Commissarissenontmoetingen

Ervaringen uitwisselen en kennis delen

Om van elkaar te kunnen leren, organiseren wij jaarlijks een reeks bijeenkomsten speciaal toegesneden op commissarissen en toezichthouders:

De rondetafel-bijeenkomsten zijn besloten, kleinschalig en specifiek gericht op commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen, (middel)grote niet-beursgenoteerde ondernemingen en de grote not-for-profit of publieke organisaties. De deelnemers krijgen in deze bijeenkomsten de mogelijkheid openhartig en in een vertrouwde omgeving ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen en hun persoonlijke netwerk uit te breiden. Met deze vorm van peer group learning willen wij bijdragen aan uw en onze ontwikkeling en de kwaliteit van governance in het algemeen.

De seminars bieden de gelegenheid een grotere groep commissarissen en toezichthouders uit diverse sectoren te ontmoeten. De deelnemers krijgen in deze bijeenkomsten de mogelijkheid kennis op te doen en hun persoonlijke netwerk uit te breiden.

Deelname voor beiden is op uitnodiging. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Relevante thema’s

De ontmoetingen worden georganiseerd rondom relevante thema´s die aansluiten bij de informatiebehoefte van commissarissen en toezichthouders. We kiezen hiervoor onderwerpen langs de lijnen van strategie, governance en cultuur & gedrag.

Na een inleiding door een externe spreker of een van de vakspecialisten van PwC, is er ruimte voor discussie met de deelnemers.

Behoort u tot onze doelgroep maar heeft u géén uitnodiging ontvangen? U kunt uw toestemming voor gebruik van uw mailadres doorgeven via onderstaande link.

'De rol van toezichthouder is in de afgelopen decennia intensiever geworden. De gestegen verwachtingen van de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven maken het werk interessanter en het betekent dat we moeten bijblijven. Om mijzelf scherp te houden en mijn kennis te vergroten, merk ik vaak hoeveel ik heb aan de uitwisseling met anderen. Wat kunnen zij mij leren en hoe pakken zij iets aan? Dat is ook de kern van onze Commissarissenontmoetingen: kennis opdoen en leren van elkaars ervaringen.'

Jacobina BrinkmanPartner PwC Netherlands

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 80 21

Yolanda Bröcker-van der Meer

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: '+31 (0)65 128 40 84

Volg ons