Duurzaamheid

Transformatie naar duurzaamheid biedt kansen voor de chemische sector.

Klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn één van de megatrends met grote invloed op de chemiesector. Chemiebedrijven, veelal onderdeel van de energie-intensieve industrie, gebruiken met name fossiele brandstoffen waardoor de uitstoot van broeikasgassen hoog is. Daarnaast zijn producten zelf vaak gebaseerd op fossiele brandstoffen en CO2-intensief, of toxisch en dus schadelijk voor het milieu.

Op weg naar low carbon en bio-based

De druk vanuit overheden op de chemische industrie neemt toe om de uitstoot van broeikasgassen en belasting van het milieu te verlagen. Dit komt tot uiting in het klimaatakkoord in Parijs, herziening van het emissiehandelssysteem EU ETS en nationale maatregelen. Chemische bedrijven moeten hun energievoorziening, processen en producten transformeren naar low carbon en vaak ook bio-based. Daarmee zal de industrie ook een bijdrage gaan leveren aan een circulaire economie.

Transformatie naar duurzaamheid biedt uitdagingen en kansen

Dit transformatievraagstuk naar duurzaamheid brengt veel strategische, financieel-economische en operationele uitdagingen met zich mee. Maar het biedt ook kansen voor bedrijven om te innoveren en zich te onderscheiden van concurrenten. Hebt u voor ogen hoe u deze transformatie gaat doorlopen?

Zo kan PwC u helpen

Wij kunnen u helpen met verschillende onderdelen van een succesvolle transformatie:

  • Opstellen of herzien van de transformatiestrategie met doelstellingen, milestones en KPI’s.
  • Beoordelen of opstellen van concrete businesscases voor investeringen in energievoorzieningen, nieuwe producten of processen. Hiervoor combineren wij kennis van de markt, financiële modellering, subsidies en belastingregelgeving.
  • Advies over performance & impact measurement en managementrapportages om de transformatie te sturen op doelstellingen.
  • Advies over het maatschappelijk en duurzaamheidsjaarverslag, en de controle ervan.
  • Organisatieadvies om de gewenste duurzame bedrijfscultuur te bereiken.

Contact

Volg ons