Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sustainable Development Goals

De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, die in 2015 door de VN zijn gelanceerd, hebben betrekking op de meest urgente  problemen wereldwijd, zoals honger, ongelijkheid en klimaatverandering. De 17 doelen roepen het bedrijfsleven en andere organisaties expliciet op om een bijdrage te leveren.

De SDG's zijn zowel in lijn met onze purpose om belangrijke problemen op te lossen als met onze ambitie om een doelgerichte en waardengedreven organisatie te zijn.

 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’
 
 
Lees hier meer over ons onderzoek naar de 'Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’

Playback of this video is not currently available

SDG's koppelen aan onze strategie

De wereld om ons heen verandert in een ongekend tempo en ook onze organisatie is in transformatie. Daarom bekijken we regelmatig op welke SDG's we de meeste impact kunnen realiseren. Uit onze evaluatie voor 2020 is gebleken dat negen SDG's relevant zijn voor onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

We zijn ervan overtuigd dat we het meest effectief zijn als we focus aanbrengen. Na een zorgvuldige afweging hebben we besloten ons te richten op vier SDG's waarop we echt het verschil kunnen maken. Deze zijn:

  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
  • SDG 10: Ongelijkheid verminderen
  • SDG 13: Klimaatactie

Ambities definiëren

We koppelen de SDG's aan ons beleid en onze activiteiten. Daarnaast definiëren we ambities om onze negatieve impact te verminderen en positieve impact te vergroten. Zo is het ons doel om in 2030 volledig circulair te zijn. Volledige circulariteit betekent voor ons geen uitstoot, geen afval en optimaal (her)gebruik van producten en materialen. Om onze bijdrage aan de SDG's te meten en te evalueren hebben we indicatoren bepaald waarover we rapporteren in ons jaarbericht.

We doen onderzoek en helpen klanten

Het realiseren van de SDG's kan alleen als alle betrokken partijen samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het 'grotere geheel'. We organiseren evenementen en brengen zo mensen bij elkaar, dragen bij aan kennisontwikkeling en delen deze kennis. Met onze expertise op het gebied van duurzame ontwikkeling helpen we onze klanten bij het realiseren van een duurzame toekomst.

Contact

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Volg ons