Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Corporate Governance

Toezicht op het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector vereist professionaliteit en een proactieve houding. Wij willen samen met u bijdragen aan goed bestuur en gedegen corporate governance.

Op 29 juni werd het seminar uit het programma commissarissenontmoetingen gehouden: 

'De sleutel tot aantrekkelijk en duurzaam werkgeverschap'

In dit seminar zijn we ingegaan op diverse aspecten van aantrekkelijk werkgeverschap. Denk hierbij aan omscholing (upskilling), wellbeing, het optimaliseren van de employee experience, interne en externe mobiliteit, bedrijfscultuur en -gedrag. Hoe krijgen en houden bedrijven en organisaties talenten aan boord en hoe kunt u als commissaris/toezichthouder daaraan bijdragen?

Future of Work-specialist Bastiaan Starink vertelt u meer over de sleutel tot aantrekkelijk werkgeverschap vanuit de ‘brede’ werkgeversrol en zijn toekomstbeeld daarbij. Raymond van Hattem, HR directeur bij ProRail, illustreert dit met een prachtige best practice: het ProRail Groeit programma. Wanneer we relevant willen blijven in het digitale tijdperk, moeten we ook een omslag maken op het gebied van onderwijs en scholing. Een omslag maken van korte termijn en incidenteel naar 'een leven lang leren'. Jet de Ranitz, voorzitter rvb van SURF deelt haar ervaringen met deze ontwikkeling in het onderwijs maar ook daarbuiten.

Met vriendelijke groet,

Jacobina Brinkman
Managing partner Commissarissenontmoetingen

Bekijk hier het seminar terug

Corporate Governance

Professioneel en proactief

Toezicht houden op het bestuur van publieke en private organisaties is een verantwoordelijke taak. PwC ondersteunt commissarissen en toezichthouders bij de uitvoering van hun rol.

Dit doen we door publicaties en films uit te brengen en diensten te verlenen rondom educatie, evaluatie, remuneratie en processen. Maar ook organiseren we commissarissenontmoetingen waar deelnemers van gedachten wisselen over relevante zaken. Van al deze activiteiten worden niet alleen commissarissen en toezichthouders wijzer. Zelf leren wij van uw praktijkervaringen. Laten we gezamenlijk werken aan de proactieve modus en professionalisering van corporate governance. 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 80 21

Yolanda Bröcker-van der Meer

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: '+31 (0)65 128 40 84

Volg ons