Ons internationale netwerk

Wat is 'PwC'? 

PwC is het merk waaronder de bedrijven die lid zijn van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) opereren en professionele diensten verlenen. Samen vormen deze bedrijven het PwC-netwerk. 'PwC' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar individuele bedrijven binnen het PwC-netwerk of naar meerdere of alle bedrijven gezamenlijk. 

In veel delen van de wereld is het wettelijk verplicht dat de eigendom van accountantskantoren in lokale handen is en dat accountantskantoren onafhankelijk zijn. Hoewel de houding van de toezichthouders op dit gebied aan het veranderen is, kunnen PwC-leden momenteel niet opereren als een multinational. Het PwC-netwerk is geen mondiaal partnerschap, geen enkel bedrijf of een multinational. Om deze redenen bestaat het PwC-netwerk uit bedrijven die afzonderlijke juridische entiteiten zijn. De bedrijven waaruit het netwerk bestaat, streven ernaar samen te werken om klanten over de hele wereld een kwalitatief hoogstaand dienstenaanbod te bieden.

Ons internationale netwerk

Bedrijven in het PwC-netwerk zijn lid van of hebben andere banden met PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), een Engelse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. PwCIL houdt zich niet bezig met accountancy en verleent geen diensten aan klanten. Het doel ervan is veeleer om de coördinatie tussen de aangesloten bedrijven firma's in het PwC-netwerk te vergemakkelijken. Het Network Leadership Team en de Board van PwCIL richten zich op belangrijke gebieden zoals strategie, merk, risico en kwaliteit en zij ontwikkelen en implementeren beleid en initiatieven om waar nodig een gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak tussen individuele bedrijven te bereiken.

Leden van PwCIL kunnen de PwC-naam gebruiken en de middelen en methodieken van het PwC-netwerk worden hen ter beschikking gesteld. Daarnaast mogen leden aan andere leden vragen om hun middelen en/of mogen zij de levering van professionele diensten door andere leden en/of andere entiteiten veiligstellen. In ruil daarvoor stemmen de aangesloten leden ermee in zich te houden aan een bepaald gemeenschappelijk beleid en de normen van het PwC-netwerk te handhaven, zoals voorgesteld door PwCIL.

Het PwC-netwerk is niet één internationaal partnerschap en PwC-leden zijn ook niet op een andere manier juridische partners van elkaar. Veel van de aangesloten bedrijven hebben wettelijk geregistreerde namen die 'PricewaterhouseCoopers' bevatten, maar ze zijn geen eigendom van PwCIL. Een lid kan niet optreden als vertegenwoordiger van PwCIL of een ander lid, kan PwCIL of een ander lid niet verplichten, en is alleen aansprakelijk voor het eigen handelen of nalaten en niet voor dat van PwCIL of een ander lid. Op dezelfde manier kan PwCIL niet optreden als vertegenwoordiger van een lid, kan zij geen enkel lid verplichtingen opleggen en is zij alleen aansprakelijk voor het eigen handelen of nalaten.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons