AgriFood

Houvast in onzeker tijden

In deze tijd wordt er meer van u verwacht dan ooit. Vooral als het gaat om de uitvoering van nieuwe maatregelen en wat die betekenen voor u als organisatie binnen de agrifoodsector. We kunnen ons voorstellen dat u ondersteuning zoekt om snel en effectief te handelen. PwC heeft op veel vlakken de kennis en de ervaring in huis om hierin mee te denken en te helpen. Onderstaand vindt u de namen en telefoonnummers van onze aanspreekpunten.

Zorgen voor meer vertrouwen in voedingsmiddelen – dat is een van de meest complexe opgaven waar het bedrijfsleven en de maatschappij momenteel voor staan. Voor voedingsmiddelenbedrijven die dit probleem weten op te lossen, liggen hier echter ook geweldige kansen. 

Onze services gericht op het gebied van voedselvoorziening en voedselintegriteit zijn gebaseerd op jarenlange ervaring op het gebied van advies, belasting- en assurance-diensten, in de Agrifood sector. Hierdoor zijn we in staat om mee te bouwen aan de veerkracht, wendbaarheid en reputatie van uw organisatie. Met ons geïntegreerde, wereldwijde pakket van dienstverlening bestrijken wij de gehele keten – ‘from farm to fork’. Zo bieden wij u een totaaloplossing om de voedselzekerheid, veiligheid en kwaliteit te verbeteren en uw stakeholders optimaal vertrouwen te geven in uw producten.

Consumenten willen steeds meer weten of het eten dat zij kopen, te vertrouwen is. Klopt het als er een ‘beter leven’- of bio-etiket op een vleesproduct staat? Blockchain kan helpen bij het creëren van een veilige voedselketen en het bestrijden van fraude. Hoe werkt dat? Bekijk hier de film.

Wat kan PwC voor u doen?

De PwC dienstverlening op gebied van Agrifood geeft u toegang tot onze brede expertise en ons netwerk. Hiermee bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van een geïntegreerde assurance- en adviesafdeling die zich specifiek inzet om het vertrouwen in voedingsmiddelen te versterken. Wij bespreken graag met u hoe wij onze ervaring, kennis en relaties voor u kunnen inzetten. Samen kunnen wij mensen meer vertrouwen geven in uw producten. Neem vandaag nog contact met ons op! 

Ons dienstenpakket

Recente gevallen van voedselfraude laten zien dat de consument beter moet worden beschermd en dat de voedingsmiddelensector beter in staat moet zijn om fraude in de keten te ontdekken en tegen te gaan. 

Wij helpen u de regie te houden door uw kwetsbaarheden in kaart te brengen en mee te denken over maatregelen om uw bedrijf en keten daar beter tegen bestand te maken.

Proactief vendor risk management leidt tot lagere compliance-kosten, minder terugroepacties en meer consumentenvertrouwen. Ons dienstenpakket omvat de inventarisatie, kwalificatie en beperking van risico’s; toetsing van het risicobeheerproces (end-to-end), aanbevelingen en herstelmaatregelen; en bewustwordingsacties en managementtraining met betrekking tot voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voedselzekerheid.

Onze aanpak ten aanzien van werkkapitaal wordt ondersteund door cashmanagement, opbrengstrealisatie en verandermanagement om te zorgen voor tastbare en duurzame verbeteringen.

Wij doen aanbevelingen voor het verbeteren van voedselveiligheid en voedselkwaliteit en het realiseren van positieve resultaten en klantvertrouwen in uw hele keten. Ons dienstenpakket omvat onder meer: situatieanalyse, impactanalyse, corrigerende maatregelen en managementtraining en inhoudelijke opleidingen op het gebied van voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit.

Wij beschermen (de reputatie van) uw bedrijf door u voor te bereiden op crisissituaties rond voedselzekerheid, -veiligheid en -kwaliteit en door deze voor u te managen (inclusief het testen van de betreffende processen en controles, het vaststellen van corrigerende maatregelen en PR).

Efficiënt en progressief voedselveiligheidsmanagement dat verder gaat dan werken volgens de wettelijke voorschriften, vereist een integrale aanpak: preventie, monitoring, traceerbaarheid en voorlichting. Wij maken gebruik van technologische oplossingen om producten te traceren en om bewijzen van compliance te verzamelen.

Om uw merk te beschermen en duurzame groei te realiseren, dienen duurzaamheidsoverwegingen te zijn verankerd in uw bedrijfsstrategie en risicoplanning. Wij helpen u om risico’s aan te pakken, bijvoorbeeld door de benodigde middelen veilig te stellen op een manier die niet alleen vanuit financieel, maatschappelijk en milieuoogpunt duurzaam is, maar ook op de lange termijn reëel, integraal en verantwoord is.

NB: Dit is een voorbeeld van de diensten die wij kunnen aanbieden. Wij beschikken ook over kennis en ervaring op gebieden zoals interne audits, transacties, strategie, governance en accounting. Wij werken samen met lokale klantenteams om onze wereldwijde deskundigheid in te zetten en onze dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de markt en de klant.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Bert Graafsma

Bert Graafsma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 256 64 19

Frans Gielen

Frans Gielen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 211 88 41

Volg ons