Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Human Capital bij fusies en overnames

Human capital is essentieel voor de transactiewaarde

In een snel veranderende omgeving zijn ondernemingen veel bezig met fusies en overnames. Met deze transacties kunnen organisaties de juiste mensen en talenten, technologieën en ideeën aan boord krijgen om verder te innoveren en groeien. Deze transacties zijn een complex proces. Als organisaties de mens-kant van de transactie voldoende aandacht geven, kunnen ze voorkomen dat er transactiewaarde verloren gaat. Als ze de mens-kant heel goed aanpakken, dan kunnen ze zelfs veel waarde creëren.

People in Deals

HR-professionals in dealproces

Pensioenrisico's en arbeidsverhoudingen zijn belangrijk om rekening mee te houden bij een transactie. Lean georganiseerde HR-afdelingen binnen organisaties beschikken niet altijd over de capaciteit of skills om u tijdens het transactieproces en daarna bij te staan. PwC kan u deze flexibele capaciteit leveren en u gedurende het hele proces ondersteunen, om ervoor te zorgen dat u de waarde van human capital  van de transactie kunt optimaliseren.

Beloningsbeleid management en participatieregelingen

Bij een transactie is de overgang van de bestaande naar een nieuwe beloningsstructuur voor het management heel belangrijk. De nieuwe beloningsstructuur moet aansluiten bij de doelen van de onderneming. Dit waarborgt dat de juiste focus en motivatie van het management. Of u nu de koper, verkoper of executive bent, wij begeleiden u graag om de beloning van executives in goede banen te leiden, voor tijdens en na de transactie.

Zo kan PwC u helpen

  • De kosten en risico's van Human Capital inzichtelijk maken die met uw aankoop gemoeid zijn
  • De issues met Human Capital duiden die de prijs van uw transactie kunnen beïnvloeden
  • Het ondersteunen van de organisatie op het gebied van mensen en HR gedurende het hele transactieproces, inclusief het behouden van een betrokken en productief personeelsbestand

De People in Deals-specialisten van PwC werken samen met klanten om zo een volledig inzicht te geven in de transactie. Dit doen wij voor verschillende soorten transacties, waaronder overnames, desinvesteringen, bedrijfsherstructureringen en capital events zoals een beursgang. Met onze geïntegreerde aanpak creëren we waarde voor onze klanten gedurende de hele transactiecyclus:

Transactiecyclus

HR due diligence-diensten

Wij helpen u vroeg in het overnameproces vast te stellen welke HR gerelateerde zaken van belang zijn en wat de bijbehorende financiële gevolgen zijn. We stellen vast welke kritische HR en personeel gerelateerde zaken er spelen en hoe relevant deze zijn. We richten ons  op de impact van deze punten, op het resultaat (winst- en verliesrekening) en het vermogen (balans) van de over te nemen partij. Deze elementen zijn immers van invloed op het waarde van de transactie. Indien nodig, zorgen we voor goede input op het gebied van HR en personeel voor de juridische transactiedocumentatie. Daarnaast kunnen we in een vroeg stadium al inzicht bieden in culturele en andere uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de waarde van de transactie.

HR-diensten voorafgaand aan transacties

Wij zorgen ervoor dat u over de juiste mensen beschikt en dat ze zich op de juiste zaken richten. Op basis van de aard van de transactie stellen we vast welke kernbesluiten er op HR-gebied nodig zijn. Op basis van de HR-due diligence stellen we een gedetailleerd projectplan op. In dat plan onderscheiden we de verschillende HR-functiegebieden en geven aan waar ze elkaar en andere werkstromen raken. We kunnen dit plan uiteraard ook voor u uitvoeren en managen. We kunnen u helpen bij het samenstellen van een leiderschapsteam en organisatiestructuur, het beoordelen van de cultuur en cultuurverschillen, maar ook de communicatie met de werknemers tijdens alle veranderingen verzorgen. Tot slot koppelen we de financiële gevolgen op het waarderingsmodel terug, dat tijdens de due diligence is opgesteld.

HR-diensten na afloop van transacties

We zorgen voor een soepele overgang tijdens de roerige tijd die een transactie met zich meebrengt voor u en de werknemers. We bieden niet alleen ondersteuning bij de invoering van het geharmoniseerde HR-beleid binnen de nieuwe organisatiestructuur, maar ook bij de ontwikkeling en toepassing van HR-technologie, processen en infrastructuur, beleid, ontwerp/harmonisatie, het aannemen van personeel, cultuurgerichte transformatie, betrokkenheid van stakeholders en communicatiestromen.  Daarmee zorgen we ervoor dat de transactiedoelstellingen niet uit het oog worden verloren.

PwC heeft een People Transformation App ontwikkeld, een tool waarmee wij de administratieve kant van de HR-zaken uit de transactie samen met u kunnen realiseren. Door zoveel mogelijk te automatiseren verloopt dit proces efficiënt en wordt de kans op fouten geminimaliseerd. Uiteraard geheel GDPR-proof. Voordeel voor u is dat naast een soepele overgang, u ook nog eens beschikt over alle informatie en documentatie op 1 plek. Kortom, een kans om na de transformatie de efficiency van uw HR-processen te vergroten.

Executive reward support

Voor de kopende partij brengen we de risico’s in kaart van de huidige beloningssystemen en participatieregelingen voor executives. We adviseren over de financiële implicaties en mogelijkheden voor retentie en motivatie van het management. Management ondersteunen we bij de vergelijking van de voorstellen voor beloningssytemen van mogelijke kopers. Daarbij kijken we naar de financiële, fiscale en juridische consequenties van de afwikkeling van het huidige en eventueel nieuw voorgesteld beloningssysteem en de participatieregelingen. Of u nu de koper, verkoper of executive bent, wij begeleiden u graag om de beloning van executives in goede banen te leiden bij een transactie. Maar ook na de transactie kunnen wij de nieuwe onderneming ondersteunen bij de implementatie en communicatie van het nieuwe beloningsbeleid.

Volg ons

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Mischa Borst

Mischa Borst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 013 92 61

Hide