Connected Cultures

Waarom Connected Cultures?

De samenleving is divers en de variaties daarbinnen zijn talrijk. Dat zien we in onze eigen organisatie en ook bij onze klanten – onze gesprekspartners hebben steeds vaker verschillende culturele achtergronden. Ons Connected Cultures netwerk stimuleert de verbinding tussen collega’s met uiteenlopende achtergronden. Met Connected Cultures hebben wij een netwerk gecreëerd waar PwC'ers elkaar makkelijk kunnen opzoeken om over uiteenlopende werkgerelateerde en sociale vraagstukken van gedachten te wisselen. Ook kaarten we lastige maatschappelijke issues aan om ze binnen PwC bespreekbaar te maken. En we organiseren jaarlijks verschillende events zoals Keti Koti (zie de video) en de One Day Fasting Experience tijdens de Ramadan (zie de video verder hieronder) om aandacht en erkenning te vragen, en kennis te delen over wat de (culturele) waarde is van zo'n dag of periode. Deze evenementen zijn een kans om samen te komen, te reflecteren en elkaar beter te leren kennen.

Playback of this video is not currently available

0:01:06

Keti Koti 2023

Welke activiteiten organiseert Connected Cultures?

Met dit netwerk besteden we aandacht aan culturele en religieuze feestdagen en organiseren we jaarlijks een evenement rondom een relevant thema zoals leiderschap, profilering, netwerken, et cetera. Naast een jaarlijkse bijeenkomst hebben we ook periodieke catch-up-sessies en komen we maandelijks bijeen met onze lead ambassadeurs van de verschillende business units om de ontwikkelingen daar te bespreken. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het onboarding proces van collega’s met een diverse culturele achtergrond. En we organiseren virtuele loopsessies waarin collega’s van gedachten kunnen wisselen tijdens een vertrouwelijk gesprek met een van onze bestuursleden.

Connected Cultures gaat in gesprek met externe partijen over inclusie en diversiteit en wisselt best practices uit. Ook zijn we aangesloten bij het Agora-netwerk, een landelijk multicultureel netwerk van grote bedrijven. Agora Network is een stichting waar talenten met roots uit alle hoeken van de wereld samenkomen en de uitwisseling van kennis, ervaringen en netwerken faciliteert. Zo inspireert Agora Network talenten en organisaties om te profiteren van de kracht van al die verschillende achtergronden en invalshoeken. PwC organiseert samen met Agora jaarlijks een mentoringprogramma waarin deelnemers leren van de diversiteit die een ieder meeneemt naar het werk.

Playback of this video is not currently available

0:01:25

One Day Fasting Experience - Ramadan 2024

Wat doet PwC voor collega’s met een diverse culturele achtergrond?

In 2013 is PwC Nederland gestart met het Cultural Awareness-programma gericht op het meer betrekken van talent met een diverse culturele achtergrond. Dit doen we onder meer via Connected Cultures en verschillende bewustwordingstrainingen. We hebben geleerd dat ook kleine veranderingen veel impact kunnen maken. Zo bieden we halal eten aan, stellen we stilteruimtes ter beschikking en hebben we twee feestdagen facultatief gemaakt die de collega’s kunnen inruilen voor feestdagen passend binnen de eigen religieuze achtergrond. Ook presenteren we jaarlijks een Inclusion & Diversity-kalender aan onze collega’s en klanten, waarop we aandacht geven aan feestdagen uit verschillende culturen.

Persoonlijke verhalen delen

De kwetsbaarheid van diversiteit hebben we gevoeld door de Black Lives Matter-beweging. Daarop zijn we een interne kettingbrief begonnen, waarin collega’s openhartig persoonlijke verhalen deelden. We hebben ook dialoogsessies georganiseerd over onze inclusieve cultuur, over de impact van onze vooroordelen en hoe we met elkaar willen verbinden. 

Lees ook het interview met PwC’ers Pauline Mbundu en Remold Krol waarin zij praten over de interne briefwisseling naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging, over racisme en discriminatie, inclusie en diversiteit.

‘Seeds of PwC’

In 2017 hebben we in samenwerking met de internationale studentenorganisatie AIESEC een project gestart om werkervaringsplaatsen te creëren voor jonge studerende of recent afgestudeerde statushouders.

Meer informatie over ‘Seeds of PwC’

Doelstellingen meten en monitoren

Als het gaat om de etnische achtergrond van onze mensen is er nog veel te winnen. In 2030 willen we dat vijftien procent van onze partners/directors een diverse culturele achtergrond heeft. Dat percentage is nu vier. Ook hebben we doelen gesteld in lijn met onze ambitie rond de SDG’s. Door onze voorspellende analyses weten we dat we onze transformatie naar een meer diverse cultuur moeten versnellen om aan onze ambitie te kunnen voldoen.

 We hebben ons beleid voor inclusie en diversiteit verder aangescherpt om een bijdrage te leveren aan deze versnelling. We leggen de nadruk op meer persoonlijke leiderschapsvaardigheden, een divers opvolgingsplanning, het sponsoren van divers talent en elkaar uitdagen op onze blinde vlekken. 

Onze belangrijkste initiatieven:

  • Seeds of PwC
  • Halal in onze restaurants en stilteruimtes in de kantoren
  • Facultatieve feestdagen
  • Culturele ambassadeurs per afdeling
  • Aandacht voor het onboarding proces van collega’s met een diverse culturele achtergrond
  • Virtuele wandelsessies om collega’s in staat te stellen van gedachten te wisselen in een vertrouwelijk gesprek met een van onze bestuursleden
  • De Awareness challenge
  • De Network Expansion Toolkit
  • Buddy initiatief om collega’s van verschillende achtergronden te ontmoeten

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Pauline Mbundu

Pauline Mbundu

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 304 39 42

Volg ons