Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die in 2015 door de VN zijn gelanceerd, hebben betrekking op de meest urgente problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. De zeventien doelen roepen het bedrijfsleven en andere organisaties expliciet op om een bijdrage te leveren. Wij geven daaraan graag gehoor.

De SDG's zijn zowel in lijn met onze purpose om belangrijke problemen op te lossen als met onze ambitie om een doelgerichte en waardengedreven organisatie te zijn.

 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’
 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’

Playback of this video is not currently available

SDG Dome brengt Sustainable Development Goals dichterbij

Vier focus-SDG's

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo en ook onze organisatie is in transformatie. Daarom bekijken we regelmatig op welke SDG's we de meeste impact kunnen maken. Uit onze laatste evaluatie is gebleken dat negen SDG's relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Voor vier daarvan kunnen we het grootste verschil maken, dat zijn onze focus-SDG’s:

  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 8: Waardig werk en economische groei
  • SDG 10: Ongelijkheid verminderen
  • SDG 13: Klimaatactie

Ambities, doelstellingen en impactmeting

We koppelen de SDG's aan ons beleid en onze activiteiten. Om onze negatieve impact te minimaliseren en onze positieve impact te maximaliseren, hebben we ambities en doelstellingen geformuleerd voor onze focus-SDG's. We meten zowel de positieve als de negatieve impact van onze bedrijfsvoering en dienstverlening – in ons jaarbericht rapporteren we erover.

Lees verder over alle zes stappen van onze methode van SDG-impactmeting.

Ons SDG verhaal

SDG Ambition for 2030 Target for 2026 Target for 2024
  Gendergelijkheid en gelijke kansen Jaarlijkse doelstelling van 35/30% instroom en 35/25% promotie van vrouwelijke directors en partners.
  Duurzame groei binnen de grenzen van sociale en milieusystemen We meten en rapporteren onze impact via ons klantenwerk. Dit zal ook deel uitmaken van de implementatie van CSRD voor onze eigen organisatie.
  Een inclusieve en diverse cultuur en gelijke kansen, ongeacht leeftijd, handicap, culturele achtergrond of andere status. Jaarlijkse doelstelling van 15% instroom en 15% promotie van directors en partners van niet-westerse afkomst.
  Een positief milieueffect in onze hele waardeketen
  • 2025: geen afval en een fossielvrij wagenpark

  • 2024/2025: 30% minder gemotoriseerde mobiliteit (50% minder in 2030)

  • 2024/2025: 50% van onze leveranciers heeft near-term Science Based Targets

  • Een reductie van minimaal 25% handhaven ten opzichte van de mobiliteit vóór Covid-19.

  • Een near-term Science-Based emissie reductie doelstelling van 40% op onze operaties tegen 2024, met 2018/2019 als basisjaar.

Klanten helpen, onderzoek doen en kennis delen

Met onze expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling helpen we onze klanten bij het realiseren van een duurzame toekomst. Het behalen van de SDG's kan alleen als partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Daarom doen wij ook onderzoek en delen onze kennis. Dit doen we onder meer via partnerschappen en samenwerkingsverbanden.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons