Corporate Governance

Toezicht op het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector vereist professionaliteit en een proactieve houding. Wij willen samen met u bijdragen aan goed bestuur en gedegen corporate governance.

Op 9 december werd het seminar uit het programma commissarissenontmoetingen gehouden: 

Circulaire businessmodellen met bewezen bestaansrecht – een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie

Toezicht op strategie, leiderschap en gedrag nader besproken

De maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis stellen bestuurders voor acute uitdagingen. Hierdoor is het des te belangrijker dat commissarissen en toezichthouders het accent op het langetermijndenken onder de aandacht blijven brengen, ook op het gebied van circulariteit en circulaire businessmodellen. Het verduurzamen van processen, producten en bedrijfsmiddelen is immers een voorwaarde voor langetermijnwaardecreatie. 

Samen met PwC-collega Taco Bosman en gastsprekers Talitha Muusse en Thomas Rau praten we u tijdens dit seminar bij over circulaire bedrijfsstrategieën, de benodigde leiderschapskwaliteiten en (voorbeeld)gedrag van bestuurders en toezichthouders.

Met vriendelijke groet,

Jacobina Brinkman 
Managing partner Commissarissenontmoetingen

Professioneel en proactief

Toezicht houden op het bestuur van publieke en private organisaties is een verantwoordelijke taak. PwC ondersteunt commissarissen en toezichthouders bij de uitvoering van hun rol.

Dit doen we door publicaties en films uit te brengen en diensten te verlenen rondom educatie, evaluatie, remuneratie en processen. Maar ook organiseren we commissarissenontmoetingen waar deelnemers van gedachten wisselen over relevante zaken. Van al deze activiteiten worden niet alleen commissarissen en toezichthouders wijzer. Zelf leren wij van uw praktijkervaringen. Laten we gezamenlijk werken aan de proactieve modus en professionalisering van corporate governance. 

Corporate Governance

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 80 21

Yolanda Bröcker-van der Meer

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 14

Volg ons