Staatssteun & EU

De economische, geopolitieke en ecologische-uitdagingen binnen de Europese Unie worden steeds ingewikkelder.  Als gevolg daarvan verandert het juridische landschap in de Europese Unie (EU) snel. De EU legt steeds meer nadruk op subsidies en samenwerking op het gebied van duurzaamheidsinitiatieven om zo een meer stimulerende omgeving te creëren voor het behalen van Europa's ambitieuze klimaat- en digitale doelstellingen.

De EU hanteert eerlijke en betrouwbare instrumenten om ervoor te zorgen dat het beleid van de lidstaten op het gebied van bijvoorbeeld subsidies, samenwerking tussen ondernemingen en het functioneren van de digitale economie de competitiviteit van de markten bevordert en de concurrentie op de interne markt niet verstoort. In dit verband spelen de EU-regels over staatssteun, mededinging en openbare aanbestedingen een essentiële rol.

Daarnaast neemt de Europese Unie nieuwe regelgeving aan om de markt te beschermen. Zo kan de Europese Commissie op grond van de nieuwe verordening voor buitenlandse subsidies, ondernemingen van buiten de EU uitsluiten van deelname aan fusies en overnames of openbare aanbestedingen.

PwC beschikt over uitgebreide interdisciplinaire expertise over de EU-regels inzake staatssteun, mededinging en openbare aanbestedingen en heeft ruime ervaring in het adviseren van zowel beleidsmakers als bedrijven over deze onderwerpen.

Webcast staatssteun

Op 12 januari 2020 spraken Allard Knook en Wouter Amersfoort tijdens een PwC webcast over ‘Staatssteun en de toenemende noodzaak tot samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven’. In deze webcast ging Allard Knook in op de laatste stand van zaken omtrent de Europese en Nederlandse staatssteunontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Allard Knook sprak onder andere over de vraag onder welke voorwaarden steun kan worden verkregen en hoe in de loop der maanden deze voorwaarden zijn uitgebreid en in sommige gevallen versoepeld. Wouter Amersfoort sprak over de hybride overheid. Dit is de trend die laat zien dat publieke en private entiteiten naar elkaar toegroeien en samenwerken om maatschappelijke veranderingen vorm te geven. Ook werd er ingegaan op de vraag of, en in hoeverre, de nieuwe relatie tussen overheid en bedrijfsleven invloed heeft op de wijze waarop bedrijven worden bestuurd. Deze webcast kunt u hiernaast terugkijken. De slides zijn eveneens beschikbaar als download.

Hoe kunnen we u helpen?

Wij ondersteunen u bij het juridische aspect en de complexiteit van deze regels. Met onze experts bent u verzekerd van de laatste juridische inzichten. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we u ook lokaal van dienst zijn. Wij kunnen u helpen op het gebied van onder meer:

  • De beoordeling van de rechtmatigheid van overheidsfinanciering (onder meer op het gebied van staatssteun, subsidierecht, aanbestedingsrecht en EU-recht);
  • De inrichting van subsidieprogramma's en andere vormen van overheidsfinanciering, zoals fondsen; 
  • De vormgeving van samenwerkingsverbanden tussen overheden en bedrijfsleven, triple helix (overheid, bedrijfsleven en universiteiten) of hybride overheden; 
  • De mogelijkheid om gebruik te maken van subsidieprogramma's of andere vormen van staatssteun op nationaal of Europees niveau.

Met onze diepgaande kennis over verschillende sectoren kunnen wij overheidsinstellingen binnen zeer korte termijn de juiste instrumenten aanbieden om te slagen. Hierbij borgen wij zowel effectiviteit als rechtmatigheid, of het nu gaat om overheidsleningen, -garanties, specifieke compensatieregelingen of andere financiële maatregelen.

Volg ons