Human Capital bij fusies en overnames

Werknemers zijn essentieel voor de transactiewaarde

In een snel veranderende omgeving doen ondernemingen veel fusies en overnames. Met deze transacties kunnen organisaties de juiste mensen met talenten, technologieën en ideeën aan boord krijgen om verder te innoveren en groeien. Deze transacties zijn een complex proces. Als organisaties de mens-kant van de transactie voldoende aandacht geven, kunnen ze voorkomen dat er transactiewaarde verloren gaat. Als ze de mens-kant heel goed aanpakken, dan kunnen ze zelfs veel waarde creëren.

People in Deals

HR-professionals in dealproces

Zeker aan de start van de transactie zijn pensioenrisico's en arbeidsverhoudingen belangrijk om rekening mee te houden. Na het sluiten van de transactie speelt HR een belangrijke rol in het ondersteunen van de business en haar werknemers om een succes van de transactie te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van belonen, het begeleiden van en het opstellen en implementeren van het organisatieontwerp en het inrichten van de HR processen en systemen. Lean georganiseerde HR-afdelingen binnen organisaties beschikken niet altijd over de capaciteit of skills om u tijdens het transactieproces en daarna bij te staan. PwC kan u deze flexibele capaciteit leveren en u gedurende het hele proces ondersteunen, om ervoor te zorgen dat u de waarde van uw workforce in de transactie kunt optimaliseren.

De workforce tijdens het deal proces

Zodra de workforce is geïnformeerd over de transactie, nemen de vragen en onzekerheden toe. Terwijl business continuïteit en het behoud van mensen juist zo belangrijk is. Zorg daarom voor bekendmaking voor een gestructureerd en afgestemd communicatieplan. Support leidinggevenden zodat zij in staat zijn hun teams op een goede manier te begeleiden. Het zijn misschien voor de hand liggende vragen, zoals: ‘heb ik straks nog een baan?’, ‘wat gebeurt er met mijn salaris?’, ‘krijg ik een andere leidinggevende?’, ‘waar kan ik mijn vragen stellen?’. 

Om antwoord op die vragen te hebben, zijn de contouren van de integratie en daaruit voortvloeiende People & HR strategie belangrijk.

Beloningsbeleid management- en participatieregelingen

Bij een transactie is de overgang van de bestaande naar een nieuwe beloningsstructuur voor het management belangrijk. De nieuwe beloningsstructuur moet aansluiten bij de doelen van de onderneming. Dit waarborgt dat de juiste focus en motivatie van het management. Of u nu de koper, verkoper of executive bent, wij begeleiden u graag om de beloning van executives in goede banen te leiden, voor tijdens en na de transactie. Dit proces kan ook een katalysator zijn van bijvoorbeeld uw ESG doelstellingen.

Zo kan PwC u helpen

  • De kosten en risico's van de workforce en de HR-afdeling inzichtelijk maken die met uw aankoop gemoeid zijn
  • De people issues duiden die de prijs van uw transactie kunnen beïnvloeden
  • Het ondersteunen van de organisatie op het gebied van mensen en HR gedurende het transactieproces, inclusief het behouden van een betrokken en productief personeelsbestand
  • De juridische begeleiding van al deze aspecten, zoals het begeleiden van de medezeggenschapstrajecten, de overgang van werknemers, het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het opstellen van alle onderliggende documentatie, om een zorgvuldig en ordentelijk proces te waarborgen en vormfouten te voorkomen

De People in Deals-specialisten van PwC werken samen met klanten om zo een volledig inzicht te geven in de transactie. Dit doen wij voor verschillende soorten transacties, waaronder overnames, desinvesteringen, bedrijfsherstructureringen en capital events zoals een beursgang. Met onze geïntegreerde aanpak creëren we waarde voor onze klanten gedurende de hele transactiecyclus:

Transactie cyclus

HR due diligence-diensten

Wij helpen u vroeg in het overnameproces vast te stellen welke HR gerelateerde zaken van belang zijn en wat de bijbehorende financiële en juridische gevolgen zijn. We stellen vast welke kritische HR en personeel gerelateerde zaken er spelen en hoe relevant deze zijn. We richten ons op de impact van deze punten, op het resultaat (winst- en verliesrekening) en het vermogen (balans) van de over te nemen partij. Deze elementen zijn immers van invloed op het waarde van de transactie. Indien nodig, verzorgen we de juridische transactiedocumentatie op het gebied van HR en personeel. Daarnaast kunnen we in een vroeg stadium al inzicht bieden in culturele, ESG status en andere uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de waarde van de transactie.

HR-diensten voorafgaand aan transacties

Wij zorgen ervoor dat u over de juiste mensen beschikt en dat ze zich op de juiste zaken richten. Op basis van de aard van de transactie stellen we vast welke kernbesluiten er op HR-gebied nodig zijn. Op basis van de HR-due diligence stellen we een gedetailleerd projectplan op. In dat plan onderscheiden we de verschillende HR-functiegebieden zoals Reward, Talent & Recruitment, HR IT, Operations Labour law en geven aan waar ze elkaar en andere werkstromen raken. We kunnen dit plan uiteraard ook voor u uitvoeren en managen. We kunnen u helpen bij het samenstellen van een leiderschapsteam en organisatiestructuur, het beoordelen van de cultuur en cultuurverschillen, maar ook de communicatie met de werknemers tijdens alle veranderingen verzorgen. Tot slot koppelen we de financiële gevolgen op het waarderingsmodel terug, dat tijdens de due diligence is opgesteld.

HR-diensten na afloop van transacties

We zorgen voor een soepele overgang tijdens de roerige tijd die een transactie met zich meebrengt voor u en de werknemers. We bieden niet alleen ondersteuning bij de invoering van het geharmoniseerde HR-beleid binnen de nieuwe organisatiestructuur, maar ook bij de ontwikkeling en toepassing van HR-technologie, processen en infrastructuur, beleid, ontwerp/harmonisatie, het aannemen van personeel, cultuurgerichte transformatie, betrokkenheid van stakeholders en communicatie stromen. Daarmee zorgen we ervoor dat de transactie doelstellingen niet uit het oog worden verloren.

PwC heeft een People Transformation App ontwikkeld, een tool waarmee wij de administratieve kant van de HR-zaken, zoals het aanbieden van nieuwe contracten en het beantwoorden van individuele vragen en verzoeken, uit de transactie samen met u kunnen realiseren. Door zoveel mogelijk te automatiseren verloopt dit proces efficiënt en wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Uiteraard geheel GDPR-proof. Voordeel voor u is dat naast een soepele overgang, u ook nog eens beschikt over alle informatie en documentatie op één plek. Kortom, een kans om na de transformatie de efficiency van uw HR-processen te vergroten.

Executive reward support

Voor de kopende partij brengen we de risico’s in kaart van de huidige beloningssystemen en participatieregelingen voor executives. We adviseren over de financiële implicaties en mogelijkheden voor retentie en motivatie van het management. Management ondersteunen we bij de vergelijking van de voorstellen voor beloningssytemen van mogelijke kopers. Daarbij kijken we naar de financiële, fiscale en juridische consequenties van de afwikkeling van het huidige en eventueel nieuw voorgesteld beloningssysteem en de participatieregelingen. Of u nu de koper, verkoper of executive bent, wij begeleiden u graag om de beloning van executives in goede banen te leiden bij een transactie. Maar ook na de transactie kunnen wij de nieuwe onderneming ondersteunen bij de implementatie en communicatie van het nieuwe beloningsbeleid.

Arbeidsrechtelijke support

Volg ons

Contact

Mischa Borst

Mischa Borst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 92 61

Elieke Vastenhouw

Elieke Vastenhouw

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 055 50 82

Nicolien Borggreve

Nicolien Borggreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 081 66 41

Céline Buys

Céline Buys

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 048 49 55

Hide