Diversiteit

Diversiteit zorgt voor meer kwaliteit

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Bij PwC willen we die verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

 

 

Playback of this video is not currently available

Diversity & Inclusion

Be yourself. Be different.

PwC streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Door die aandacht ontstaat ruimte voor gevarieerde kwaliteiten en perspectieven. Die hebben we nodig om de problemen van klanten op te lossen en te bouwen aan vertrouwen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

Kwaliteit dankzij diversiteit

Met meer verscheidenheid onder onze medewerkers kunnen we de beste diensten en adviezen leveren. Diversiteit is voor ons ook belangrijk omdat onze klanten variëren en wij ernaar streven dat zij zich kunnen herkennen in onze adviseurs. Bij de zoektocht naar nieuw talent letten we erop of jij in dit opzicht iets toevoegt. Als PwC’er kun je meedoen met speciale workshops en trainingen, bijvoorbeeld 'multicultureel vakmanschap', 'vrouwelijk leiderschap' en het 'New Parents' programma voor jonge ouders.

Netwerken

Binnen PwC zijn diverse netwerken actief die een zeer actieve bijdrage leveren aan de inclusieve cultuur van onze organisatie: PwC Women NL, disability, Gay & Lesbian Network, Connected Cultures en YoungPwC.

 • PwC Women NL
  PwC Women NL is het netwerk van en voor vrouwen binnen onze organisatie. Het netwerk organiseert veel activiteiten die gericht zijn op kennisverrijking en het onderhouden, versterken en uitbouwen van interne en externe netwerken.
 • disAbility
  disAbility is het netwerk voor PwC’ers met een arbeidsuitdaging, de leidinggevende en andere geïnteresseerden. Dit netwerk draagt bij aan het aantrekken en binden van mensen met een arbeidsuitdaging tot de organisatie. Het netwerk wil nieuwe collega’s met een arbeidsuitdaging helpen bij een goede start en bij het verloop van hun carrière.
 • Shine
  Het Gay, Lesbian and Everybody Else Network is een netwerk voor homoseksuele, lesbische, biseksuele en transseksuele PwC-professionals. Het netwerk bevordert diversiteit op de werkvloer, zodat iedereen zich thuis voelt en waar ieders seksuele voorkeur wordt geaccepteerd.
 • Connected Cultures
  Connected Cultures wil het bewustzijn en het begrip van de verschillende culturele achtergronden van de professionals en klanten van PwC vergroten en deze verschillende culturen samenbrengen. Dit netwerk stimuleert ook een grotere diversiteit op de hogere organisatieniveaus door bij te dragen tot de ontplooiing van multicultureel talent binnen PwC.
 • YoungPwC
  YoungPwC geeft jonge medewerkers de kans om te netwerken en kennis en ervaring uit te wisselen. De ervaring en tips van hun collega's komen jonge PwC-professionals zeer ten goede en helpen hen om hun ambities binnen PwC waar te maken.

Naast PwC's eigen interne netwerk, probeert PwC ook extern actief nieuw talent aan te trekken. Zo zijn we ondertekenaar van Talent to the Top, een overeenkomst over hoe we de participatie en promotie van vrouwen in het personeelsbestand kunnen verhogen en behouden. Wij zijn ook partners van CAP100, het Professional Boards Forum, LOF, Opportunity in Bedrijf en WorkplacePride.