Purpose en waarden

Onze purpose

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose en daarmee de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen, en  voor het bepalen of iets een succes is.

In een wereld die steeds complexer wordt, krijgen ondernemingen en maatschappelijke organisaties de komende decennia te maken met ingrijpende economische en sociale veranderingen. Die veranderingen liggen onder meer op het gebied van demografie, urbanisatie, technologie, klimaatverandering en economische macht verschuivingen. Een gevolg van deze megatrends is dat in de maatschappij de behoefte aan vertrouwen verder toeneemt. In lijn met deze trends en onze purpose hebben we Vision 2020 gedefinieerd, onze visie voor de firma die we in de (nabije) toekomst willen zijn. 

Als we onze purpose en visie willen waarmaken, moeten we ons daardoor laten leiden en ons waardengedreven gedragen in de relatie met klanten en collega’s. Onze waarden gebruiken we als criteria om prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Zij staan voor wat wij belangrijk vinden. Op deze manier maken we met onze dienstverlening daadwerkelijk het verschil en dragen we bij aan vertrouwen in de maatschappij en helpen we bij het oplossen van belangrijke problemen. Om onze purpose tot leven te brengen, hebben we onze waarden herijkt, zodat we er zeker van zijn dat ze onze cultuur weerspiegelen, onze toenemende diversiteit omvatten en de ontwikkeling van ons wereldwijde netwerk, in een snel veranderende wereld, beschrijven.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Onze waarden

loading-player

Playback of this video is not currently available

Act with integrity

Bij alles wat we doen verwachten en  leveren we de hoogste kwaliteit. In onze werkzaamheden handelen we alsof onze eigen reputatie op het spel staat. Daarbij geven we duidelijk aan wat we juist vinden, vooral als we dat als moeilijk ervaren.

Make-a-difference

Make a difference

Door de samenwerking met onze collega’s en onze klanten en door onze acties in de samenleving maken we impact. Daarvoor blijven we op de hoogte van en stellen we vragen over de toekomst van de wereld waarin we leven. We spelen flexibel in op de steeds veranderende omgeving waarin we opereren.

Care

Ieder individu is voor ons belangrijk. We proberen te begrijpen wat belangrijk voor hem of haar is en (h)erkennen de waarde die hij of zij toevoegt. We helpen anderen te groeien en te werken op de manier die het beste in ze naar boven haalt.

Reimagine the possible

We durven de status-quo te doorbreken en nieuwe dingen te proberen. We innoveren, testen en leren van fouten, en we staan open voor de mogelijkheden van elk idee.

Work together

We werken samen en delen zonder beperkingen relaties, ideeën en kennis. Daarbij gaan we op zoek naar mensen met verschillende perspectieven en ideeën en we brengen ze samen. We geven en vragen feedback om onszelf en anderen te verbeteren. 

Diversiteit

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze medewerkers. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Daarom is diversiteit sinds een aantal jaar een van onze strategische speerpunten.

loading-player

Playback of this video is not currently available

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Ad van Gils

Voorzitter raad van bestuur PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 30

Volg ons