Pensioen

Een brede invalshoek

Past de pensioentoezegging nog wel binnen het beloningsbeleid? Ontevreden over uitvoering of kosten? PwC helpt werkgevers en pensioenfondsen bij alle vraagstukken rondom pensioen. Dit kan voortkomen vanuit brede strategische veranderingen of vanuit een specifieke vraag of wens. We helpen onze klanten bij het scherpstellen van de randvoorwaarden door pensioen vanuit verschillende invalshoeken te bezien. Stakeholdermanagement is voor ons een essentieel onderdeel voor het slagen van de verandering.

Pensioen: Een brede invalshoek

Net even anders

Bij PwC benaderen onze pensioen- en HR-adviseurs pensioen vanuit een breder perspectief. Dit doen wij volledig onafhankelijk, omdat wij geen baat hebben bij de uiteindelijke beslissing. Wij kijken met een moderne en brede blik naar pensioenvraagstukken en kunnen naar wens van onze klanten nieuwe technologieën inzetten, bijvoorbeeld om onderbouwd inzicht te geven in medewerkersvoorkeuren.

Uw pensioenregeling heeft regelmatig aandacht nodig

Een pensioenregeling vraagt regelmatig aandacht. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat er nog geen pensioenregeling is of omdat meerdere pensioenregelingen moeten worden samengevoegd. Of dat de pensioenregeling niet meer van deze tijd is, niet goed meer past binnen het geheel van arbeidsvoorwaarden. Onze Nationale Pensioenbenchmark geeft inzicht wat de markt en/of uw peers aanbieden.

Nieuw pensioenstelsel heeft grote impact

Het pensioenakkoord dwingt iedere werkgever na te denken over de toekomstige pensioenovereenkomst met zijn medewerkers. Vrijwel alle pensioenovereenkomsten moeten de komende jaren aangepast worden aan het nieuwe pensioenstelsel. Ook voor pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties verandert er veel. Lees meer hierover op onze website onder Pensioenuitvoerders.

Is de huidige pensioenuitvoerder nog wel de juiste?

Als het contract met uw pensioenuitvoerder bijna afloopt, is het tijd voor evaluatie. Past uw uitvoerder nog wel bij uw (veranderde) populatie en bedrijf? Kan uw huidige uitvoerder de veranderingen van het nieuwe pensioenstelsel wel aan? Bieden andere pensioenuitvoerders mogelijk lagere kosten en/of een betere dienstverlening? Of zoekt u een uitvoerder die past bij de nieuw overeengekomen pensioenregeling?

Alles wat u van pensioen wil weten

Heeft u behoefte in een beter inzicht in de kosten van uw pensioenregeling? Waardering op basis van IAS 19 of US GAAP? Hoe vullen we de pensioenbehoefte in voor een onderneming met veel buitenlandse werknemers? Pensioen in een overname- of fusieproces: niet alleen vanuit de financiële kant, maar zeker ook vanuit de HR kant. Zorgplicht, pensioencommunicatie, ESG, juridische, fiscale en compliance ondersteuning. Allemaal zaken waarvoor u bij PwC terecht kunt. Niet in verschillende hokjes, maar als een totaalpakket.

Waar kan PwC u mee van dienst zijn?

Het nieuwe pensioen ontwerp vraagt u na te denken op 4 gebieden. Hier ondersteunen wij u graag bij. Wat kunt u van ons verwachten?

(Her-)ontwerp van de pensioenregeling

 • De pensioenopbouw en de kosten van de pensioenregeling op één lijn brengen met het HR- en financieel beleid van de onderneming.
 • Ontwerpen en implementeren van een toekomstbestendige pensioenregeling, inclusief de externe uitvoering bij een fonds, verzekeraar of PPI
 • Ontwikkelen van alternatieven voor de reguliere pensioenopbouw van de executives van de onderneming.
 • Ontwikkelen van een pensioenregeling die voldoet aan de (persoonlijke) wensen van de werknemers.
 • De pensioenregeling toetsen aan de markt aan de hand van onze jaarlijkse Nationale Pensioenbenchmark
 • Begeleiding van de communicatie inzake de pensioenregeling naar uw werknemers

Ondersteuning of wijziging van pensioenuitvoering

 • Inventarisatie van uw specifieke wensen en criteria
 • Eerste selectie van mogelijke uitvoerders o.b.v. marktkennis
 • Uitvraag van offertes van zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten
 • Verdere selectie van uitvoerders die zich persoonlijk komen voorstellen
 • Onderhandelingen over betere en scherpere voorwaarden gevolgd door finale keuze
 • Begeleiding om elders opgebouwde pensioenen over te brengen naar de nieuwe pensioenuitvoerder

Begeleiding nieuwe pensioenstelsel

 • De laatste ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel en de gevolgen voor de pensioenregeling delen met u
 • Helpen bij het opstellen van de verplichte transitie-, communicatie en implementatieplannen
 • Het verzorgen van workshops aan ondernemingen met presentaties en opleidingen op het gebied van pensioen, maar ook breder op beloningsstructuur en arbeidsongeschiktheid
 • Het opstellen van heldere en compacte rapportages specifiek gericht op de pensioensituatie en aanverwante arbeidsvoorwaarden
 • Begeleiding tijdens het gehele proces om te komen tot een nieuwe pensioenregeling die voldoet aan de voorwaarden uit de Wet toekomst pensioenen

Management en ondersteuning

 • Een grondige (financiële) analyse van uw huidige pensioensituatie
 • Waardering van de pensioenverplichting op basis van bijvoorbeeld IAS 19 en US GAAP.
 • Advies over grensoverschrijdende pensioenen voor multinationals.
 • Advies bij overnames en fusies over het effect daarvan voor pensioenregelingen.
 • Ondersteuning bij het verbeteren van de pensioencommunicatie.

AFM-vergunning

Voor het adviseren over en bemiddelen in financiële (pensioen-)producten beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040696. Voor meer informatie over deze advisering en bemiddeling is het volgende document beschikbaar.

Hoe kunnen wij u met onze verschillende tools helpen?

Pensioen tools

Nieuw pensioenstelsel als katalysator in Total Rewards proces

Wij benaderen wij pensioen vanuit een breder perspectief. Wij kijken met een moderne en brede blik naar pensioenvraagstukken en kunnen naar wens van onze klanten nieuwe technologieën inzetten, bijvoorbeeld om onderbouwd inzicht te geven in medewerkersvoorkeuren. En daarin trekken pensioen- en HR-specialisten met elkaar op, om een ‘Pensioen-only’ benadering te voorkomen. De veranderingen in het pensioenstelsel bieden de ultieme gelegenheid om de pensioenregeling in een breder perspectief te beschouwen.

Wijzigingen vanuit het pensioenakkoord en daarbij behorende compensaties zullen impact hebben op de pensioenlasten. Daarom is het goed om nu al na te denken hoe hiermee om te gaan in het totale arbeidsvoorwaardenpakket, bijvoorbeeld door in de loonruimte voor salarisverhogingen daar nu reeds rekening mee te houden.

Gaat er te veel geld naar pensioen, kunnen we bepaalde elementen flexibeler inregelen, kunnen we wellicht de waardering bij onze medewerkers voor het totaal aan arbeidsvoorwaarden optimaliseren? Vragen die wij graag vanuit de total rewards propositie met u oppakken.

Pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket
Pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket
Pensioen als onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket

Contact

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Hide