M/V diversiteit

Wij streven ernaar om het percentage vrouwen binnen onze organisatie te vergroten en te zorgen dat zij beter doorstromen naar leidinggevende posities. Hiervoor hebben we een breed genderprogramma ontwikkeld. Zo meten we regelmatig de gelijkheid van mannen en vrouwen op het punt van beoordeling, promotie, instroom, uitstroom en doorstroom naar partner-niveau.

Verder hebben we onder meer het Vrouwelijk Leiderschap-programma opgezet, waarin deelneemsters leren om vanuit eigen kracht en bewust van de omgeving, effectief ambities uit te dragen. Alle PwC-ers kunnen ook deelnemen aan PwC-netwerk Women NL, waar kennisverrijking en het versterken van contacten centraal staat.

Een ander voorbeeld van onze activiteiten op het gebied van gender is het New Parents Programme, waarin we PwC’ers informeren over de periode dat zij kinderen krijgen. We gaan in op de arbeidsvoorwaarden en op de gesprekken met leidinggevenden, collega’s en klanten over wat deze grote verandering voor je werk betekent. Partners van de moeder en adoptieouders krijgen bij PwC trouwens al sinds september 2008 niet twee, maar tien werkdagen kraamverlof. Wij waren destijds het eerste grote commerciële bedrijf in Nederland met een dergelijke regeling.

Ook op internationaal gebied vragen we meer aandacht voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Hiervoor hebben wij in samenwerking met Unicef de e-learning Building Gender IQ ontwikkeld die gebruikers leert over gendergelijkheid. Ook ondersteunen wij van harte de campagne He for She. Als laatste voorbeeld een inspirerend filmpje van PwC Australië, waarvan wij de boodschap ook in Nederland van harte onderschrijven: ‘Talent kent geen geslacht, afkomst, religie of seksuele voorkeur. Wij zien in de praktijk juist dat diversiteit in zichzelf een bron van talent is.’

We komen steeds dichter in de buurt van een 50/50 aantal aan mannen en vrouwen in onze organisatie. De organisatie wordt steeds meer divers, maar het gaat langzaam. Op de hoogste posities zien we nog steeds een relatief klein aandeel vrouwen. Hierin maken we progressie, mede door onze targets. In 2017/2018 is 31% van onze partner/director benoemingen vrouw. We streven naar een gelijke verhouding van mannen en vrouwen bij het aannemen van nieuwe collega’s.

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Tarik Samandar

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 238 19 39

Sassi Bhagat

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 201 01 34

Volg ons