Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Duurzaamheid

Voedselproductie verdubbelen

PwC brengt uw risico’s in kaart en zet deze om in kansen. Dat is nodig, want de Agrifoodsector staat voor belangrijke uitdagingen. Zo voorspelt de FAO dat de voedselproductie meer dan verdubbeld moet worden om de toekomstige wereldbevolking te kunnen voeden. En dat terwijl er minder energie, water, land en grondstoffen beschikbaar zullen zijn.

Voor Nederland betekent dit het realiseren van een grotere productie, met de helft minder input. Dit vraagt om efficiëntieslagen, recycling en hergebruik waardoor duurzaamheidsprestaties toenemen.

PwC helpt bij strategieontwikkeling

PwC ondersteunt bedrijven in het verduurzamingsproces. Wij hebben experts in huis op elk relevant gebied. Van strategie tot inkoop van grondstoffen, van kostenreductie in de keten tot risicomanagement. Er is een veelheid aan manieren om waarde te creëren met duurzaamheid. Denk aan kostenreductie, verhogen van de afzetmarkt, versterken van de ketensamenwerking en risico-reputatiemanagement. 

Onze experts kunnen u van dienst zijn op verschillende aandachtsgebieden:

Strategische focus

Formuleren van een duurzaamheidsstrategie die past bij de groeistrategie van uw organisatie; operationaliseren van deze strategie in Key Performance Indicators (KPIs) en implementeren van de strategie door bijvoorbeeld het inrichten van een governancestructuur en monitorsysteem.

View more

Duurzame ketencontrole

Ontwikkelen van een duurzaam inkoopbeleid en advisering over duurzame leveranciersrelaties. Dit kan met audits, maar ook door het creëren van win-winsituaties in de keten.

View more

Inzicht ketenimpact

In kaart brengen van de CO2- en waterfootprint van uw organisatie en de invloed van toeleveranciers in uw keten hierop. Zo kunt u gericht de milieu-impact van uw organisatie verlagen.

View more

Anticipatie op (toekomstige) marktvraag

Evalueren hoe uw organisatie anticipeert op duurzame inkoopcriteria en toekomstig beleid van belangrijke afnemers. Advisering over het meedoen aan duurzaamheidskeurmerken en programma’s.

View more

Verslaggeving

Naast verificatie van duurzaamheidsverslagen, kunnen we uw organisatie adviseren over het inrichten van een duurzaamheidsverslag. We houden rekening met nationale en internationale normen en relevante benchmarks. We faciliteren ook graag in het transitieproces naar Integrated Reporting (financieel en maatschappelijk jaarverslag in één).

View more

Contact

Peter Hoijtink

Peter Hoijtink

Partner Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 201 93 83

Volg ons