Power & utilities

De markt voor stroom en nutsvoorzieningen verandert sterk; leveranciers zullen zich moeten aanpassen

De energiemarkt maakt een transformatie door die het traditionele bedrijfsmodel van nutsbedrijven ernstig verstoort. De groei van duurzame energie en gedecentraliseerde energiebronnen drukt de prijsniveaus op de groothandelsmarkten. Een toenemend deel van het aanbod is afkomstig van bronnen als zonne- en fotovoltaïsche energie, die een wisselend vermogen leveren en niet aan de basislast bijdragen. De opkomst van deze elektriciteitsopwekking zonder marginale kosten verstoort de waardeketen van de sector. Waarde verdwijnt naar punten lager in de keten en 'achter de meter' naar energiediensten zoals gedecentraliseerde opwekking en opslag, slimme woningen, eTransport en energiebeheer.

Als reactie op een verrassende toename van de klantvraag worden er in opmerkelijk rap tempo nieuwe technologieën binnen de energiesector ontwikkeld, zoals nieuwe opslagmogelijkheden voor batterijen en accu´s en apps op smartphones waarmee de thermostaat kan worden bediend. Zo wordt het steeds aantrekkelijker deze nieuwe technologieën te integreren in een vernieuwd dienstenaanbod.

Energieleveranciers

Innovaties in elektriciteitstechnologie zoals nieuwe opslagmogelijkheden en smartphonebediening van je verwarmingsthermostaat zijn in reactie op de verrassend toegenomen consumentenvraag bezig aan een opmerkelijke opmars. Opname van deze innovaties in het service-aanbod kan dan ook niet uitblijven.

Traditionele nutsbedrijven bezinnen zich op hun productaanbod en dienstenstrategieën en beginnen innovatieve nieuwe producten te ontwikkelen. Ze zijn echter niet alleen, en het aantal mogelijkheden is beperkt. De markt voor energiediensten en geïntegreerde oplossingen is al zeer competitief doordat ook niet aan nutsdiensten verwante, digitale ondernemingen (Apple, Google) energiediensten aanbieden aan bedrijven en consumenten. Naarmate de technische mogelijkheden zich verder ontwikkelen, zullen steeds meer niet-nutsbedrijven, zoals technologie-aanbieders, telecombedrijven en startups, de markt betreden. Er kunnen unieke fusie- en overnamekansen of samenwerkingsverbanden ontstaan voor bestaande marktspelers. De vertrouwensband die ze als nutsbedrijf met hun klanten hebben opgebouwd, kunnen ze inzetten om hun innovatieve producten en diensten aan te bieden.

Wij verwachten dat de omslag naar nieuwe energiediensten niet alleen individuele bedrijven zal treffen. Het is een trend die het hele landschap binnen de sector zal veranderen. Vooral nutsbedrijven die hun traditionele bedrijfsmodel zullen loslaten, en een marktgerichte portefeuille van technologieën en diensten opbouwen, zullen daarvan profiteren. Wanneer energieleveranciers deze stap zullen zetten, zal de sector om hen heen ook veranderen. De manier waarop is nog lastig te voorspellen, ook omdat de technologie nog steeds in ontwikkeling is. Nu klanten erin geïnteresseerd zijn en deze veranderingen als positief beschouwen, zijn ze klaar voor een nieuwe relatie met hun energieleveranciers. De eerste obstakels die nutsbedrijven tegenkomen, zijn hun eigen capaciteiten op het gebied van het beheer van hun vermogen, het aangaan van productieve samenwerkingsverbanden, het kiezen van doeltreffende technologieën, en de mogelijkheid tot schaalvergroting die ze in deze nieuwe wereld nodig zullen hebben om te overleven.

Met ons brede dienstenaanbod, verdeeld over vier platforms, helpen we deelnemers uit de sector hun weg te vinden in deze dynamische marktomgeving. 

Capaciteit gestuurde strategie

Capaciteit gestuurde strategie

We zetten ons centrale, unieke capaciteit gestuurde strategische platform in om klanten te helpen een duidelijke en samenhangende strategie te ontwikkelen. Daarbij maken we gebruik van een methode van onderscheidende capaciteiten en leren we klanten welke producten en diensten daar het beste op aansluiten.

Klaar voor groei

Onze Klaar voor groei-methode begint met het opstellen van een helder en dwingend kostenmodel vanaf de front- tot aan de backoffice. Daarna worden er leane en veerkrachtige processen, systemen, operations- en organisatiestructuren opgezet. Tot slot worden de capaciteiten vastgelegd waarmee inkomsten naar 'goede' kosten geleid worden en weg van 'slechte' kosten. Het resultaat is een aanpasbare, uitstekend presterende cultuur, versneld op weg naar duurzame groei.

Digitale evolutie

Nutsbedrijven die meerwaarde binnen de waardeketen willen genereren en hun klanttevredenheid willen verbeteren gaan vrijwel altijd op zoek naar digitale oplossingen. Dankzij deze digitale evolutie kunnen nutsbedrijven nieuwe waardeverhogende bedrijfskansen creëren, hun bedrijfsvoering en -kwaliteit verbeteren en een betere en aantrekkelijkere interactie met hun klanten ontwikkelen. Tegelijkertijd is het van het hoogste belang dat de nieuwe systemen en gegevensstromen veilig en beschermd zijn. Wij beschikken over de benodigde capaciteiten, ervaring en relaties binnen de industrie om onze cliënten op deze digitale reis te begeleiden.

Transacties

In een actieve fusie- en overnamecultuur is de juiste structuur voor het doen van (des)investeringen van cruciaal belang. Met behulp van drie succesfactoren benaderen wij transacties op een gestructureerde manier. Ten eerste richten we ons op deals met een sterke strategische basis. Ten tweede blinken we uit in het uitvoeren van de transactie zelf waarbij we rekening houden met de marktdynamiek. Daarnaast voeren we bedrijfsbrede due diligence-onderzoeken uit naar kosten, inkomsten, systemen, talent, fiscale aspecten en compliance. Ten derde weten we als geen ander hoe we met transacties waarde kunnen toevoegen. Door deze elementen te combineren kunnen bedrijven hun transacties moeiteloos uitvoeren, tijdens integraties profiteren van synergie of winst maken op desinvesteringen, en zowel op korte als op lange termijn waarde toevoegen voor stakeholders. PwC Strategy& heeft aanzienlijke ervaring in de energiesector 

Wereldwijde veranderingen hebben gevolgen voor netbeheerders

De traditionele bedrijfsmodellen van de beheerders van energienetten staan door de effecten van wereldwijde technologische innovaties en de overstap naar duurzame energie zwaar onder druk. Duurzame energie vervangt fossiele brandstoffen en energienetwerken worden van top-down gecentraliseerde systemen omgezet naar veel interactievere, maar ook gedecentraliseerde en gefragmenteerde netwerken.

Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal meer betrokken zijn bij hoe en waar zijn energie wordt opgewekt. Het aanleggen van slimme netwerken is in deze context van groot belang voor netbeheerders.

Voor traditionele netbeheerders neemt de concurrentie toe. Huishoudens voorzien in toenemende mate zelf in hun energiebehoefte en nieuwe aanbieders betreden de markt met nieuwe waardevoorstellen en verdienmodellen. Bovendien kunnen netbeheerders (binnen de wettelijke kaders) een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

Al deze ontwikkelingen dwingen netbeheerders zich steeds soepeler aan te passen aan een turbulente omgeving.

Netbeheerders
Onze experts kunnen u daarbij helpen

Onze experts kunnen u daarbij helpen

Met onze kennis van, en ervaring in de sector bieden wij u diensten aan op het gebied van:

 • Strategisch en organisatorisch ontwerp
  We kunnen uw organisatie helpen zich aan de nieuwe omgeving aan te passen. Dat doen we bijvoorbeeld met strategische assessments. Daarbij optimaliseren we uw operationele organisatie en ondersteunen we het veranderproces. 
 • Compliance en regelgeving
  Compliance is in deze sterk gereguleerde sector van groot belang. Onze eigen specialisten op het gebied van nationale en internationale energieregelgeving kunnen u daarbij helpen.
 • Informatiesystemen
  Zijn uw informatiesystemen klaar voor het netbeheer van de toekomst? IT-systemen en -processen worden steeds belangrijker voor de beheerders van energienetwerken. Wij leveren de support voor uw systeem- en netwerkbeveiliging, het doorvoeren van veranderingen en het beperken van bedrijfsrisico's.
 • Duurzaamheid
  Hoe is de kwaliteit van uw rapportages? Wij kunnen u helpen uw duurzaamheidsrapportages te laten aansluiten bij uw bedrijfsstrategie en de behoeften van uw stakeholders. Daarnaast zijn we zeer ervaren in het optimaliseren van interne processen voor geïntegreerde verslaglegging.
 • Transacties
  Staat er een fusie of overname op het programma? In de energiesector zijn transacties vaak zeer complex en is de juiste kennis van cruciaal belang. Wij hebben veel ervaring met transacties in de energiesector. 

Contact

Paul Nillesen

Paul Nillesen

Energy - Utilities - Resources Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 003 87 14

Volg ons