AgriFood

Stille motor van de Nederlandse economie

Nederland is een groot Agrifood land. De sector is de stille motor van de Nederlandse economie. Het verstrekt 48 biljoen toegevoegde waarde, vormt de grootste economische sector in Nederland. PwC is zeer bedreven in Agrifood.

Zorgen voor meer vertrouwen in voedingsmiddelen – dat is een van de meest complexe opgaven waar het bedrijfsleven en de maatschappij momenteel voor staan. Voor voedingsmiddelenbedrijven die dit probleem weten op te lossen, liggen hier echter ook geweldige kansen. 

Onze services gericht op het gebied van voedselvoorziening en voedselintegriteit zijn gebaseerd op jarenlange ervaring op het gebied van advies, belasting- en assurance-diensten, in de Agrifood sector. Hierdoor zijn we in staat om mee te bouwen aan de veerkracht, wendbaarheid en reputatie van uw organisatie. Met ons geïntegreerde, wereldwijde pakket van dienstverlening bestrijken wij de gehele keten – ‘from farm to fork’. Zo bieden wij u een totaaloplossing om de voedselzekerheid, veiligheid en kwaliteit te verbeteren en uw stakeholders optimaal vertrouwen te geven in uw producten.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Consumenten willen steeds meer weten of het eten dat zij kopen, te vertrouwen is. Klopt het als er een ‘beter leven’- of bio-etiket op een vleesproduct staat? Blockchain kan helpen bij het creëren van een veilige voedselketen en het bestrijden van fraude. Hoe werkt dat? Bekijk hier de film.

Wat kan PwC voor u doen?

De PwC dienstverlening op gebied van Agrifood geeft u toegang tot onze brede expertise en ons netwerk. Hiermee bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van een geïntegreerde assurance- en adviesafdeling die zich specifiek inzet om het vertrouwen in voedingsmiddelen te versterken. Wij bespreken graag met u hoe wij onze ervaring, kennis en relaties voor u kunnen inzetten. Samen kunnen wij mensen meer vertrouwen geven in uw producten. Neem vandaag nog contact met ons op! 

Ons dienstenpakket

Recente gevallen van voedselfraude laten zien dat de consument beter moet worden beschermd en dat de voedingsmiddelensector beter in staat moet zijn om fraude in de keten te ontdekken en tegen te gaan. Daarom heeft PwC samen met SSAFE een voedselfraudescan ontwikkeld die bedrijven kosteloos kunnen gebruiken om kwetsbaarheden op te sporen en de kans op fraude te verminderen. 

Wij helpen u de regie te houden door uw kwetsbaarheden in kaart te brengen en mee te denken over maatregelen om uw bedrijf en keten daar beter tegen bestand te maken.

Proactief vendor risk management leidt tot lagere compliance-kosten, minder terugroepacties en meer consumentenvertrouwen. Ons dienstenpakket omvat de inventarisatie, kwalificatie en beperking van risico’s; toetsing van het risicobeheerproces (end-to-end), aanbevelingen en herstelmaatregelen; en bewustwordingsacties en managementtraining met betrekking tot voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voedselzekerheid.

Onze aanpak ten aanzien van werkkapitaal wordt ondersteund door cashmanagement, opbrengstrealisatie en verandermanagement om te zorgen voor tastbare en duurzame verbeteringen.

Wij doen aanbevelingen voor het verbeteren van voedselveiligheid en voedselkwaliteit en het realiseren van positieve resultaten en klantvertrouwen in uw hele keten. Ons dienstenpakket omvat onder meer: situatieanalyse, impactanalyse, corrigerende maatregelen en managementtraining en inhoudelijke opleidingen op het gebied van voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit.

Wij beschermen (de reputatie van) uw bedrijf door u voor te bereiden op crisissituaties rond voedselzekerheid, -veiligheid en -kwaliteit en door deze voor u te managen (inclusief het testen van de betreffende processen en controles, het vaststellen van corrigerende maatregelen en PR).

Efficiënt en progressief voedselveiligheidsmanagement dat verder gaat dan werken volgens de wettelijke voorschriften, vereist een integrale aanpak: preventie, monitoring, traceerbaarheid en voorlichting. Wij maken gebruik van technologische oplossingen om producten te traceren en om bewijzen van compliance te verzamelen.

Om uw merk te beschermen en duurzame groei te realiseren, dienen duurzaamheidsoverwegingen te zijn verankerd in uw bedrijfsstrategie en risicoplanning. Wij helpen u om risico’s aan te pakken, bijvoorbeeld door de benodigde middelen veilig te stellen op een manier die niet alleen vanuit financieel, maatschappelijk en milieuoogpunt duurzaam is, maar ook op de lange termijn reëel, integraal en verantwoord is.

NB: Dit is een voorbeeld van de diensten die wij kunnen aanbieden. Wij beschikken ook over kennis en ervaring op gebieden zoals interne audits, transacties, strategie, governance en accounting. Wij werken samen met lokale klantenteams om onze wereldwijde deskundigheid in te zetten en onze dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de markt en de klant.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Peter Hoijtink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 90

Volg ons