Upskilling Finance Professionals

De rol van finance functie is aan het veranderen. Wij zien verschillende trends die impact hebben op de finance functie zoals:

  • Veranderend bedrijfsmodel

Een flexibel business operating model is vereist om snel te kunnen reageren op markten en (nieuwe) business. Een toenemende verschuiving van Finance naar performance management & business partnering zijn belangrijke enablers voor het sturen van de business.

  • Data en digitale disruptie

Finance beweegt zich in het digitale tijdperk met toenemend gebruik van data analytics.Voorspellende & real-time data worden gebruikt om relevante inzichten te creëren. Hoe zorg je ervoor dat je op elk moment de juiste inzichten beschikbaar hebt?

  • Veranderende professional

Dit leidt tot een verandering in functievereisten voor de finance professional, nieuw talent datagericht met een agile mind-set en een daarbij passende cultuur zijn nodig. CFO's zijn op zoek naar medewerkers die kunnen meebewegen en de juiste vaardigheden hebben. 

Upskilling Finance Professionals

Upskilling 

Door deze trends is er in de hele Finance-organisatie behoefte aan extra competenties. De financiële functie moet transformeren tot een functie die klaar is voor de toekomst. Het leren van nieuwe vaardigheden die essentieel zijn voor de uitvoering van werkzaamheden is hierbij essentieel  In de toekomstige finance functie ligt de focus op de finance businesspartnerrol, waarin finance proactief bijdraagt aan de business performance door echt waardecreatie. Daarvoor moeten finance professionals over enkele nieuwe vaardigheden beschikken, zoals analytical acumen, digital acumen en samenwerken, communicatie en storytelling, business acumen en als laatste change management acumen.

Wij ontwikkelen op maat gemaakte leerprogramma's voor finance professionals, gericht op vaardigheden waaronder data en technologie, financiën, communicatie en/of een combinatie daarvan. Wij werken met u samen om een op maat gemaakt leertraject te maken en maken daarbij gebruik van de upskillingprogramma's die wij binnen PwC gebruiken om onze eigen professionals bij te scholen.

We helpen u bij het inventariseren van uw huidige en toekomstige business skills die nodig zijn, en identificeren de zogenaamde skills gap op basis van de business- en leerstrategieën van de organisatie. Vervolgens bekijken we samen met u uw leercultuur en ontwikkelen en implementeren we aangepaste leerprogramma's. Tot slot monitoren we de resultaten, zoals de leereffectiviteit, en sturen we bij waar nodig.

Contact

Timo Koenen

Timo Koenen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 30 65

Fieke van der Vlist

Fieke van der Vlist

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 075 19 37

Magda Chrysoulis-Stegeman

Magda Chrysoulis-Stegeman

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Sophie de Vries

Sophie de Vries

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 236 48 24

Volg ons