Performance

Zinvolle informatie destilleren uit grote hoeveelheden data

Waar in het verleden financial reporting en in toenemende mate management reporting belangrijk was, moeten CFO’s tegenwoordig uit grote hoeveelheden data zoveel mogelijk informatie halen. Ook informatie waarvan ze van tevoren nog niet weten dat die zinvol is. De grote, bijna magische belofte van nieuwe technologieën en brute rekenkracht stelt CFO’s tegenwoordig in staat dingen te realiseren die ze een paar jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. Enorm krachtige analysetools destilleren panklare en waardevolle informatie uit zeeën van data, waardoor de focus van de financiële functie nog sterker voorwaarts en richtinggevend aan managementbeslissingen kan worden.

Hoe AI de rol van de CFO zal transformeren

In elke bedrijfstak krijgen CFO’s te maken met verschillende uitdagingen, waaronder verminderde groei door nieuwe concurrenten, veranderende eisen aan medewerkers, veranderende bedrijfsmodellen, een sterk groeiende hoeveelheid data, grotere complexiteit van regelgeving en een aanhoudende noodzaak om kosten te besparen. In deze situatie is het niet voldoende dat CFO’s alleen de financiële beheerders zijn die zorgen voor accurate en volledige financiële rapportages, maar moeten ze de aanwezige data binnen de organisatie benutten om een meer strategische rol op zich te nemen.

Lees meer over Artificial Intelligence

Data analytics

Organisaties beschikken over een enorme hoeveelheid veelal digitale data. Wie in staat is om data analytics effectief toe te passen, beschikt over waardevolle inzichten over klanten en producten, bedrijfsvoering en personeel. Big data zijn het beginpunt voor een gedifferentieerde customer experience, procesverbetering en risicomodellering.

Lees meer over data analytics

Robotic Process Information

Bent u op zoek naar duurzaam concurrentievoordeel? Dan is Robotic Process Automation (RPA) een manier om de kwaliteit van uw producten/diensten te verbeteren, meer focus te leggen op het creëren van waarde in de keten en uw bedrijfsvoering efficiënter in te richten.

Leer meer over Robotic Process Information

Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI) is een veelomvattende technologie waarbij computers worden gebruikt om data-gedreven beslissingen te nemen of taken uit te voeren. Intelligentie door computers wordt al in vrijwel elke sector gebruikt.

Leer meer over Artificial Intelligence

Tech alliances

Oracle

Wij helpen klanten om hun doelstellingen te realiseren met digitale technologie en marktkansen om te zetten in winst. Hiervoor combineren wij Enterprisetechnologie van Oracle met commercieel en technologisch advies - van strategie tot en met uitvoering.   

Lees meer over Oracle

SAP

SAP-technologie ondersteunt ons bij het oplossen van complexe, commerciële uitdagingen van onze klanten. Wij helpen u via een sector- en resultaatgerichte aanpak met behulp van SAP. Bij een bedrijfstransformatie richten wij ons op het totale traject, van de strategie tot en met executie.

Lees meer over SAP

Workday

De huidige markt legt voortdurend druk op organisaties om een werkcultuur te bouwen die hoge prestaties stimuleert. Op de agenda van CEO´s staat talent inmiddels op gelijke hoogte met financiële resultaten. PwC gebruikt de technologie van Workday om de vraagstukken aan te pakken die in uw business cruciaal zijn. 

Lees meer over Workday

CCH Tagetik

CCH Tagetik (Wolters Kluwer) is een softwareplatform waarin alle data voor de finance-functie samenkomen: zowel data voor performance management als voor het voldoen aan wet- en regelgeving (IFRS, GAAP, Solvency II, Basel/CRD, tax).

Lees meer over CCH Tagetik

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Alexander Staal

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Volg ons