Vastgoed

Vrijwel iedere organisatie heeft met vastgoed te maken – als core business of simpelweg als huisvesting voor uw bedrijf.

Meer dan alleen advies

Vrijwel iedere organisatie heeft met vastgoed te maken – als core business of simpelweg als huisvesting voor uw bedrijf. Doordat vastgoed een kapitaalintensieve tak van sport is, biedt de vastgoedmarkt voor bijna iedere organisatie kansen. Het benutten van deze kansen vergt actuele kennis. De vastgoedmarkt is immers continu (en in toenemende mate) in beweging. Demografische en technologische veranderingen zijn de drijvende krachten achter deze dynamiek. 

Door deze dynamiek, kent de vastgoedmarkt naast vele kansen, ook vele uitdagingen. Als professional in het vastgoed, krijgt u dan ook te maken met de meest uiteenlopende vraagstukken. Behalve de vastgoedmarkt zelf, verandert ook de wereld om ons heen. Dit stelt u voor keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en de HR-aspecten van uw organisatie. Het bepalen van de juiste koers en het nemen van beslissingen, vergt dan ook kennis van zeer uiteenlopende onderwerpen. Deskundig advies is daarom van grote waarde. 

Gebundelde kennis

Met onze vastgoedpraktijk bieden wij u dit advies in de volle breedte. Met een ervaren team van specialisten kunnen wij u bijstaan bij de meest uiteenlopende zaken die u in uw dagelijkse praktijk tegenkomt. Hierbij kijken wij verder dan alleen uw vragen, en houden wij onze ogen open voor kansen voor u en uw organisatie.

Om u bij de meest uiteenlopende vastgoedgerelateerde vraagstukken van dienst te kunnen zijn, hebben wij verschillende disciplines ondergebracht in onze vastgoedpraktijk. Het uitgangspunt van onze dienstverlening is simpel: onze vastgoedspecialisten werken samen aan het oplossen van uw lokale en internationale vastgoedvraagstukken. Zo kunt u doen waar u goed in bent.

Onze klanten

Of u nu dagelijks te maken heeft met internationale vastgoedtransacties, of slechts een enkele vraag heeft met betrekking tot de aanschaf van een nieuw pand, u kunt bij ons terecht. Zo werken wij regelmatig voor organisaties en personen in de volgende sectoren:

Investment Management

De vastgoedmarkt is volop in beweging. Dit brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee voor Investment Managers. Mede vanwege de toenemende interesse vanuit het buitenland in Nederlands vastgoed, staan wij een groeiend aantal Investment Managers bij. Omdat juist Investment Managers te maken hebben met de meest uiteenlopende vastgoedvraagstukken, is onze totaaldienstverlening voor deze groep klanten van grote waarde.

Beleggers en (beursgenoteerde) vastgoedfondsen

Wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Gewijzigde inzichten bij investeerders maken een regelmatige aanpassing van uw koers noodzakelijk. Onze vastgoedexperts van PwC begeleiden u met proposities op maat. Wij adviseren bij de aan- of verkoop van vastgoed en ontwerpen de optimale structuur waarbij rekening wordt gehouden met de fiscale aspecten, als accounting , interne beheersing en governance.

Woningcorporaties

De nieuwe werkelijkheid voor woningcorporaties bestaat uit grote wetswijzigingen in een tijd van economische schommelingen en megatrends zoals de energietransitie en demografische veranderingen. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op de corporaties en hun huurders. De gewijzigde wet- en regelgeving vraagt van woningcorporaties om hun kerntaken in het maatschappelijke veld te hervormen, terwijl de verdiencapaciteit onder druk staat. Als kritische gesprekspartner bouwen wij samen met u aan een woningcorporatie die klaar is voor de toekomst.

Corporate Real Estate

Vastgoed is een cruciaal bedrijfsmiddel. Na personeel is het vastgoed doorgaans de tweede kostenpost. Bovendien hebben beslissingen over vastgoed vaak consequenties voor een langere periode.Wij helpen u graag bij het formuleren van een solide huisvestingsstrategie. Daarnaast analyseren wij uw situatie en adviseren over eventuele aanpassingen op organisatorisch, financieel, fiscaal en operationeel gebied.

Bouw- en projectontwikkeling

De vraagstukken van vandaag maken projectontwikkeling complexer dan ooit. Wij adviseren over risicoverdeling, financiering, waardering van de ingebrachte grondposities, en fiscaal-juridische structurering.

Hotels

PwC heeft alle beschikbare kennis en ervaring over hospitality gebundeld in de hospitality-groep. Onze vastgoedspecialisten bieden hotelexploitanten, eigenaren en vastgoedbeleggers een scala aan diensten om de waarde van de investeringen en activiteiten te maximaliseren. 

Publieke sector

Vastgoed speelt in de (semi)publieke sector een belangrijke rol. Zo hebben ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en overheidsondernemingen vaak grote vastgoedobjecten nodig om hun publieke taken te kunnen verrichten. Zeker na de invoering van de belastingplicht voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016, bestaat er bij veel van deze partijen behoefte om gedegen advies. Wij zien dan ook veel van deze partijen terug in onze dagelijkse praktijk.
Ontwikkelingen in de zorg zorgen ervoor dat het vastgoed van zorginstellingen een risicofactor is. Deze risico’s hangen bijvoorbeeld samen met huurinkomsten, waardeschommelingen en onderhoudskosten. Daarbij kan de vraag opkomen of het voor zorginstellingen voordeliger is om hun vastgoedvraagstuk uit te besteden. Omdat onze adviseurs geïntegreerde zorg- en vastgoedkennis hebben, kunnen wij met al onze expertise bij dit vraagstuk ondersteuning bieden.

Financial services

Vastgoed is een kapitaalintensieve tak van sport. Financiering is dan ook een elementair onderdeel van ieder businessmodel op de vastgoedmarkt. Verstrekkers van deze financiering vormen een belangrijk deel van onze klantenportefeuille. Met het totaalpakket aan diensten dat het Real Estate 

"Doordat vastgoed een kapitaalintensieve tak van sport is, biedt de vastgoedmarkt voor bijna iedere organisatie kansen."

Jeroen Elink Schuurman, partner

Actueel en publicaties

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als ‘een aanbestedende dienst’

Nederlandse woningcorporaties kwalificeren volgens de Europese Commissie als ‘een aanbestedende dienst’

De Europese Commissie heeft Nederland op de vingers getikt. Uit een persbericht van 7 december 2017 blijkt dat Nederland vanuit Brussel een aanmaningsbrief heeft ontvangen. Volgens de Europese Commissie heeft Nederland het transparantiebeginsel in de zin van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen geschonden, omdat Nederland woningcorporaties niet als ‘aanbestedende dienst’ heeft aangemerkt, terwijl woningcorporaties wel overheidsopdrachten verstrekken in de zin van Europese Aanbestedingsrichtlijnen.

In beginsel alleen verhuurderheffing over per 1 januari verhuurde woningen

In beginsel alleen verhuurderheffing over per 1 januari verhuurde woningen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs in een uitspraak een afbakening gegeven van de grondslag voor de verhuurderheffing: het begrip ‘voor verhuur bestemde woning’. Hiertoe behoren alleen woningen die op 1 januari van het kalenderjaar zijn verhuurd en dan niet voor een symbolisch bedrag. Allerlei andere omstandigheden, zoals wat de verhuurder met de woning wil gaan doen en of de verhuur tijdelijk is, zijn daarbij niet relevant.

Contact

Jeroen Elink Schuurman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 28

Volg ons