Skip to content Skip to footer

Loading Results

Upskilling Finance Professionals

De rol van finance functie is aan het veranderen. Wij zien verschillende trends die impact hebben op de finance functie zoals:

  • Veranderend bedrijfsmodel

Een flexibel business operating model is vereist om snel te kunnen reageren op markten en (nieuwe) business. Een toenemende verschuiving van Finance naar performance management & business partnering zijn belangrijke enablers voor het sturen van de business.

  • Data en digitale disruptie

Finance beweegt zich in het digitale tijdperk met toenemend gebruik van data analytics.Voorspellende & real-time data worden gebruikt om relevante inzichten te creëren. Hoe zorg je ervoor dat je op elk moment de juiste inzichten beschikbaar hebt?

  • Veranderende professional

Dit leidt tot een verandering in functievereisten voor de finance professional, nieuw talent datagericht met een agile mind-set en een daarbij passende cultuur zijn nodig. CFO's zijn op zoek naar medewerkers die kunnen meebewegen en de juiste vaardigheden hebben. 

Upskilling Finance Professionals

Upskilling 

Door deze trends is er in de hele Finance-organisatie behoefte aan extra competenties. De financiële functie moet transformeren tot een functie die klaar is voor de toekomst. Het leren van nieuwe vaardigheden die essentieel zijn voor de uitvoering van werkzaamheden is hierbij essentieel  In de toekomstige finance functie ligt de focus op de finance businesspartnerrol, waarin finance proactief bijdraagt aan de business performance door echt waardecreatie. Daarvoor moeten finance professionals over enkele nieuwe vaardigheden beschikken, zoals analytical acumen, digital acumen en samenwerken, communicatie en storytelling, business acumen en als laatste change management acumen.

Wij kunnen u helpen bij het upskillen van uw medewerkers waarbij we rekening houden met de veranderende manier van leren, tegenwoordig steeds meer virtueel. Het trainingsmateriaal stemmen we af op de specifieke leerbehoeften.

Contact

Vanessa van de Wiel

Vanessa van de Wiel

Partner, Advisory Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 559 52 38

Sophie de Vries

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 236 48 24

Contact

Alexander Staal

Alexander Staal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 05 95

Volg ons