Financiële Criminaliteit

Financiële Criminaliteit heeft een steeds grotere negatieve invloed op sociale cohesie en financiële stabiliteit wereldwijd. De bestrijding ervan vergt inzet van alle partijen: wetshandhavingsinstanties, financiële instellingen, overheden en toezichthouders wereldwijd; het is te groot voor één enkele partij, iedereen heeft een verantwoordelijkheid.

Als poortwachters hebben financiële instellingen een sleutelrol bij het voorkomen dat criminelen toegang krijgen tot het financiële systeem. Maar omdat criminelen steeds vindingrijker worden, hoofdzakelijk door technologische innovaties, zijn financiële instellingen gedwongen om te blijven innoveren om bij te blijven.

PwC werkt samen met financiële instellingen om het financiële systeem veilig en betrouwbaar te houden. Met onze kennis van de sector, technologische expertise en operationele ervaring helpen we onze klanten vertrouwen op te bouwen in de samenleving door ze te helpen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

Playback of this video is not currently available

1:11

“Effectieve maatregelen tegen financiële criminaliteit vereisen een integrale visie”

Financiële Criminaliteit

We ondersteunen de transformatie van de organisaties van onze klanten door te adviseren over uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving, strategie, operationeel en analyses binnen het gebied financiële criminaliteit. We bieden ondersteuning en werken samen met een aantal mondiale en lokale financiële instellingen voor diverse compliance-gerelateerde activiteiten, zoals: AML/CFT beleid, gezondheidschecks, risicomodellering, transformaties, systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA), remediaties, look-back exercises en het ontwerpen en implementeren van kostenefficiënte AML-modellen en operaties.

Met onze aanpak zorgen we dat u sneller en effectiever aan wet- en regelgeving voldoet, door onze operationele en technologische expertise die we met onze jarenlange praktijkervaring hebben opgebouwd. Door onze unieke combinatie van vaardigheden en technologie leveren we duurzame oplossingen die een verschil maken.

Managed Services

PwC levert een scala aan Managed Services en helpt u aan wettelijke verplichtingen te voldoen door een optimale inzet van onze sectorkennis, technologische expertise en operationele ervaring. We leveren complexe diensten, van hulp bij transformaties en geavanceerde technologische oplossingen tot sterk geautomatiseerde, efficiënte operationele dienstverlening. 

Ontdek hoe wij u hierbij kunnen helpen

Onderzoek & Inzichten

PwC doet onderzoek naar en formuleert inzichten over Financiële Criminaliteit om de organisaties van onze klanten te helpen risico's op Financiële Criminaliteit in te schatten. Deze inzichten geven onze klanten ideeën over hoe ze hun organisatie strategisch kunnen verbeteren en hoe ze alert kunnen blijven.

Diensten

Reikwijdte expertise

 • Expertise op het gebied van relevante wet- en regelgeving (bijv. Wwft/Sancties)
 • AML/CFT raamwerk / Risicomodellering / Training
 • Compliance functie-transformatie
 • Kwaliteitsbewaking
 • Financiële Criminaliteit gezondheidscheck
 • Onderzoek en benchmarken

Onze kwaliteiten

 • Experts met hands-on ervaring in financiële criminaliteit controles en regelgeving binnen de eerste lijn (business), tweede lijn (fiscaal, juridisch, compliance) en derde lijn (audit).
 • Intern ontwikkelde praktische methodologieën gebaseerd op marktstandaarden
 • Opzetten van uw integrale AML/CFT raamwerk: Vertaling van Regelgeving naar SIRA, beleid, processen en kwaliteitsbewaking
 • Vermogen om een multidisciplinair team samen te stellen met alle relevante vaardigheden, van interpretatie van wet- en regelgeving, beleid opstellen, procesontwerp, data en technologie tot en met uitvoerende vaardigheden
 • Ondersteuning van mondiale en lokale financiële instellingen bij compliance projecten en operationele projecten, waarbij we de kracht van onze mensen, kwaliteiten en technologie samenbrengen om onze cliënten te helpen vertrouwen op te bouwen en kwalitatieve en effectieve resultaten te behalen (bijv. Wwft/Sancties, CDD/KYC, transactiemonitoring (TM), FATCA/CRS, AVG, MiFID, MAD/MAR, ESG, transformaties, risicomodellering, gezondheidschecks, beleid, processen, SIRA, Kwaliteitsbewaking)

Reikwijdte expertise

 • Expertise op het gebied van wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal (Wwft, MiFID, Basel, PSD2, 5AMLD, DAC6 etc.)
 • Expertise op het gebied van het afstemmen van beleid, technologie, processen en uitvoering (specialist in integrale oplossingen)
 • Ontwerpen van wet- en regelgeving programma's

Onze kwaliteiten

 • Zeer vakkundige professionals met strategische ervaring en veel kennis van de financiële sector en wet- en regelgeving
 • Het beoordelen van de impact van toekomstige wet- en regelgeving op de operaties van onze klanten en op basis daarvan nieuwe strategieën ontwikkelen.
 • Nieuwe KYC-strategieën invoeren (bijv. STP, voortdurende KYC, Managed Services) om van probleemoplossing naar duurzaam business-as-usual te gaan. Onze cliënten in staat stellen concurrerend te blijven en te voldoen aan wet- en regelgeving op lange termijn.
 • Beoordelen, evalueren en verbeteren van de bestaande strategieën van de klant wat betreft financiële criminaliteit (bijv. KYC, TM).
 • Opzetten van een integraal AML/CFT raamwerk: Vertaling van wet- en regelgeving naar SIRA, beleid, processen en kwaliteitsbewaking.

Reikwijdte expertise

 • Financiële Criminaliteit Transformatieprojecten
 • Financiële Criminaliteit Operationeel Model (TOM) Ontwerp & Implementatie
 • Procesoptimalisatie
 • Ontwerp en uitvoering van grootschalige remediaties in meerdere regio's (bijv. CDD/KYC, TM)
 • Remediëren met door toezichthouders vastgestelde strakke deadlines
 • Expertise op het gebied van het afstemmen van beleid, technologie, processen en uitvoering (specialist in integrale oplossingen)
 • Kwaliteitsbewaking
 • Look-back exercises

Onze kwaliteiten

 • Het ontwikkelen en implementeren van (kosten)efficiënte Operatiemodellen, Kwaliteitsmodellen, remediatie aanpakken en ondersteunende technologie. Daarbij vertrouwen op bewezen effectieve methodieken en aanpakken.
 • Ervaring en expertise in projectuitvoering in Agile, Traditionele en Hybride omgevingen, gebaseerd op jarenlange ervaring in het wettelijke domein.
 • Zeer vakkundige experts met uitgebreide kennis van de sector, van wet- en regelgeving en praktijkervaring in financiële criminaliteit transformaties en technische en operationele disciplines om:
  • Onze cliënten te helpen problemen op te lossen, op locatie van de klant of op afstand vanuit onze Financial Crime Units (FCU's);
  • Regelgevende projecten met succes uit te voeren (bijv. CDD/TM-remediations).
 • FCU’s maken snelle opschaling mogelijk. Onze FCU-centers opereren in Europa (Polen en Noord-Ierland), de VS en Azië (Filipijnen en India).
 • Ondersteuning van mondiale en lokale financiële instellingen bij het uitvoeren van remediaties (bijv. CDD, TM).
 • Integrale diensten die snel schaalbaar zijn om effectief programma's uit te voeren om uitdagende deadlines te halen.
 • Diverse leveringsmodellen: Insource, Outsource, Managed Services oplossing.

Reikwijdte expertise

 • Business Analysis
 • Gegevensanalyse en verslaglegging
 • Clusteranalyse
 • Machine learning
 • Anomaly Detection
 • Predictive Modelling

Onze kwaliteiten

 • Gegevensanalyse uitvoeren en voorspellende risicomodellen opstellen om AML/CFT operaties te verbeteren en effectiever te maken.
 • Bouwen van voorspellende modellen op basis van productie- en capaciteitsanalyses, om toekomstige behoefte aan inzet van middelen te voorspellen
 • Gegevensanalyse en patroonherkenning om financiële criminaliteit te bespeuren, de waarschijnlijkheid van toekomstige gebeurtenissen te voorspellen en processen te verbeteren; leidend tot duurzame resultaten (bijv. TM/TF).
 • Intern ontwikkeld mathematisch systeem voor Anomaly Detection.
 • Forensische analyse, inclusief reconstructie (look-back)) en oplossingen ontwerpen om financiële criminaliteit in de toekomst te voorkomen.

Managed Services

Expertise

Bewezen methodologieën op specifieke gebieden van financiële criminaliteit, zoals Know Your Customer (KYC), Transaction Monitoring (TM), Client Activity Monitoring (CAM), Ongoing Due Diligence (ODD), Client Filtering (CF)

Om aan te sluiten bij de behoefte van de klant, worden meerdere aspecten van een Managed Services-model telkens afzonderlijk beoordeeld en naar behoefte flexibel aangepast om maatwerk te leveren. 

Onze aanpak

Wij bieden u flexibele en schaalbare oplossingen die snel kunnen worden ingezet. We kunnen u helpen plannen en te reageren op de veranderende vraag, gedreven door strategie, pieken en dalen, of door de aard van het werk.

Met onze mensen, processen en technologie bieden we effectieve oplossingen die u op een kostenefficiënte manier werk uit handen nemen, zodat uw team zich kan richten op kansen en andere prioriteiten.

We kunnen alles beheren vanaf één plaats. U heeft niet meerdere partners nodig voor verschillende onderdelen van het project. Onze processen zijn ISO-gecertificeerd en zijn ontwikkeld met onze expertise, waarmee we leidend zijn in onze branche. Uw project wordt gepland en continue gemanaged voor consistente resultaten en hoge kwaliteit, zodat alles soepel loopt en wij u helpen te leveren.

AML Managed Services Aanbod:

 • Know Your Customer (KYC) processen – klantacceptatie, periodieke reviews, event-driven reviews
 • Onderzoek naar waarschuwingen bij Transactiemonitoring
 • Cliënt Exits
 • Screenen als Dienst (negatief nieuws, politiek prominent persoon, sancties)
 • Know Your Vendor (KYV) / Third Party Risicomanagement
 • Kwaliteitscontrole (QC) & Kwaliteitsbewaking (QA) als Dienst
 • AML/CFT Expertise als Dienst

Onderzoek & Inzichten

Paper: De strijd tegen belastingontwijking en andere financiële misdrijven versus het recht op gegevensbescherming: een getouwtrek over regelgeving voor de financiële sector?

Als we het woord ‘AVG’ of ‘GDPR’ horen, denken we meestal aan onze social media privacy (de noodzaak om instellingen te controleren), maar hoe zit het met onze data privacy bij banken en andere financiële zakenpartners?

Hoewel een groot deel van het publiek lijkt te begrijpen wat de rechten zijn op grond van de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot sociale media, borrelt er meer onder de oppervlakte met betrekking tot de individuele rechten op grond van AVG en de relatie met de financiële sector. In de financiële sector ontstaat een wereldwijde tendens rondom regelgeving naar transparantieverplichtingen om belastingontduiking en het witwassen van geld tegen te gaan. AVG en de toegenomen vraag van het publiek naar privacy staan echter haaks op deze trend. In hoeverre botsen de individuele rechten uit hoofde van GDPR met de wettelijke eisen die aan de financiële-dienstensector worden gesteld?

Volg ons

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Thomas Rijneveld

Thomas Rijneveld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Hide