Sustainable development goals

De sustainable development goals (SDG’s) die de VN in 2015 vaststelde, zijn gericht op de oplossing van de meest urgente mondiale problemen, zoals honger ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s doen een nadrukkelijk beroep op het bedrijfsleven en andere organisaties om bij te dragen aan de realisatie van de doelen.

De SDG’s sluiten naadloos aan op onze purpose. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke problemen en te bouwen aan vertrouwen in de samenleving door ons te laten leiden door waarden die gericht zijn op de buitenwereld.

Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’.

 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’
 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’
loading-player

Playback of this video is not currently available

We hebben vier SDG’s gekoppeld aan onze strategie

We zijn ervan overtuigd dat we het meest effectief zijn en de meeste impact maken als we focussen. Wij hebben er daarom voor gekozen vier SDG’s te integreren in onze strategie. We hebben om onze focus te bepalen, alle zeventien SDG’s geanalyseerd. Daaruit bleek dat negen SDG’s relevant voor ons zijn. Na zorgvuldige overwegingen hebben we besloten vier SDG’s te kiezen waarop we echt een verschil kunnen en willen maken. Dit zijn:

  • SDG 8: Decent work and economic growth
  • SDG 10: Reduced inequalities
  • SDG: 12: Responsible consumption and production
  • SDG 16: Peace and justice and strong institutions

Op de gekozen SDG’s willen we extra stappen zetten

We willen de vier door ons gekozen SDG’s niet alleen koppelen aan bestaand beleid, maar extra stappen zetten om onze negatieve impact te verminderen en de positieve te vergroten. We hebben dus gekeken wat we meer en beter kunnen doen. Daar komt onze ambitie uit voort om in 2030 circulair te opereren, dat wil zeggen zonder emissies, zonder afval en met optimaal (her)gebruik van materialen. We hebben een indicator ontwikkeld om onze vooruitgang te meten en eventueel ons beleid bij te sturen. Daarover rapporteren we in ons jaarverslag. Ook voor de andere drie SDG’s hebben we ambities en indicatoren ontwikkeld en ook daarover gaan we rapporteren.

We doen onderzoek en helpen klanten

Het behalen van de SDG’s zal alleen lukken als partijen samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel en samenhangende oplossingen creëren. Daarom organiseren wij events om partijen bij elkaar te brengen, we verzamelen kennis en ervaringen en verspreiden die verder.

Daarnaast helpen we bedrijven en organisaties in verschillende sectoren over de hele wereld met het verankeren van de SDG’s in hun strategie en rapportages.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons