Zakelijke dienstverlening

Toegevoegde waarde leveren, aan opdrachtgevers en aan medewerkers, dat is waar zakelijke dienstverleners naar streven.

Toegevoegde waarde bieden in de zakelijke dienstverlening

Onderscheidend zijn van de concurrentie, dat is de opdracht waar zakelijke dienstverleners voortdurend aan werken. U wilt toegevoegde waarde bieden aan uw opdrachtgevers om de prijsdruk te beantwoorden. Data-analyse kan u helpen om processen te optimaliseren en meer kostenefficiënt te werken. En wellicht kan een fusie of overname uw concurrentiepositie verstevigen.

Onderscheidend zijn is even goed nodig om de beste mensen te betrekken en te behouden. Een cultuurtransformatie kan ervoor zorgen dat uw organisatie een heldere purpose en doorleefde waarden uitdraagt – een aspect dat zeker de jongere generaties aanspreekt. Zij willen flexibel werkzaamheden afwisselen en blijven leren – dat is belangrijk, want nieuwe kennis en vaardigheden zijn onmisbaar om de digitale transformatie van zakelijke dienstverleners mogelijk te maken. Wij helpen u graag op onder meer de volgende onderwerpen.

  • Strategie en executie. Uw strategie is gebaseerd op een heldere toekomstvisie. Met welke diensten weet u zich te onderscheiden? En hoe zorgt u ervoor dat uw mensen dat onderscheid vormgeven?
  • Digitalisering. Dit heeft zowel impact op uw eigen interne processen die efficiënter worden met gebruik van digitale technologie. Ook veranderen businessmodellen door de impact van de huidige digitale ontwikkelingen. Dit vraagt een andere benadering van uw klanten. 
  • Nieuwe manieren van werken. Digitalisering heeft ook impact op de manier hoe mensen werken. Zij zullen nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen. Hoe stimuleert u de employability van uw mensen? En hoe anticipeert u op een mogelijk tekort aan talent?
  • Organisatiecultuur. Omdat mensen uw voornaamste kapitaal zijn, is de organisatiecultuur doorslaggevend voor het bereiken van uw doelen. Stimuleert uw cultuur gedragingen die leiden tot duurzame prestaties? 
  • Fusies en overnames. Ze kunnen schaalvoordelen en kostenreductie opleveren en uw concurrentiepositie versterken. Geldt dat ook voor uw situatie?
  • Beloning. Dit is zowel de belangrijkste kostenpost als een manier om de juiste mensen aan u te binden en te stimuleren. Sluit uw beloningsbeleid aan bij uw strategie en bij de wensen van mensen die u graag aantrekt? Hebt u controle over loonheffingen?
  • Juridische zaken. Een degelijke juridische huishouding is een belangrijke basis in de zakelijke dienstverlening. Zijn al uw contracten op orde, ook in de internationale context? En neemt u de juiste maatregelen om de persoonsgegevens van uw klanten en mensen afdoende te beschermen?

Zo kunnen wij u helpen

Met ons team specialisten in de zakelijke dienstverlening zijn wij u graag van dienst bij het beantwoorden van deze vragen. Wij kunnen u helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen, het beheersen van uw bedrijfsrisico’s, het naleven van wet- en regelgeving en het efficiënter maken van uw organisatie. PwC beschikt over een internationaal netwerk en is marktleider in uw branche. Graag delen wij onze kennis met u om u te helpen onderscheidend te zijn.

‘Digitalisering is meer dan alleen technologische ontwikkeling – het vereist andere vaardigheden van uw mensen en een cultuur waarin continue verandering mogelijk is. Hoe ver is uw organisatie op dit vlak?'

Rik Blokhuis, geeft leiding aan de specialisten voor de zakelijke dienstverlening

Contact

Rik Blokhuis

Rik Blokhuis

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 092 64 27

Volg ons