Arbeidsrecht

Strategisch arbeidsrecht advies

Arbeid binnen een onderneming kent vele belanghebbenden en juridische implicaties. Zo kan de inrichting van arbeidsovereenkomsten grote juridische gevolgen hebben voor uw organisatie. Dit alles kan nog complexer worden in het geval van reorganisaties of internationale werknemers. U wilt dan een adviseur die u op alle gebieden van het arbeidsrecht kan bijstaan.

Advies over alle aspecten van het arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren over de strategische keuzes bij alle aspecten van het arbeidsrecht. Onze specialisten hebben ruime ervaring met de relevante gebieden van het arbeidsrecht, zoals het ontwikkelen van overeenkomsten, sociale plannen, HR-beleid en personeelshandboeken, detacheringsvoorstellen en adviezen voor ondernemingsraden.

Zo kunnen wij u helpen

  • Opstellen van arbeidsovereenkomsten of het herzien van bestaande overeenkomsten.
  • Ondersteunen bij arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom verkoop, fusie of overname. Bijvoorbeeld het ontslag of de overplaatsing van werknemers en harmonisering van arbeidsvoorwaarden.
  • Advies bij opties, aandelen of bonussen voor werknemers.
  • Advies over aspecten van HR-management zoals prestatiemanagement, omgaan met ernstig wangedrag en beschuldigingen van discriminatie of intimidatie.
  • Advies over beëindiging van arbeidsovereenkomsten, vergoedingen en het minimaliseren van daaraan gerelateerde risico’s.
  • Advies over outsourcing-regelingen.
  • Optreden als jurist bij arbeidsgeschillen rondom bijvoorbeeld ontslagvergoedingen of bij processen wegens discriminatie en klachten over intimidatie.
  • Toezien op de naleving van contractuele bedingen na uitdiensttreding en bescherming van vertrouwelijke informatie.
Volg ons