Het Qualified Intermediary regime & meer

Veel niet-Amerikaanse financiële instellingen hebben vanaf begin 2000 een Qualified Intermediary (“QI”) overeenkomst afgesloten met de Amerikaanse Internal Revenue Service (“IRS”). In de loop van de jaren zijn er nieuwe vereisten bijgekomen, zoals de introductie van FATCA en CRS, de voortdurend toenemende AML-vereisten en de toevoeging van de 871 (m)/Qualified Derivatives Dealer (“QDD”) status. Met zoveel nieuwe verplichtingen is het een uitdaging voor QI’s om deze ontwikkelingen bij te houden. Personeelsverloop en de moeite om Amerikaanse belastingexperts te vinden dragen hier niet aan bij. Met soms kleine operationele belastingafdelingen die de QI-programma's leiden, kunnen de juiste middelen om kwaliteitscontroles (health checks) uit te voeren voorafgaand aan de periodieke review en QI-certificering ontbreken. Door de steeds toenemende controle vanuit de IRS is het nog meer van belang om de QI-zaken goed op orde te hebben. Verder is het automatiseren van handmatige processen belangrijker dan ooit om alle werkzaamheden rondom klantdocumentatie, review procedures, jaarlijkse rapportage en reconciliatieverschillen goed en efficiënt uit te kunnen voeren. Dit alles kan ertoe leiden dat sommige QI's zich afvragen waarom ze ooit de keuze hebben gemaakt om een QI-overeenkomst af te sluiten met de IRS. Komt dit bekend voor voor uw organisatie?

Uw organisatie kan verder ook op andere manieren worden geraakt door Amerikaanse bronbelasting- en rapportageverplichtingen, zoals wanneer uw organisatie zelf inkomsten vanuit Amerikaanse bron ontvangt en u assistentie nodig heeft bij het documenteren van uw claim voor verlaagde bronbelastingtarieven aan Amerikaanse partijen.

PwC kan u bijstaan bij al bovengenoemde en onderstaande diensten, welke de volledige reikwijdte van het QI-regime en andere Amerikaanse bronbelasting- en rapportageverplichtingen dekken. Hierbij heeft PwC speciale aandacht voor de strategie, de omvang en de bedrijfsfuncties van uw organisatie. Deze services kunnen ad hoc of van begin tot einde worden geleverd, afhankelijk van de behoeften van uw organisatie. We vertellen u graag meer over onze dienstverlening.

PwC kan u op veel manieren bijstaan. Door ons internationale netwerk kunnen wij u bijstaan op verschillende niveaus en in een internationale omgeving. Neem contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze diensten

Beoordeling en ontwerp

 • Kosten en batenanalyse en beoordeling van de gerechtigdheid voor het verkrijgen of behouden van de QI- of QDD-status. Verdere beoordeling van de impact op uw klanten en de algehele impact op het productaanbod.
 • Analyse van processen, controles en werkinstructies met als doel hiaten en herstelstappen te identificeren en te adviseren over klantervaring en operational excellence.
 • Assistentie bij het opstellen of updaten van processen en werkinstructies, inclusief identificatie van logische controles.
 • Het uitvoeren van QI en FATCA health checks of periodieke review dry runs.

Health checks

 • Identificeer structurele discrepanties in het ontwerp en de uitvoering van de QI-processen en controles, en advisering over hoe discrepanties kunnen worden verholpen en hoe discrepanties kunnen worden verbeterd vanuit zowel een operationeel perspectief als vanuit het perspectief van uw klant.
 • We bevelen aan om in het review jaar of in het jaar daarop voorafgaand een health check uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat de QI de kans heeft om eventuele discrepanties te verhelpen vóór de periodieke review, waardoor de positie ten opzichte van de IRS wordt verbeterd.

Periodieke Reviews

 • Voer onafhankelijke periodieke reviews uit in overeenstemming met de IRS-vereisten, inclusief steekproefsgewijze tests van rekeningen en transacties. Verstrekking van een periodic review rapport dat wordt gebruikt door de QI wanneer de Responsible Officer de driejarige periodieke certificering indient bij de IRS.
 • Review van ontvankelijkheid en assistentie bij de aanvraag voor een vrijstelling (waiver) van de periodieke review.
 • Het wordt aanbevolen om de periodic review te starten in januari van het jaar volgend op het jaar dat is geselecteerd als periodiek review jaar.

Rapportage

 • Het reviewen en becommentariëren van de 1042, 1042-S, 945 en 1099 formulieren, inclusief afstemmingen met de brongegevens (voor zover deze beschikbaar zijn).
 • Assistentie bij het indienen van de bovenstaande en gerelateerde formulieren.

Documentatie en belastinginhouding

 • Het verstrekken van een volledige review van de klantdocumentatie om het toepasselijke belastingtarief te bepalen. Assistentie bij het opstellen of reviewen van documentatiepakketten voor upstream inhoudingsplichtigen.
 • Assisteren van QI's bij het ontwerpen van interne review procedures van klantdocumentatie, inclusief checklists voor regelgeving en het monitoren van gewijzigde omstandigheden (change of circumstances).

Ad-hoc technische ondersteuning

 • Wij voorzien u graag van gedetailleerd antwoorden op uw eventuele vragen omtrent QI of Amerikaanse belastinginhouding en rapportage.
 • Trainingsprogramma’s toegespitst op de behoeften van uw organisatie. Toegang tot het internationale PwC-netwerk betekent dat uw trainingsprogramma kan worden afgestemd op uw wereldwijde behoeften.

Paper: De strijd tegen belastingontwijking en andere financiële misdrijven versus het recht op gegevensbescherming: een regelgevend touwtrekken voor de financiële dienstensector?

Als we "AVG" horen, denken we meestal aan de privacy op onze sociale media (we moeten de instellingen controleren), maar hoe zit het met de privacy van onze financiële gegevens ten aanzien van onze rekeningen bij banken en andere financiële zakenpartners?

Hoewel een groot deel van het publiek hun rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") lijkt te begrijpen met betrekking tot hun aanwezigheid op sociale media (deels als gevolg van schandalen in het verleden), borrelt er meer onder de oppervlakte met betrekking tot individuele rechten onder de AVG en hun relatie met de financiële dienstverlening. Er is een wereldwijde trend in de regelgeving gaande naar transparantieverplichtingen van de financiële dienstensector om belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan. De AVG en de toegenomen publieke vraag naar privacy bewegen echter de tegenovergestelde richting op. Dit paper onderzoekt waar de individuele rechten onder de AVG soms in strijd zijn met de wettelijke vereisten die aan de financiële dienstensector worden opgelegd.

Volg ons

Contact

Robert Jan Meindersma

Robert Jan Meindersma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 84 41

Ralph van Melick

Ralph van Melick

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 002 41 67

Hide