EU Direct Tax

De juiste weg vinden in het Europese belastingrecht

Wie vestigingen heeft in andere Europese landen of in Europees verband grensoverschrijdend zakendoet, heeft te maken met het Europese belastingrecht. De toetreding van nieuwe landen tot de Europese Unie heeft geleid tot een verdere uitbreiding van het bereik van dit specifieke recht. Het is voor elke organisatie een uitdaging om voortdurend op de hoogte te blijven en om álle fiscale consequenties van Europees ondernemen te kennen. Met PwC hebt u een partner die de weg voor u weet.

Alle kennis in huis

De EU Direct Tax-groep van PwC is Europees georganiseerd en wordt gecoördineerd vanuit Nederland. Belangrijk voordeel hiervan is dat alle kennis van belastingregelgeving direct aanwezig en beschikbaar is. Een prettige wetenschap voor bedrijfsfiscalisten van ondernemingen, die blijkens een gedegen onderzoek zich vooral zorgen maken over de belastingontwikkelingen in de Europese Unie in de komende jaren. Wij kunnen u adviseren bij het soepel en goed afwikkelen van alle belastingzaken in Europees verband. Wij hebben bovendien inzicht in de met het EG verdrag strijdige bepalingen van de nationale belastingwetgevingen van de verschillende landen en kunnen adviseren hoe u moet omgegaan met deze bepalingen in het belang van de onderneming.

Europese belastingstrategie

Veel ondernemingen hanteren volledig terecht een belastingstrategie. Vaak is deze gericht op de nationale regelgeving. Als u in Europa zakendoet, is een Europese belastingstrategie belangrijk. Een strategie die u bijvoorbeeld in staat stelt om het overzicht te houden in alle relevante rechtspraak van het Hof van Justitie EG en om deze jurisprudentie vervolgens toe te passen ten gunste van uw onderneming. Een goede relatie met lokale belastingautoriteiten is hierbij onontbeerlijk. PwC heeft die kennis én de relaties.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Een breed Europees netwerk
  • Inzicht in en diepgaande kennis van het Europese belastingrecht
  • Een quick scan van uw Europese belastingpositie
  • Accurate advisering over belastinggerelateerd beleid
  • Advies over documentatie
  • Ondersteuning bij eventuele gerechtelijke procedures

Contact

Hein Vermeulen

Senior Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 21

Volg ons