Douane en export controles

Door de controleaanpak van de douane is het voor bedrijven steeds belangrijker om voldoende zelfkritisch te zijn.

Ongehinderde handelsstromen in samenwerking met douane

De douane probeert zo min mogelijk een obstakel te zijn in de supply chain van internationale handel. De manier van werken is in de loop der jaren grondig gewijzigd en het werkgebied is flink verbreed. Aan de landsgrens voert de douane nog altijd noodzakelijke controles uit. Controles in het binnenland worden zoveel mogelijk administratief en geautomatiseerd gedaan.

Advies voor transport- en logistieksector

Als gesprekspartner van de douane ondersteunt PwC deze aanpak, onder meer door het inbrengen van kennis en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Deze kennis zetten we uiteraard ook in bij de advisering van onze klanten in de transport- en logistieksector. Denk aan het identificeren van besparingen, het selecteren en implementeren van softwareoplossingen, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures of advies bij specifieke accijnskwesties.

Vereenvoudigde regelingen? Monitoring is key

Door de controleaanpak van de douane is het voor bedrijven steeds belangrijker om voldoende zelfkritisch te zijn. Dit is een vereiste om gebruik te kunnen maken van een groot aantal vereenvoudigde regelingen die de douane-impact op de logistieke operatie beperken. 

Wij denken graag met u mee over de inhoud achter termen als compliance, self-asssement, in-control, control framework, interne controles en monitoring. Vaak blijkt namelijk dat de invulling die de douane hiervan wil zien, sterk afwijkt van de wijze waarop bedrijven dit doen.

Export controls: uw rechten en plichten in kaart 

Exportcontrole en sanctiewetgeving raken niet alleen bedrijven die strategische goederen produceren of exporteren. Elke organisatie in de supply chain kan ermee geconfronteerd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld een groot aantal Europese personen en organisaties waaraan geen diensten of producten mogen worden aangeboden.  

PwC kan u helpen om uw rechten en plichten op dit vlak in kaart te brengen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Op deze manier bouwt u een commerciële voorsprong op.

Meer over Exportcontroles en sancties

Trainingen: in-house, bachelor en master

Ook in de ontwikkeling van uw organisatie en de opleiding van medewerkers ondersteunen wij u graag. PwC´ers verzorgen niet alleen colleges voor internationale bachelor- en masteropleidingen op het gebied van douane en accijns. Wij zijn ook beschikbaar voor in-house trainingen en opleidingen via the Academy.

"Exportcontrole en sanctiewetgeving raken niet alleen bedrijven die strategische goederen produceren of exporteren. Elke organisatie in de supply chain kan ermee geconfronteerd worden."

Jos Verstraten, senior director

Contact

Jos Verstraten

Jos Verstraten

Senior Tax Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 329 63 07

Volg ons