De nieuwe norm: verantwoordelijke transparantie

Bouwen aan vertrouwen en reputatie

Communicatie over fiscaal beleid en fiscale posities moeten juist, duidelijk en relevant zijn. De informatie en gebruikte terminologie moet door zoveel mogelijk 'stakeholders' begrepen kunnen worden. Het gaat hierbij over het verschaffen van inzicht in het beleid alsmede toelichtingen op specifieke posities die voor de objectieve buitenstaander verduidelijking behoeven, zoals bijvoorbeeld een significant van het nominale tarief afwijkende effectieve belastingdruk. 

Fiscale transparantie gaat niet alleen over het geven van technische details, cijfers en prestaties. Er is informatie nodig over de bredere kijk van de onderneming op fiscaliteit, het fiscaal beleid en risicobeheersing.

De nieuwe norm: verantwoordelijke transparantie

'Ondernemingen nemen wel degelijk notie van het publieke en politieke debat over fiscaliteit. Het belang van een transparante fiscale strategie is onmiskenbaar tot de bestuurskamer doorgedrongen.'

Marc Diepstraten

Contact

Marc Diepstraten

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 58

Eelco van der Enden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 38

Volg ons