Corporate tax governance

Naar een duurzame en transparante fiscale strategie in tijden van fundamentele verandering

Tax governance op bestuursagenda

De aandacht van politiek en maatschappij voor fiscaliteit is groot. Ondernemingen dienen rekening te houden met tal van internationale ontwikkelingen en initiatieven, fiscaal en niet-fiscaal. De strategische rol die fiscaliteit kan nemen is sterk veranderd en het risico op reputatieschade behoeft aandacht. De fiscale strategie is onderdeel geworden van de license to operate. Daarmee is het niet langer het exclusieve domein van de tax department, maar van een brede stakeholdersgroep en staat het prominent op de bestuursagenda.

Duurzaamheidstrategie

Fiscaliteit wordt steeds meer in context geplaatst van de ondernemingsstrategie en de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming. Gevoed door meerdere stakeholders wordt fiscaliteit daarbij minder gezien als louter een kostenpost, maar ook als bijdrage aan de maatschappij en het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties. Bestuurders en toezichthouders nemen hierdoor ook het eigen belastingbeleid onder de loep.

Transparantie

Verder is ook de modernisering van het internationale fiscale systeem in volle gang. Multilaterale richtlijnen dienen onder meer ter voorkoming van belastingontwijking en leiden er tevens toe dat fiscale integriteit en transparantie vergroot wordt. Sommige ondernemingen beperken zich tot de transparantie die wettelijk verplicht is, zoals het delen van een Country-by-Country Report met de Belastingdienst. Andere gaan stappen verder, publiceren online hun fiscale strategie en stellen bijvoorbeeld een analyse van de Total Tax Contribution beschikbaar voor het publiek.

Stakeholderdialoog

Ondernemingen kiezen vaker voor meer transparantie dan wettelijk gevraagd zodra zij weten dat stakeholders daaraan waarde hechten. Hiertoe treden zij in dialoog met een brede groep belanghebbenden, onder wie commissarissen, investeerders, medewerkers en klanten. Dat past ook in de trend in corporate governance: de bedrijfsdoelstelling van waardecreatie voor aandeelhouders wordt verbreed naar langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders en voor de gemeenschap waarin het bedrijf actief is.

Tax governance ondersteunt een duurzame aanpak van fiscaliteit

Met tax governance kunnen ondernemingen tot een duurzame aanpak voor fiscaliteit komen. Tax governance beslaat het formuleren van een fiscale langetermijnstrategie, heldere rollen en verantwoordelijkheden en fiscaal risicomanagement. Tot slot worden transparante (verantwoording)rapportages gemaakt waarop door een onafhankelijke partij assurance kan worden verleend om waarde voor stakeholders te vergroten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Publicatie

Onze publicatie over corporate tax governance en duurzame fiscaliteit: Dit is het moment voor een organisatie, om samen met haar stakeholders, belasting in de context te plaatsen van haar purpose, values en duurzame bedrijfsstrategie. Een strategische en systematische langetermijnaanpak van tax governance is key voor het strategisch positioneren van tax.

Download

Landenoverzicht

Deze module geeft een hoog-over overzicht van voorbeelden van corporate tax governance regelingen en initiatieven in een aantal landen in de wereld.

Download

Interviews

Een module met interviews met professor Mervyn King, professor Jaap Winter en professor Leen Paape, experts in corporate (tax) governance.

Download

GRI en UN PRI tax requirements

Een module met twee voorbeelden van fiscale rapportage criteria van de Global Reporting Initiative tax standaard ‘207: Tax 2019’ en van de UN Principles of Responsible Investment met haar Investor Recommendations on Tax Disclosures.

Download
Volg ons

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 317 73 03

Hide