Onze organisatie

Samen met vijfduizend collega’s bouwen wij aan vertrouwen in de maatschappij en helpen wij bij het oplossen van belangrijke problemen.

Waarde toevoegen voor onze klanten, onze mensen en de maatschappij

Bij PwC in Nederland werken ruim vijfduizend mensen samen vanuit twaalf verschillende kantoren en vanuit drie perspectieven: Assurance, Tax & Legal en Advisory. Wij willen dat onze dienstverlening bijdraagt aan het bouwen van vertrouwen in de maatschappij en bij het oplossen van belangrijke problemen. We willen daarmee waarde toevoegen aan onze klanten, onze mensen en de maatschappij. Dat is onze purpose en de toetssteen voor alles wat we doen of willen gaan doen.

Het is onze overtuiging dat ons toekomstig succes meer dan ooit wordt bepaald door 'hoe' we dingen doen in plaats van ‘wat’ we doen. We worden steeds meer beoordeeld op de oprechtheid van onze intenties en de geloofwaardigheid van ons handelen. We moeten onze ambities waarmaken. Alleen dan zal het ons gegund worden om een lerende organisatie te zijn die fouten mag maken.

Agnes Koops-Aukes, voorzitter raad van bestuur

Onze purpose is het uitgangspunt voor onze dienstverlening aan beursgenoteerde en private ondernemingen, overheden, (semi-)publieke en maatschappelijke organisaties. We delen kennis met klanten en de maatschappij en ondersteunen (pro bono) de verdere groei en professionalisering van de social-enterprisesector. Daarbij past ook dat we een serieuze bijdrage leveren aan het realiseren van de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons