Corporate Governance

Toezicht op het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector vereist professionaliteit en een proactieve houding. Wij willen samen met u bijdragen aan goed bestuur en gedegen corporate governance.

Webcast ‘Commissaris, wat betekent deze coronacrisis voor u?’

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben steeds meer invloed op het maatschappelijke leven. Als commissaris of toezichthouder hebt u zeker in deze crisistijd een grote verantwoordelijkheid richting de organisaties waar u toezicht houdt. We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de gevolgen van de coronacrisis en de dilemma’s die spelen in uw rol als commissaris.

Wat is in deze crisis uw taak? Hoe weet u welke rol u in moet nemen, kijkend naar de situatie waar de organisatie zich in bevindt? Welke vragen moet u stellen aan de board of bestuurder als het gaat over liquiditeit en verslaggeving? Wat is de impact van deze crisis op het werk van de relatie met uw accountant? Hoe kunt u in tijden waarin het primaire proces onder druk staat, voldoende aandacht houden voor ‘checks and balances’? 

Samen met de PwC-partners Edwin van Wijngaarden, Richard Goldstein en Arjan Brouwer vertel ik u hier graag meer over en kunt u uw vragen aan ons stellen.

Met vriendelijke groet,

Jacobina Brinkman
Managing partner Commissarissenontmoetingen

Kijk de webcast van 7 april terug:


Agenda webcast
  • Rol van de commissaris 
  • Grip op liquiditeit en financiële maatregelen
  • Impact op verslaggeving
  • Welke vragen kunt u stellen als commissaris?
  • Q&A

Professioneel en proactief

Toezicht houden op het bestuur van publieke en private organisaties is een verantwoordelijke taak. PwC ondersteunt commissarissen en toezichthouders bij de uitvoering van hun rol.

Dit doen we door publicaties en films uit te brengen en diensten te verlenen rondom educatie, evaluatie, remuneratie en processen. Maar ook organiseren we commissarissenontmoetingen waar deelnemers van gedachten wisselen over relevante zaken. Van al deze activiteiten worden niet alleen commissarissen en toezichthouders wijzer. Zelf leren wij van uw praktijkervaringen. Laten we gezamenlijk werken aan de proactieve modus en professionalisering van corporate governance. 

Corporate Governance

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 03

Yolanda Bröcker-van der Meer

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 14

Volg ons