Corporate tax governance

Naar een duurzame en transparante fiscale strategie.

Tax governance op bestuursagenda

De aandacht van politiek en maatschappij voor fiscaliteit is groot. Ondernemingen dienen rekening te houden met tal van internationale ontwikkelingen en initiatieven, fiscaal en niet-fiscaal. De strategische rol van de fiscaliteit is sterk toegenomen en het risico op reputatieschade moet serieus worden genomen. De fiscale strategie is onderdeel geworden van de license to operate. Daarmee is deze niet langer het exclusieve domein van het tax department, maar van een brede stakeholdergroep en staat het prominent op de bestuursagenda.

Duurzaamheidsstrategie

Fiscaliteit wordt steeds meer in context geplaatst van de ondernemingsstrategie en de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming. Gevoed door meerdere stakeholders wordt fiscaliteit daarbij minder gezien als een kostenpost, maar ook als bijdrage aan de maatschappij en als middel om de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties te behalen. Bestuurders en toezichthouders nemen hierdoor ook het eigen belastingbeleid onder de loep.

Transparantie

Verder is ook de modernisering van het internationale fiscale systeem in volle gang. Multilaterale richtlijnen dienen onder meer ter voorkoming van belastingontwijking en leiden er tevens toe dat fiscale integriteit en transparantie vergroot wordt.

Stakeholderdialoog

Ondernemingen kiezen voor meer transparantie dan wettelijk gevraagd zodra zij weten dat stakeholders daaraan waarde hechten. Als gevolg hiervan, treden zij in dialoog met een brede groep belanghebbenden, onder wie commissarissen, investeerders, medewerkers en klanten. Dat past ook in de trend in corporate governance: de bedrijfsdoelstelling van waardecreatie voor aandeelhouders wordt verbreed naar langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders en voor de gemeenschap waarin het bedrijf actief is.

Tax governance ondersteunt een duurzame aanpak van fiscaliteit

Met tax governance kunnen ondernemingen tot een duurzame aanpak voor fiscaliteit komen. Onder tax governance valt het formuleren van een fiscale langetermijnstrategie, heldere rollen en verantwoordelijkheden en fiscaal risicomanagement. Tot slot worden transparante (verantwoording)rapportages gemaakt waarop door een onafhankelijke partij assurance kan worden verleend om waarde voor stakeholders te vergroten. Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Publicatie

Onze publicatie over tax governance en duurzame fiscaliteit: Dit is het moment voor organisaties om hun benadering  van tax te (her-)schrijven en om een duurzame fiscale strategie te ontwerpen die is afgestemd op het doel, de waarden en de duurzame bedrijfsstrategie. Dit is essentieel voor het strategisch positioneren van tax.

 

Download

GRI en UN PRI tax requirements

Een module met twee voorbeelden van fiscale rapportage criteria van de Global Reporting Initiative tax standaard ‘207: Tax 2019’ en van de UN Principles of Responsible Investment met haar Investor Recommendations on Tax Disclosures.

Download
Volg ons

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Marc Diepstraten

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 317 73 03

Keetie van der Torren-Jakma

Keetie van der Torren-Jakma

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 856 59 73

Hide