u om met uitdagingen rondom de toekomst van werk, energietransitie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid? ‘Doing the right thing’ is wat ons motiveert om het verschil te maken in de sector en in de levens van mensen. Wat is uw duurzame beleidsvoering en welke ‘footprint’ laat u na?

Onze ambitie

Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie. PwC draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door u te helpen uw publieke waarde te maximaliseren en transparant te verantwoorden.

Onze maatschappelijk betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat ze willen bijdragen aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Gepassioneerd door doelgerichtheid en het verbeteren van levens, maken wij uw uitdagingen tot de onze. Dat is onze ambitie! Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van AssuranceRisk Assurance (advisering publieke instellingen)TaxAdvisory en Legal Services. Waarbij een goed begrip van de belangen en dilemma's van publieke organisaties én uw stakeholders centraal staan. 

In de afgelopen jaren hebben we met veel passie en zorg aan zeer mooie projecten gewerkt binnen de publieke sector. Het is onze ambitie om u met innovatieve en werkbare oplossingen – volgens onze BXT-methode - te helpen op thema’s als de toekomst van werk, digitalisering, energietransitie, gezondheidszorg, mobiliteit en veiligheid. 

Bent u op zoek naar

Assurance

Risk Assurance

 • Begeleiden en bevorderen van digitale transformaties
 • Inrichten van adequate data-analyse processen
 • Advies bij organisatie (her)ontwerp en ontwikkeling (primair proces en bedrijfsvoering)
 • Advies bij financiële vraagstukken en inrichting finance en controlfunctie
 • Toekomstbestendige systemen (Finance, Business, HR) en optimalisering CIO functie
 • Risicomanagement en optimalisatie controls
 • IT costbaselining
 • Versterken van de (semi-)publieke en private samenwerking

Tax

 • Afgewogen structurering van btw, vpb en loonbelasting
 • Efficiënte inrichting en horizontaal toezicht
 • Nieuwe verdienmodellen
 • Juridische structuur en governance
 • HR-beleid op loonbelasting en pensioenen
 • Strategische personeelsplanning

Advisory

 • Scherpe analyses en strategieën
 • Nieuwe inzichten uit open en big data
 • Uitvoering complexe transformaties
 • Fraudebestrijding en integriteitsbevordering
 • Wendbaarheid van de organisatie
 • Fusies en schaalvergroting

Legal Services

 • Opzetten samenwerkingsverbanden incl. juridisch fusies, overnames en opstellen samenwerkingscontracten
 • Advies over en implementatie van herstructureringstrajecten
 • Advies en begeleiding bij verzelfstandiging of privatisering van overheidsdiensten
 • Ontwerp en uitvoer van grootschalige uitkeringsprojecten
 • Opstellen en beoordelen van wet- en regelgeving
 • Begeleiding van aanbestedingstrajecten
 • Signaleren en afdekken van risico's inzake staatssteun

Contact

Richard Goldstein

PS Industry Leader en Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons