Publieke Sector

Onze ambitie

Een goed functionerende publieke sector is cruciaal voor een stabiele samenleving en een florerende economie. PwC draagt bij aan maatschappelijk vertrouwen in publieke organisaties door hen te helpen hun publieke waarde te maximaliseren en transparant te verantwoorden over keuzes en prestaties.

Onze maatschappelijk betrokken professionals kiezen er bewust voor om te werken in het publieke domein, omdat ze willen bijdragen aan maatschappelijk relevante onderwerpen en het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze ambitie! Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van AssuranceTax, Advisory en Legal Services. Vanuit een goed begrip van de belangen en dilemma's van publieke organisaties én hun stakeholders dragen we binnen de publieke sector bij aan de hiernaast beschreven diensten.

Contact

Robbert-Jan Poerstamper
PS Industry Leader en Partner
Tel: +31 (0)88 792 63 14
E-mailadres

Volg ons