Commissarissentoolbox

Praktische aanwijzingen op pocketformaat

Toezicht houden vereist een breed perspectief en kennis die actief wordt bijgehouden. Om u te voorzien van praktische informatie, voegen we regelmatig informatieboekjes toe aan onze toolbox voor commissarissen en toezichthouders. In deze handzame boekjes worden belangrijke corporate governance-onderwerpen behandeld.

Naast theoretische achtergrond en trends bieden de boekjes vooral praktische aanwijzingen voor uw toezichtrol. Stappenplannen en good practices geven u stof tot reflectie en actie. De zowel Nederlandse als Engelstalige* pocketboeken zijn alleen online beschikbaar.

* nog niet alle boekjes zijn vertaald.

Praktische aanwijzingen op pocketformaat

Grip op cultuur en gedrag

Een robuuste dialoog met het bestuur.

Remuneratie

Waarom is een goed beloningsbeleid zo complex?

De evaluatie

Evalueren vraagt om een duidelijke scope.

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Deze vragenlijst is digitaal in te vullen, te bewaren en/of te delen.

De commissaris in de publieke sector

Goed toezicht betekent rekening houden met de context.

Mergers & acquisitions

Towards a more prominent role for the Supervisory Board.

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 03

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 14

Volg ons