Pensioenen

Ons pensioenstelsel

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel met de AOW als basis. Daarnaast heeft meer dan 90% van de werknemers een aanvullend pensioen via zijn werk en zijn er individuele pensioenregelingen. Het stelsel staat internationaal hoog aangeschreven, maar staat ook onder druk. Mensen leven langer, de sterk gedaalde rente en hoge volatiliteit op de kapitaalmarkten leidt tot lagere beleggingsopbrengsten. Het wordt steeds moeilijker een pensioen op de lange termijn te garanderen.

Ook de arbeidsmarkt verandert sterk en een aanpassing van het stelsel wordt uitvoerig onderzocht. Het  maatschappelijk debat is een langdurig proces, met verschillende visies, belanghebbenden en externe invloeden. De uitkomst hangt af van onder andere de politiek, maar lijkt te gaan naar verdere versobering en meer individuele pensioenen. PwC vormt een belangrijk schakelpunt in deze ontwikkelingen en houdt haar relaties uiteraard op de hoogte.

Ons pensioenstelsel

“Dat het pensioenstelsel veranderd dient te worden, is inmiddels geaccepteerd. Hoe en met welk tempo is echter afhankelijk van diverse externe factoren”

Wim Koeleman, PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Wim Koeleman

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Volg ons