Maakindustrie

Op weg naar de digitale onderneming

Wat is Industrie 4.0?

De vierde industriële revolutie (het ‘industriële internet’) – gekenmerkt door steeds verdergaande digitalisering en onderlinge verbondenheid tussen producten, waardeketens en bedrijfsmodellen – heeft de maakindustrie bereikt en biedt daar interessante mogelijkheden. Bij Industrie 4.0 gaat het echter niet alleen om de digitalisering van horizontale en verticale waardeketens, maar om een ware revolutie in de product- en dienstenportefeuille van bedrijven – met als einddoel beter in te kunnen spelen op de wensen van de klant.

Volledige transformatie

Om optimaal te kunnen profiteren van de kansen en mogelijkheden van Industrie 4.0, moeten er nieuwe, vaak disruptieve bedrijfsmodellen worden ingevoerd. Daarbij moet vooral worden ingezet op het vergroten van de voordelen voor de klant door een groeiend assortiment ‘oplossingen’ te bieden (in plaats van producten) en door nauwer met klanten en partners samen te werken. De inzichten die ondernemers nodig hebben voor de juiste transformatiebeslissingen, komen voort uit het gebruik van de steeds grotere hoeveelheid data en de analyse daarvan.

Investeringen en nieuwe ‘capabilities’

Industriële bedrijven zullen meerdere obstakels moeten overwinnen om tot de kopgroep te blijven behoren. Uit onderzoek blijkt dat ze dit inzien en dat bijna 50% van hun geplande kapitaalinvesteringen is bestemd voor Industrie 4.0-oplossingen. Voor een optimale klanttevredenheid zal er overal in de waardeketen moeten worden geïnvesteerd. Daarnaast zullen bedrijven moeten zorgen dat ze beschikken over voldoende geschoold personeel met nieuwe ‘capabilities’ – vaardigheden om in te kunnen spelen op de behoeften van de digitale wereld.

Blueprint for digital success

loading-player

Playback of this video is not currently available

Industry 4.0 framework

"Industriële bedrijven moeten een tandje bijschakelen om echte digitale koplopers te worden, dus beter en sneller connecties maken en actief sturen op een ecosysteembenadering."

Michel Mulders

Overal ter wereld zijn bedrijven serieus aan de slag met Industrie 4.0. Het wereldwijde onderzoek van PwC, Industry 4.0: Building the Digital Enterprise, laat zien hoe ver de digitale technologie in 2020 zal zijn gevorderd.

In het kader van dit onderzoek hebben managers van meer dan 2.000 bedrijven in 26 landen vragen beantwoord. Hun cijfers en prognoses vertellen hun eigen verhaal: het gemiddelde digitaliseringsniveau zal de komende vijf jaar naar verwachting toenemen van 33% naar 72%. Bedrijven trekken jaarlijks ongeveer 5% van hun digitale inkomsten uit voor investeringen in digitalisering. Dat komt in totaal neer op ruim USD 900 miljard per jaar – en dat alleen in de onderzochte industriële sectoren.

Deze transitie doet zich niet alleen voor in geïndustrialiseerde landen maar in de hele wereld. Het onderzoek schetst welke voordelen ondernemers van Industrie 4.0 verwachten en waar ze momenteel de grootste obstakels zien. Bedrijven verwachten dat meer digitalisering zal leiden tot een kostenreductie van 3,6% en een gemiddelde extra omzet van 2,9% per jaar. Vooral het vinden van voldoende specialisten voor de transitie zal moeilijkheden opleveren, en bedrijven hebben nog een lange weg te gaan om consequent gebruik te maken van data-analyse.

Naast een analyse van de huidige stand van zaken wordt in het tweede deel van het onderzoek uiteengezet welke stappen nodig zijn om Industrie 4.0 met succes in een bedrijf door te voeren en waar daarbij rekening mee moet worden gehouden. In het onderstaande vindt u nadere informatie over de Blueprint for success.

Meer informatie over de uitkomsten per bedrijfstak en per regio alsook een tool om de data te doorzoeken vindt u op onze algemene website.

Overal ter wereld zijn bedrijven serieus aan de slag met Industrie 4.0
Companies who say they've achieved advanced levels of digitisation

Blauwdruk voor digitaal succes

Vooruitgang met Industrie 4.0 vereist het verwerven en inzetten van digitale ‘capabilities’. Dat is een proces dat tijd kost. Om ‘first mover’-voordeel te behalen of te behouden ten opzichte van concurrenten, moet het topmanagement zich maximaal committeren en bovendien fors investeren.

Industrie 4.0 zal gunstig uitpakken voor bedrijven die echt begrijpen wat dit alles betekent voor hun manier van werken. Dit soort verandering overstijgt de grenzen van uw bedrijf en zal leiden tot een volledige transformatie van uw organisatie.

Op basis van honderden transformatieprojecten bij toonaangevende industriële bedrijven hebben wij zes praktische stappen gedefinieerd die uw bedrijf moet doorlopen om de concurrentie voor te blijven in het digitale landschap van morgen.

Lees meer

Blauwdruk voor digitaal succes

Contact

Michel Mulders
Partner
Tel: +31 (0)88 792 31 65
E-mailadres

Costas Vassiliadis
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 792 29 60
E-mailadres

Follow us