IFRS 9

Een nieuwe standaard voor de accounting van financiële instrumenten

De IASB (International Accounting Standards Board) heeft in 2014 de nieuwe standaard IFRS 9 voor de verslaggeving van financiële instrumenten gepubliceerd. De reden voor de introductie van deze nieuwe standaard is dat veel financiële instellingen ervaren dat de vereisten in de huidige standaard (IAS 39) moeilijk toe te passen en te interpreteren zijn. Om deze deficiënties te herzien is er een nieuwe standaard (IFRS 9) voor financiële verslaggeving geïntroduceerd. IFRS 9 vervangt het grootste deel van de richtlijnen in de huidige standaard IAS 39. Naar aanleiding van de financiële crisis heeft de IASB besloten om het vervangen van IAS 39 te versnellen.

IFRS 9 is opgedeeld in drie hoofdonderdelen:

 • Classificatie & waardering
 • Impairment
 • Hedge accounting

IFRS 9 gaat van kracht voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie in bepaalde regio’s. 

IFRS 9 Classificatie & Waardering

Classificatie & waardering

Classificatie & waardering omvat de herziene richtlijnen voor de indeling en de waardering van de financiële activa. Fair value through other comprehensive income wordt als nieuwe categorie geïntroduceerd voor financiële activa. Op basis van IFRS 9 dienen alle financiële activa opeenvolgend gewaardeerd te worden op:

 • Geamortiseerde kostprijs (amortized cost);
 • Reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten (fair value through other comprehensive income, ‘FVOCI’)
 • Reële waarde door winst of verlies (fair value through profit or loss, ‘FVPL’)

Welke categorie van waarderen moet worden gebruikt (amortized cost, FVOCI of FVPL) wordt bepaald door het business model assessment en de SPPI-Test (Solely Payments of Principal & Interest).

De belangrijkste verandering binnen classificatie en waardering voor de financiële passiva is de herkenning van verandering in het eigen kredietrisico in other comprehensive income gewaardeerd op FVPL.

Gerelateerde download

In Depth: IFRS9 Classification and Measurement

Impairment - de drie fasen

Impairment

IFRS 9 bevat vereisten voor een nieuw voorzieningenmodel waarmee kredietverliezen eerder kunnen worden herkend. Het verschil met de huidige standaard, IAS 39, is de wijziging van een gerealiseerd verliesmodel (incurred loss model) naar een verwacht verliesmodel (expected loss model). De nieuwe vereisten voor voorzieningen levert financiële instellingen meer bruikbare informatie op voor hun financiële verklaringen ten aanzien van de verwachte kredietverliezen. Met deze informatie kunnen financiële instellingen risico’s eerder identificeren.

Gerelateerde download

In Depth: IFRS9 Expected Credit Loss

Hedge accounting

De nieuwe vereisten voor hedge accounting reflecteren het doel van de IASB om hedge accounting eenvoudiger te maken. Daarnaast heeft de standaard als doel om hedge accounting meer in lijn te brengen met de risicomanagementactiviteiten van financiële instellingen en om informatie te verschaffen voor het maken van strategische keuzes binnen het risicomanagement. Het nieuwe hedge accounting model maakt het voor financiële instellingen mogelijk hun risicomanagementactiviteiten beter weer te geven op hun jaarrekening en kent een “principles-based” benadering. Hierbij geldt wel dat de veranderingen met betrekking tot hedge accounting betrekking hebben op de algemene hedge accounting vereisten en dat de IASB daarnaast werkt aan een separaat project met betrekking tot het boekhouden van hedges van open portfolio's (‘macro hedge accounting’).

Gerelateerde download

General Hedge Accounting - Practical Guide

Hoe kan PwC helpen?

Ons team heeft ervaring in het begeleiden van financiële instellingen om met succes de overgang naar de nieuwe boekhoudnormen te voltooien. Daarnaast kan ons team hulp bieden bij het verkrijgen van de juiste cijfers. We begeleiden u bij de operationele uitdagingen. Onze flexibele en schaalbare methode richt zich op effectieve kennisoverdracht, zodat u blijvende voordelen krijgt. Wij kunnen u helpen met de voorbereidingen op IFRS 9 door middel van:

 • Project management ondersteuning
 • Technische en boekhoudkundige advisering en support tools
 • Training en change management ondersteuning
 • Waardering en voorzieningen bepaling
 • Processen, data en systemen aanpassen voor IFRS 9

Contact

Abdellah M’barki

Abdellah M’barki

Partner

Tel: +31 (0)61 213 46 87

Volg ons