Diversiteit

Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Bij PwC willen we die verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

 

 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Be yourself. Be different.

PwC streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Door die aandacht ontstaat ruimte voor gevarieerde kwaliteiten en perspectieven. Die hebben we nodig om de problemen van klanten op te lossen en te bouwen aan vertrouwen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

Kwaliteit dankzij diversiteit

Met meer verscheidenheid onder onze medewerkers kunnen we de beste diensten en adviezen leveren. Diversiteit is voor ons ook belangrijk omdat onze klanten variëren en wij ernaar streven dat zij zich kunnen herkennen in onze adviseurs. Bij de zoektocht naar nieuw talent letten we erop of jij in dit opzicht iets toevoegt. Als PwC’er kun je meedoen met speciale workshops en trainingen, bijvoorbeeld 'multicultureel vakmanschap', 'vrouwelijk leiderschap' en het 'New Parents' programma voor jonge ouders.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Netwerken

Binnen PwC zijn diverse netwerken actief die een zeer actieve bijdrage leveren aan de inclusieve cultuur van onze organisatie: PwC Women NL, disability, Gay & Lesbian Network, Connected Cultures en YoungPwC.

PwC Women NL

PwC Women NL is het netwerk van en voor vrouwen binnen onze organisatie. Het netwerk organiseert veel activiteiten die gericht zijn op kennisverrijking en het onderhouden, versterken en uitbouwen van interne en externe netwerken.

 

 

View more

disAbility

disAbility is het netwerk voor PwC’ers met een arbeidsuitdaging, de leidinggevende en andere geïnteresseerden. Dit netwerk draagt bij aan het aantrekken en binden van mensen met een arbeidsuitdaging tot de organisatie. Het netwerk wil nieuwe collega’s met een arbeidsuitdaging helpen bij een goede start en bij het verloop van hun carrière.

 

View more

Shine Netwerk

Shine is het LHBT+ diversiteitsnetwerk binnen PwC. Deze naam weerspiegelt onze visie om een gastvrije, inclusieve werksfeer te creëren voor onze LHBT+ -collega's. Met Shine schijnen onze LHBT+collega's licht op de belangrijke kwesties die van invloed zijn op onze diverse gemeenschap. Elke dag brengen zij hun authentieke ik naar PwC. Ze werken hard om het vertrouwen in de samenleving te vergroten, en om de werkplek en de cultuur sterker te maken. Om zo betere kansen te creëren en te kunnen stralen. Een netwerk als Shine biedt daar een podium voor. Ook laten we hiermee aan onze collega's zien dat ze er niet alleen voor staan. 

 

View more

Connected Cultures

Connected Cultures wil bewustwording en begrip vergroten rondom culturele achtergronden van collega's en klanten en de verbinding maken tussen verschillende culturen. Ook wil dit netwerk meer diversiteit aan de top stimuleren door bij te dragen aan het behoud en de doorstroom van multicultureel talent binnen PwC.

 

View more

YoungPwC

YoungPwC geeft jonge medewerkers de gelegenheid tot netwerken en onderling kennis en ervaringen te delen. Juist als jonge medewerker kun je veel profijt hebben van de ervaringen en tips van collega’s voor het verwezenlijken van je ambities binnen PwC. Het netwerk heeft dan ook als doelstelling het bevorderen en vergroten van je netwerk en de samenwerking tussen young professionals, zowel binnen als buiten PwC en bij te dragen aan de ontwikkeling van young professionals op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.

 

View more

Externe initiatieven

Naast de eigen interne netwerken zet PwC zich ook extern actief in voor het aantrekken van meer divers talent. Zo zijn we onder meer een van de ondertekenaars van ‘Talent naar de top’, een overeenkomst waarin we afspreken hoe we gaan zorgen voor toestroom, doorstroom en behoud van meer vrouwelijk talent in topfuncties en zijn we partner van CAP100, Professional Boards Forum, LOF, Opportunity in Bedrijf en WorkplacePride.

 

View more