Workforce

De arbeidsmarkt verandert. In een internationale wereld worden medewerkers van steeds grotere waarde om daadwerkelijk het verschil te maken.

Tevreden medewerkers, productieve organisatie

Medewerkers en hun vaardigheden zijn de basis voor elke organisatie. Een goed ingericht arbeidsvoorwaardenbeleid, een optimale Employee Experience en een professionele HR-functie zorgen ervoor dat mensen met de juiste capaciteiten voor de organisatie willen werken, dat medewerkers tevreden zijn en dat zij optimaal bijdragen aan de doelen van de organisatie. Daarvoor biedt het passende arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden die steeds meer aansluiten bij de wensen van het individu.

Organisaties en HR transformeren

Net zoals de wensen van medewerkers veranderen, transformeren organisaties ook – door nieuwe technologie en businessmodellen, door fusies en overnames, door de veranderende markt en economie. Hoe uw mensen en uw hr-organisatie, onder voortdurend veranderende omstandigheden optimaal presteren? De professionals van PwC Workforce helpen u graag met onder meer onderstaande expertises. Wij werken samen met u aan oplossingen, van strategie tot en met uitvoering.

Playback of this video is not currently available

PwC's HR Transformation solution

Arbeidsrecht

Arbeid binnen een onderneming kent vele belanghebbenden en juridische implicaties. Zo kan de inrichting van arbeidsovereenkomsten grote juridische gevolgen hebben voor uw organisatie. Dit alles kan nog complexer worden in het geval van reorganisaties of internationale werknemers. U wilt dan een adviseur die u op alle gebieden van het arbeidsrecht kan bijstaan.

Lees meer over Arbeidsrecht

HR-transformatie

Bedrijven en organisaties transformeren om in te spelen op een veranderende toekomst. Ze gaan meer agile werken, digitaliseren dienstverlening, betreden andere markten en regio’s of groeien door fusie of overname. Om die veranderingen te laten slagen, verandert de HR-functie mee. HR-managers willen de kosten van hun afdeling optimaliseren, de productiviteit verhogen en risico’s beheersen rondom fraude, reputatie en compliance. Hoe zorgt u dat uw HR-functie klaar is voor de toekomst van uw business?

Lees meer over HR-transformatie

Pensioen

Het Nederlandse pensioenstelsel gaat de komende jaren als gevolg van het Pensioenakkoord drastisch veranderen. Als werkgever komt u voor grote uitdagingen te staan, waarbij het soms lastig is overzicht te houden. Met onze geïntegreerde aanpak, onze focus op samenwerking en met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde digitale oplossingen begeleiden wij u bij het ontwerpen of wijzigen van uw pensioenregeling(en). Heeft uw organisatie advies over (grensoverschrijdende) pensioenen nodig?

Lees meer over Pensioen

People Analytics

Mensen en hun vaardigheden zijn het fundament van elke organisatie. De hr-afdeling kan met personeelsdata een strategische rol spelen. Toch worden digitale hr-data vooral beperkt gebruikt voor standaardrapportages. Ook bij specifieke personeelskwesties, zoals hoog ziekteverzuim of verloop, is het gebruik van data-inzichten vaak onvoldoende ontwikkeld. Hoe kan uw hr-afdeling de kracht van people analytics toepassen om specifieke vraagstukken op te lossen, nieuwe inzichten te genereren en een strategische bijdrage te leveren?

Lees meer over People Analytics

People in deals

Human capital is essentieel voor de transactiewaarde

In een snel veranderende omgeving zijn ondernemingen veel bezig met fusies en overnames. Met deze transacties kunnen organisaties de juiste mensen en talenten, technologieën en ideeën aan boord krijgen om verder te innoveren en groeien. Deze transacties zijn een complex proces. Als organisaties de mens-kant van de transactie voldoende aandacht geven, kunnen ze voorkomen dat er transactiewaarde verloren gaat. Als ze de mens-kant heel goed aanpakken, dan kunnen ze zelfs veel waarde creëren.

Lees meer over People in deals

Employment Tax & Payroll

Door de voortschrijdende internationalisering van de economie neemt het grensoverschrijdend werken steeds meer toe. Dit kunnen lange termijn uitzendingen zijn, bijvoorbeeld in kader van talent management, meer kortdurende uitzendingen voor projecten in het buitenland of normale “business trips”.

Lees meer over Employment Tax & Payroll

Executive Reward

Beloningsbeleid leidt tot allerlei vraagstukken rondom HR, maar ook ten aanzien van  financiën en fiscaliteit, performance en compliance. Beloningsbeleid dient aan te sluiten bij uw strategie, uw cultuur te ondersteunen en acceptabel te zijn voor betrokken stakeholders. Geen eenvoudige opgave.

Lees meer over beloningen

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Hide