Bedrijfsopvolging en NextGen

1 op de 3 familiebedrijven overleeft overdracht aan volgende generatie

Uiteindelijk wilt u uw familiebedrijf doorgeven aan de volgende generatie.
Wist u dat slechts één op de drie familiebedrijven overdracht van de oprichters aan hun kinderen overleeft?

Uw kansen op continuïteit nemen toe als u de opvolging tijdig en zorgvuldig bespreekt met alle belanghebbenden: uw familieleden, maar ook uw medewerkers, klanten, leveranciers en uw bank. Dat vereist zorgvuldige planning en implementatie en wij kunnen u daarbij helpen.

Hiermee kunnen wij helpen

Speelt u met de gedachte uw bedrijf over een aantal jaren over te dragen? Wij kunnen u helpen met de volgende vraagstukken:

  • Wat wilt u doen over vijf jaar? En hoe ziet uw onderneming dan uit?
  • Heeft uw onderneming de optimale fiscaal juridische structuur voor een opvolging?
  • Wat gebeurt er als u uw bedrijf overdraagt aan uw kinderen?
  • Hoe stuurt u uw onderneming aan?
  • Wat gebeurt er als u zich vanaf morgen niet meer bemoeit met uw onderneming?
  • Wat is uw onderneming waard?
  • Hoe kunt u de opbrengst van de verkoop van uw onderneming fiscaal zo gunstig mogelijk structureren? 

Het familiestatuut

Zonder kernwaarden geen opvolging

Er zijn veel verschillende familiebedrijven, maar allemaal hebben ze te maken met drie systemen: het bedrijf, de aandeelhouders en de familie. Als we spreken over opvolging in het familiebedrijf, gaat het niet alleen om de opvolging in de leiding van het bedrijf of de overdracht van aandelen aan de volgende generatie. Er is ook nog sprake van opvolging binnen de familie. Deze opvolging laat zich zelden plannen en een overlijden van een pater familias heeft vaak grote impact op de dynamiek binnen de familie. Wie neemt zijn rol over en wordt dit gedragen door de familie?

Renate de Lange – tax partner en vanuit PwC bij veel familiebedrijven betrokken

Slechts één op de drie familiebedrijven overleeft de overdracht van de oprichters aan hun kinderen. In de praktijk zien we dat de governance op het niveau van het bedrijf in veel familiebedrijven vaak wel is geregeld en de laatste jaren steeds meer wordt geprofessionaliseerd. Steeds vaker kiezen bedrijven ervoor om vrijwillig een Raad van Commissarissen in te stellen, die enerzijds een klankboard vormt voor de familie en de directie, maar ook toezicht houdt op het belang van alle betrokken stakeholders.

Ook op aandeelhoudersniveau heeft de familie vaak nog wel afspraken gemaakt over het dividendbeleid en onder welke voorwaarden je de onderneming mag toe- of uittreden. Maar het belang van een goede governance op het niveau van de familie wordt in de praktijk nog vaak onderschat.

Hoe zorg je er nu voor dat je de familieleden betrokken houdt bij de onderneming en begeleidt bij de ontwikkeling naar verantwoordelijk aandeelhouderschap? Hoe kom je met elkaar in gesprek over de veronderstellingen en verwachtingen die er wel zijn, maar niet worden uitgesproken?

Het is dan belangrijk om samen na te denken over vragen als: Wat zijn onze kernwaarden? Wat houdt ons bij elkaar als (aandeelhouders van een) familiebedrijf? Hoe brengen we onze kinderen de liefde voor het familiebedrijf bij? Welke rol zien we voor de aangetrouwde familieleden? Allemaal vragen waarop je gezamenlijk een gedragen antwoord moet vinden.

Het opstellen van een familiestatuut kan hierbij een belangrijke rol spelen. Een familiestatuut gaat niet alleen over dividendbeleid en aandeelhouderschap. Een familiestatuut gaat juist over de kernwaarden als familie, wat vinden we belangrijk en hoe gaan we met elkaar en het bedrijf om?

Het document is daarbij geen doel op zich. Om tot een gedragen document te komen, wordt de familie wel gedwongen om te praten over de verwachtingen en veronderstellingen die tot op heden vaak niet op tafel kwamen. Een zeer waardevol en leerzaam proces voor alle stakeholders.

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Niels Govers

Niels Govers

Single Family Office leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 906 82 17

Volg ons