Operational Resilience

Crisis Management & Response

De Covid-19-crisis heeft de kwetsbaarheid van organisaties aangetoond. Nu is het moment om te beoordelen hoe u op de crisis hebt gereageerd en hoe u er sterker uit kunt komen. Hiervoor hebben wij een aantal tools ontwikkeld, waaronder een evaluatietool voor crisisparaatheid en een post-Covid-19-gezondheidscheck. Deze tools helpen om uw crisismanagementprogramma’s, uw crisisparaatheid en uw vaardigheden op het gebied van crisismanagement te beoordelen. Op die manier kunt u veerkrachtiger uit deze crisis komen en goed voorbereid zijn op nieuwe crisissituaties.

Meer over Crisis Leadership

Cyber risk management

Bedrijfslandschappen veranderen snel en staan onder voortdurende druk van economische en andere onzekerheidsfactoren. Dit is de werkelijkheid van vandaag. Digitale transformaties die als doel hebben  het verhogen van efficiëntie en het centraal stellen van de klant, zijn cruciaal. Maar deze transformaties moeten wel weerbaar zijn tegen operationele disrupties. Daarbij komt ook de naar verwachting toenemende druk vanuit wet- en regelgeving. Succesvolle organisatieveranderingen moeten al vanaf de ontwerpfase veilig en compliant zijn. PwC helpt u bij het integreren van cyberrisico’s in hun framework van risicomanagement. Verdere transformatie en rationalisatie van het framework kan bruikbare informatie opleveren voor besluitvorming op seniormanagementniveau. Tegelijkertijd levert dit een kosteneffectief niveau van compliance en cyberweerhaarbeid op.

Meer over Cyber risk management

Third Party Risk Management

Third party risk management is relevanter dan ooit, omdat organisaties steeds vaker onderdeel zijn van complexe ecosystemen die bestaan uit netwerken van onderling verbonden partijen. De uitdaging ligt in het juist managen van risico’s die verband houden met deze derde partijen en in het garanderen van effectief toezicht op de ecosystemen waar organisaties onderdeel van zijn. PwC werkt aan innovatieve oplossingen die zijn afgestemd op regelgevingsstandaarden en maximaal gebruikmaken van data en technologie. Zo helpen wij u om snel uw risicomanagement, dat voortkomt uit het ecosysteem waar u deel van uitmaakt, te verbeteren.

Beoordeel en manage risico’s die verband houden met uw volledige supply chain.

Meer over Know Your Supplier

Volg ons

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Sergio Hernando

Sergio Hernando

Partner Technology Resilience, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 087 97 19

Marcel Prinsenberg

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Hide