Line of Service-boards (LoS-boards)

PwC heeft haar diensten onderverdeeld in drie Lines of Service. Elk van deze Lines of Service is juridisch georganiseerd middels een naamloze vennootschap:  PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (Assurance), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (Tax & Legal) en PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Advisory). De leden van de LoS-boards fungeren als directie van de desbetreffende werkmaatschappij. 

De desbetreffende LoS-boards zijn operationeel verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van de PwC-strategie binnen ‘hun’ LoS. Deze operationele verantwoordelijkheid strekt zich uit over de dagelijkse gang van zaken en de resultaten van de LoS, de kwaliteit  van de beroepsuitoefening en de dienstverlening aan klanten, het HC- beleid, risicomanagement en de beoordeling van partners en directors.

LoS-boardleden worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier jaar. Het lid van de raad van bestuur dat een bepaalde LoS representeert, is voorzitter van de desbetreffende LoS-board en is voorzitter en enig statutair lid van de directie van de desbetreffende werkmaatschappij. De voorzitter benoemt de overige leden van de LoS-board tot gevolmachtigd lid van de directie.

Leden van de Assurance Board:

Wytse van der Molen (voorzitter en statutair directeur van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.), Raneesh Jagbandhan, Jeroen van Kessel en Joris van Meijel (gevolmachtigde leden van het bestuur van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.). Joris van Meijel is tevens statutair lid van het bestuur.

De leden van de Assurance Board zijn in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties aangemerkt als beleidsbepalers van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. De benoeming van de Assurance Board behoeft de instemming van de raad van commissarissen. 

Leden van de Tax & Legal Board:

Janet Visbeen (voorzitter en statutair directeur van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.), Brenda Mooijekind, Remco van der Linden en Marco Lubbelinkhof (gevolmachtigde leden van het bestuur van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V.).

Leden van de Advisory Board:

Veronique Roos-Emonds (voorzitter en statutair directeur van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.), Edwin van Wijngaarden, Bas Weber en Remco van Daal (gevolmachtigde leden van het bestuur van PricewaterhouseCoopers Advisory N.V.).

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons