Culturele diversiteit

Begin 2013 zijn we in Nederland gestart met het Cultural Awareness-programma gericht op de betrokkenheid van talent met een migratie achtergrond. Dit doen we onder meer met Connected Cultures, het netwerk voor culturele diversiteit en de verschillende bewustwordingstrainingen die we aanbieden. Lees hier meer over deze best practice. We hebben al geleerd dat ook kleine veranderingen veel impact kunnen maken. Zo bieden we halal eten aan, stellen we stilteruimtes ter beschikking en hebben we twee feestdagen facultatief gemaakt die de collega’s kunnen inruilen voor feestdagen passend binnen de eigen religieuze achtergrond. Ook presenteren we jaarlijks een culturele kalender aan onze collega’s en klanten.

Sinds de start van het Cultural Awareness-programma is het tevredenheidsniveau van PwC als werkgever voor Niet-westerse collega's van 70% naar 85% gestegen en daarmee sinds 2017 gelijk aan die van collega's met een Nederlandse achtergrond. Het verschil van de promoties van Niet-Westerse en Nederlandse collega's is met 2% verbeterd, waardoor het verschil nog 0,9% is. Tussen 2013 en 2017 is het aantal talenten met een migratieachtergrond dat PwC als werkgever kiest met 18% gestegen. 

Het creëren van een diverse werkomgeving is cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. Als het gaat om diversiteit, maken we vorderingen, maar we zijn er nog lang niet. De uitdaging waar we voor staan is het door laten stromen van collega’s met een migratie achtergrond in onze organisatie. We zien het aantal collega’s met een niet-westerse achtergrond dalen naarmate de functies hoger worden en streven er naar dit te verbeteren. 

 

‘Seeds of PwC’

In 2017 hebben we in samenwerking met de internationale studentenorganisatie AIESEC een project gestart om werkervaringsplaatsen te creëren voor jonge studerende of recent afgestudeerde statushouders. Dit project loopt nog steeds.

Meer informatie over ‘Seeds of PwC’

Contact

Terence Guiamo

Terence Guiamo

Head of Diversity & Inclusion, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 44

Volg ons