Women NL

Waarom Women NL?

De afgelopen jaren nemen vrouwen steeds meer senior leidinggevende posities in. Tegelijkertijd hebben veel vrouwen nog steeds moeite om professioneel en persoonlijk te groeien. Waarom is dat? Uit onderzoek blijkt dat er subtiele patronen van gendervooroordelen bestaan, zowel bij vrouwen als bij mannen, waar er voor vrouwen andere maatstaven zijn dan voor mannen als het gaat om promotie maken. Bovendien toont onderzoek ook aan dat de carrières van vrouwen vertragen en ook beperkter worden als ze kinderen krijgen. Binnen PwC zien we dat het percentage vrouwelijke collega’s doorgaans afneemt bij het beklimmen van de bedrijfsladder. En dit belemmert onze vooruitgang. Hoe meer inclusief en erkend divers het personeelsbestand is, hoe meer mensen in hun kracht staan en hoe meer impact we maken voor onze klanten.

Wij zeggen ‘tijd om de nieuwe balans te vinden tussen feminiene en masculiene waarden’, en dat is precies waar onze toegevoegde waarde ligt: het uitdagen van het huidige denkbeeld, het inspireren van vrouwelijke collega’s, en het in hun kracht zetten van vrouwelijke collega’s binnen PwC.

Wat voor activiteiten organiseert Women NL?

We organiseren activiteiten en evenementen voor vrouwen - ongeacht hun functie level - door heel PwC, waarbij we meer bewustzijn creëren, onderwerpen bespreekbaar maken, en mogelijkheden en middelen bieden, en zo uiteindelijk meer balans te brengen in feminiene en masculiene waarden.

Naast onze vaste nieuwsbrief, hebben we ook het volgende op onze vaste planning staan:

  1. Townhall: hiermee bieden we een platform waar collega’s hun mening, behoeftes en vragen kunnen uitspreken naar het bestuur van PwC Women NL. 
  2. Women Talks: leren van de ervaring van vrouwelijke leiders met betrekking tot uitdagingen voor vrouwen.
  3. Lean in Circles: we nodigen vrouwelijke collega’s uit om hun eigen ervaringen te delen en waar we uitdagingen bespreken in praatgroepen met andere vrouwen binnen PwC.
  4. International Women’s Day: we vieren de culturele, politieke en sociaal-economische overwinningen van vrouwen, met elk jaar een ander thema.

We sluiten ook aan bij recruitment evenementen - en andere externe evenementen: om onze aanwezigheid te versterken, nieuw vrouwelijk talent aan te trekken en om te fungeren als schakel tussen verschillende vrouw-gerelateerde activiteiten, ongeacht de industrie.

Hoe doen we dit?

PwC Women NL is het netwerk voor en door vrouwen binnen PwC. We hebben een heel betrokken Women NL bestuur en ambassadeursnetwerk die samen brainstormen en evenementen organiseren, we zitten bovenop de laatste ontwikkelingen, en we houden onze oren en ogen open voor de behoeften en wensen van onze vrouwelijke gemeenschap binnen PwC.

Playback of this video is not currently available

Internationale samenwerking

Ook internationaal vragen we om gelijkheid voor zowel mannen als vrouwen. Daarom steunen wij de ‘He for She’ campagne. We staan volledig achter de boodschap in de volgende video: van PwC Australië: ‘talent kent geen geslacht, ras, religie of seksuele voorkeur: in de praktijk zien we dat diversiteit op zich een bron van talent is’.

Meten en monitoren van de goals

Op regelmatige basis meet PwC de gelijkheid tussen mannelijk en vrouwelijke collega’s op het gebied van beoordelingen, promotie, instroom, uitstroom, en promotie naar partner level. We komen steeds dichter bij gelijke percentages voor mannelijk en vrouwelijke collega’s binnen onze organisatie. In de meest senior posities zien we echter nog een relatief laag percentage vrouwelijke collega’s. In FY2022/2023 waren 25% van de partner promoties en 30% van de director promoties ingevuld door vrouwelijke collega’s. We hebben de ambitie binnen onze organisatie om in 2030 een genderratio van minimaal 30% vrouwelijke partners en ook 30% mannelijke partners te realiseren. Daarnaast streven we in 2030 naar minimaal 35% vrouwelijke directors en 35% mannelijke directors te realiseren.

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Inger Baars

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 397 12 73

Volg ons