Pensioenen

Ons pensioenstelsel

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel met de AOW als basis. Daarnaast heeft ongeveer 90% van de werknemers een aanvullend pensioen via zijn werk en zijn er individuele pensioenregelingen. Het stelsel staat internationaal hoog aangeschreven, maar staat ook onder druk. Mensen leven langer en de hoge volatiliteit op de kapitaalmarkten leidt tot lagere beleggingsopbrengsten. 

Daarnaast verandert ook de arbeidsmarkt sterk en een aanpassing van het pensioenstelsel is daarom aanstaande. Het maatschappelijk debat in aanloop naar het Pensioenakkoord en later de Wet toekomst pensioenen is een langdurig proces, met verschillende visies, belanghebbenden en externe invloeden geweest. De Wet toekomst pensioenen zal per 1 juli 2023 in werking treden en het pensioenstelsel ingrijpend veranderen.

Ons pensioenstelsel
Volg ons

Contact us

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 048 37 84

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide