Culturele diversiteit

Begin 2013 zijn we in Nederland gestart met het Cultural Awareness-programma gericht op de betrokkenheid van talent met een migratie achtergrond. Dit doen we onder meer met Connected Cultures, het netwerk voor culturele diversiteit en de verschillende bewustwordingstrainingen die we aanbieden. Lees hier meer over deze best practice. We hebben al geleerd dat ook kleine veranderingen veel impact kunnen maken. Zo bieden we halal eten aan, stellen we stilteruimtes ter beschikking en hebben we twee feestdagen facultatief gemaakt die de collega’s kunnen inruilen voor feestdagen passend binnen de eigen religieuze achtergrond. Ook presenteren we jaarlijks een 'Inclusion & Diversity calender 2023' aan onze collega’s en klanten.

Persoonlijke verhalen over inclusie

De kwetsbaarheid van diversiteit hebben we gevoeld door de Black Lives Matter-beweging. Daarom zijn we een interne kettingbrief begonnen, waarin collega’s openhartig persoonlijke verhalen deelden. We hebben ook dialoogsessies georganiseerd over onze inclusieve cultuur, over de impact van onze vooroordelen en hoe we met elkaar willen verbinden. Daarnaast gaan we in ons hele netwerk een inclusive leadership badge introduceren. Die is gericht op het versterken van een inclusieve mindset en inclusief gedrag, en op het creëren van inclusieve leiders. 

Lees ook het interview met PwC’ers Pauline Mbundu en Remold Krol waarin zij praten over de interne briefwisseling naar aanleiding van de Black Lives Matter-beweging, over racisme en discriminatie, inclusie en diversiteit.

Lees interview

Als het gaat om de etnische achtergrond van onze mensen hebben we nog een grote uitdaging. In 2030 willen we dat vijftien procent van onze partners/directors een niet-westerse achtergrond heeft. Dat percentage is nu vier. We hebben doelen gesteld in lijn met onze ambitie rond de SDG’s in 2017/2018. Door onze voorspellende analyses hebben we ontdekt dat we onze transformatie naar een diverse en een inclusieve cultuur moeten versnellen om daadwerkelijk aan onze ambitie te kunnen voldoen. We hebben ons I&D beleid verder aangescherpt om een bijdrage te leveren aan deze versnelling. We leggen de nadruk op meer persoonlijke leiderschapsvaardigheden, een divers opvolgingsplanning, het sponsoren van divers talent en elkaar uitdagen op onze blinde vlekken.  

Kijk hier voor meer informatie

Culturele thema

‘Seeds of PwC’

In 2017 hebben we in samenwerking met de internationale studentenorganisatie AIESEC een project gestart om werkervaringsplaatsen te creëren voor jonge studerende of recent afgestudeerde statushouders. Dit project loopt nog steeds.

Meer informatie over ‘Seeds of PwC’

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Tarik Samandar

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 238 19 39

Pauline Mbundu

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 304 39 42

Volg ons