De juiste weg vinden in het Europese belastingrecht

Het is voor elke organisatie een uitdaging om voortdurend op de hoogte te blijven van alle wijzigingen in het Europese directe belastingrecht en om alle fiscale consequenties voor het ondernemen in Europa te kennen. Met PwC heeft u een partner die de weg voor u weet. Organisaties met vestigingen in andere Europese landen, of die in Europees verband grensoverschrijdend zakendoen, hebben te maken met het Europese belastingrecht. Het Europese belastingrecht is steeds in beweging. Nieuwe richtlijnen hebben het licht gezien, zoals de antibelastingontwijkingsrichtlijnen (ATAD1 en ATAD2) en de Richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6), en nieuwe richtlijnen zijn aangekondigd, zoals ATAD3. Daarnaast is de Europese Commissie zeer actief op het gebied van staatssteun. Tot slot wijst het Hof van Justitie EU met regelmaat baanbrekende arresten, zoals de Deense beneficial ownership-zaken en het arrest Lexel AB over misbruik. Dit leidt tot een steeds verdere uitbreiding van het bereik van het Europese belastingrecht.

Alle kennis in huis

De EU Direct Tax-groep van PwC kan u adviseren bij het soepel en goed afwikkelen van alle belastingzaken in Europees verband. Wij hebben bovendien inzicht in de met het EU-verdrag strijdige bepalingen van de nationale belastingwetgevingen van de verschillende landen en kunnen adviseren hoe u moet omgegaan met deze bepalingen in het belang van de onderneming. De EU Direct Tax-groep is Europees georganiseerd en wordt gecoördineerd vanuit Nederland. Daardoor heeft u bij PwC direct toegang tot alle kennis van belastingregelgeving op Europees niveau.

Europese belastingstrategie

Veel ondernemingen hanteren een belastingstrategie die in veel gevallen is deze gericht op de nationale regelgeving. Als u in Europa zakendoet, is een Europese belastingstrategie juist van belang. Een strategie die u bijvoorbeeld in staat stelt om het overzicht te houden in alle relevante rechtspraak van het Hof van Justitie EU en deze jurisprudentie vervolgens toe te passen ten gunste van uw onderneming. Een goede relatie met lokale belastingautoriteiten is hierbij onontbeerlijk. PwC heeft die kennis én de relaties en is u graag van advies om uw belastingstrategie aan te scherpen.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Inzicht in en diepgaande kennis van het Europese directe belastingrecht

  • Een breed Europees netwerk

  • Een quick scan van uw Europese belastingpositie op basis van een Risk & Opportunity Matrix Tool

  • Accurate advisering over belastingstrategie

  • Advies over documentatie

  • Ondersteuning bij eventuele gerechtelijke procedures en klachten bij de Europese Commissie

Volg ons

Contact

Hein Vermeulen

Hein Vermeulen

Senior Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 094 10 31

Hide