Renewables

Hernieuwbare energie cruciaal in energietransitie

De transitie van fossiele bronnen van elektriciteit naar hernieuwbare bronnen is volop aan de gang. In de afgelopen jaren hebben technologieën zoals wind en zonne-energie een spectaculaire kostenreductie laten zien. Door overheidsbeleid zoals subsidies zijn investeringen in deze technologieën sterk toegenomen. Om de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties te halen stijgt de vraag naar groene stroom. Zoals met duurzame mobiliteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de industrie die sterk inzet op de reductie van industriële broeikasgassen.

ESG thema's voor duurzame vooruitgang

Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst is het essentieel om sustainability-risico’s en -kansen in kaart te brengen en een plan te ontwikkelen om hier optimaal op in te spelen. Dit kan met Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) factoren.

 Lees hier meer over de ESG thema's van PwC

Opwek duurzame energie

Europa is wereldwijd koploper op het gebied van wind op zee en stimuleert de ontwikkeling van wind op zee tot een kostenefficiënte technologie. In Nederland en Duitsland zijn al projecten toegekend aan partijen die deze parken zonder subsidie gaan bouwen. Wij verwachten dat de sector sterk gaat groeien, aangezien de technologie nu concurrerend is geworden in vergelijking met andere hernieuwbare energiebronnen. Naast wind op zee zijn ook op land kansen voor meer productie van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit. Wind op Land en Solar PV zijn beide belangrijke technieken in de energietransitie. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar efficiënte manieren om vraag en aanbod samen te brengen, maar ook om elektriciteit op te slaan of om te zetten in bijvoorbeeld waterstof.

Subsidies, aanbestedingen en belastingregelingen, evenals regels rondom ruimtelijke ordening, kunnen variëren per land. Dit verhoogt de complexiteit van projecten voor alle belanghebbenden. Wij kunnen u helpen in dit complexe speelveld door de transparantie over de project pijplijn en de regulering in deze landen te vergroten.

PPA markt gaat ontstaan 

Wie draagt de risico's van de elektriciteitsmarkt in een subsidievrije toekomst? Een oplossing is wellicht te vinden in corporate PPA’s (Power Purchase Agreements). Bedrijven zijn op zoek naar manieren om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen en zijn in toenemende mate geïnteresseerd in hernieuwbare energieprojecten zoals wind op zee. Corporate PPA’s stellen bedrijven in staat elektriciteit direct bij de producent in te kopen voor een aantal jaar, wat zekerheid geeft aan deze bedrijven. Tegelijkertijd kunnen deze contracten voor de ontwikkelaars de elektriciteitsmarkt risico’s van wind-op-zeeprojecten verlagen.

Infrastructuur

De balans tussen vraag en aanbod van warmte, brandstoffen en elektriciteit is met een fluctuerend aanbod van zon en wind nog een uitdaging. Opslag van energie is hierbij een mogelijke oplossing. Daarbij kan je denken aan thermische opslag, waarbij elektriciteit wordt opgeslagen in warmte of kou en vervolgens weer naar elektriciteit te worden omgezet. Een andere veelgehoorde oplossing is het omzetten van elektriciteit naar waterstof (‘power to gas’), waarbij de waterstof in diverse toepassingen benut kan worden (mobiliteit, elektriciteit, chemische stoffen).

Netbeheerders krijgen te maken met meer interactiviteit en contact met hun klanten. De energieconsument van de toekomst zal meer betrokken zijn bij hoe en waar zijn energie wordt opgewekt. Het aanleggen van slimme netwerken is in deze context van groot belang voor netbeheerders. Bovendien kunnen netbeheerders (binnen de wettelijke kaders) een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

Belangrijke vragen rondom hernieuwbare energie

  • Welke strategische wijzigingen zijn nodig in mijn bedrijfsvoering bij de transitie naar hernieuwbare energie?
  • Welke ontwikkelingen zijn er in duurzame energie?
  • Van welke subsidiemogelijkheden en financiële regelingen kan ik gebruiken 
  • Wat is het effect van het klimaatbeleid en de regelgeving op de overgang naar hernieuwbare energie?

Hoe PwC u kan helpen

PwC adviseert u graag bij vraagstukken rondom hernieuwbare energie. Van het evalueren van innovatieve technologieën en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen tot het creëren van de financiële structuur van duurzame energieprojecten.

Meer weten?

Wij denken graag met u mee over deze en andere vraagstukken. Onze experts in Assurance, Advisory, Tax & HRS ondersteunen marktpartijen, overheden en investeerders bij alle facetten van hernieuwbare energie. Dit doen wij vanuit ervaring in alle genoemde sectoren en in sector-overstijgende samenwerkingsverbanden. Meer weten? Neem contact op om te ontdekken hoe wij uw ambities rondom hernieuwbare energie kunnen waarmaken.

'Naast het beschikbaar hebben van voldoende hernieuwbare energie is de ontwikkeling van voldoende netwerkcapaciteit cruciaal om de energietransitie te realiseren.'

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Martijn van Heugten

Martijn van Heugten

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 001 57 02

Ross Hart

Ross Hart

Partnerv Deals, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 031 08 31

Volg ons