Op weg naar net zero

Netto nul CO2-uitstoot in elke sector

Transformatie van alle sectoren

Om de opwarming van de aarde te beperken, is in de klimaatafspraken van de Verenigde Naties besloten om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren voor 2030 en net zero te bereiken voor 2050. 

Die doelstellingen komen alleen binnen bereik als vrijwel alle sectoren binnen de wereldeconomie transformeren. Veel organisaties verbinden zich onafhankelijk tot net zero als aanjager voor innovatie en duurzame groei. De maatschappelijke druk is inmiddels overal voelbaar: aandeelhouders, werknemers, klanten en burgers eisen een effectief ESG-beleid, als onderdeel van de wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG's). 

Om de net zero ambitie te halen, kiezen bedrijven, investeerders en publieke organisaties voor een duurzamere strategie, met als gevolg een transformatie van bijvoorbeeld het bedrijfsmodel, de waardeketen en de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. De weg naar net zero vereist ook aanpassing van systemen en financiële processen om niet-financiële KPI's te meten, transparante rapportage over duurzaamheidsdoelstellingen en een cultuuromslag om de transformatie mogelijk te maken. 

Welke impact heeft de net zero ambitie op uw organisatie? En wat zijn de belangrijkste stappen voor uw organisatie op weg naar net zero? Lees meer over de negen bouwstenen voor net zero transformatie.

Environmental Footprint Insights webcast

Om de beoogde klimaatdoelen te halen, wil het nieuwe kabinet dat grote werkgevers de emissies van woon-werkverkeer en zakelijke reizen van hun werknemers gaan bijhouden. De nieuwe maatregel zal ertoe leiden dat bedrijven - met meer dan honderd werknemers - moeten bijhouden hoe een werknemer reist: met het openbaar vervoer, de fiets of met de auto.

PwC’s handige tool, de Environmental Footprint Insights, kan hiervoor de ideale oplossing zijn voor uw organisatie. Benieuwd hoe deze tool werkt? Meld u nu aan voor één van de webcasts.

EFI webcast serie

Bouwstenen voor net zero transformatie

Om hun net zero verplichtingen na te komen, zullen bedrijven een end-to-end bedrijfstransformatie moeten uitrollen. Dit betekent het begrijpen van de gevolgen van net zero voor de groeistrategie en het business model van de organisatie, en het verankeren van net zero in alle bedrijfsfuncties, van bestuur en toeleveringsketens tot financiën en innovatie.

Om bedrijven op hun net zero reis te ondersteunen, heeft PwC negen belangrijke bouwstenen voor een bedrijfsbrede net zero transformatie gedefinieerd. Deze 'blauwdruk' helpt organisaties in verschillende sectoren met de stappen in het hele proces van strategie, transformatie en rapportering.

Elke bouwsteen:
  • Geeft een checklist van kritische acties die bedrijven moeten nemen om te transformeren naar netto nul;
  • Legt uit waarom deze acties belangrijk zijn; en
  • Biedt praktische en uitvoerbare richtlijnen voor bedrijven om te volgen.

Checklist van de belangrijkste activiteiten:

Afgestemd op het bereiken van wereldwijde net zero in uiterlijk 2050 & het beperken van de opwarming tot 1,5°C

Accountability vanuit de top

Inbedden en afstemmen van net zero in de bedrijfsstrategie

Belangrijkste veranderingen in het bedrijfsmodel om de transformatie te realiseren

Net zero transformatie van de toeleveringsketen

Ontwikkelde innovatie en technologieën om net zero te realiseren

Financieren van de net zero transformatie

Communiceren van acties

Versnellen van het tempo en de schaal van de net zero activiteiten.

< Back

< Back
[+] Read More

Net zero gaat verder dan CO2-neutraliteit

  • CO2-emissies worden tot nul gereduceerd in drie scopes. Scope 1 is de directe emissie door activiteiten van de organisatie zoals het productieproces. Scope 2 is de indirecte emissie die vrijkomt bij de productie van ingekochte energie. Scope 3 is de indirecte emissie in de waardeketen, zowel bij toeleveranciers als afnemers, denk aan productie en vervoer van grondstoffen, woon-werkverkeer van personeel en afvalverwerking.
  • De doelstelling voor emissiereductie wordt gebaseerd op de laatste inzichten van de klimaatwetenschap, het zogenoemde Science Based Target (SBT): welke reductie is nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C?
  • Eventuele restemissies worden gecompenseerd met maatregelen die CO2 uit de atmosfeer halen, zoals herbebossing, volgens de definitie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.
  • Over de emissies wordt uitgebreid gerapporteerd.
  • Er is een uitgesproken intern en extern beleid nodig om de net zero-ambitie te halen.

PwC Net Zero in 2030

Net als onze klanten moeten wij onze stakeholders vertrouwen geven en duurzame vooruitgang realiseren - het verkleinen van onze impact op het klimaat is voor beide cruciaal. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan Net Zero in 2030. Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft PwC's doelstellingen gevalideerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 50% - in absolute termen - te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019, in lijn met een 1,5-graad scenario. 

Volg ons

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Hide