Dienstverlening

Hoe wij u kunnen helpen.

Heeft u een commissariaat of toezichthouderschap? Dan wordt er veel van u verwacht – door de organisatie waarop u toezicht houdt, werknemers en aandeelhouders, politiek en maatschappij en vast ook door uzelf. Om deze verantwoordelijke rol optimaal te vervullen, dient u goed beslagen ten ijs te komen. PwC kan u daarbij helpen.

In ons corporate governance centre hebben we PwC-professionals samengebracht met een specifieke focus op toezicht. Onze mensen hebben onder meer kennis en ervaring op het gebied van juridische structurering, audit committees, governance reporting, (zelf)evaluatie, beloningsbeleid en cultuur & gedrag. 

Dienstverlening Corporate Governance
Dienstverlening Corporate Governance

Publicaties, films en commissarissenontmoetingen

Met de praktische invulling van uw toezicht voor ogen, brengen we regelmatig publicaties uit die u in de commissarissen-toolbox kunt vinden. 

Discussie en debat over de invulling van toezicht is een van de doelstellingen van onze commissarissenontmoetingen. Op deze bijeenkomsten nodigen we u uit om best practices te delen en kennis op te doen over specifieke, relevante of actuele thema´s.

Board evaluatie

Kritische visie voor betere prestaties.

Organisaties en individuen gaan beter presteren als zij regelmatig kritisch kijken naar hun eigen functioneren en prestaties. De corporate governance code adviseert dan ook minimaal een jaarlijkse evaluatie van de raad, het bestuur en de individuele leden door commissarissen en toezichthouders. Wij helpen hen hierbij met zowel onafhankelijke boardevaluaties als zelfevaluaties.

Assessment van cultuur en gedrag

Naast board- en zelfevaluatie ontwikkelen wij ook andere onderzoeksinstrumenten die intern toezicht ondersteunen. Hoe staat het bijvoorbeeld met cultuur en gedrag in de organisatie waarop u toezicht houdt? Onze Culture Assessment geeft inzicht in hoeverre de werkelijke organisatiecultuur strookt met de gewenste cultuur.

´Bij evaluaties richten wij ons niet alleen op het structurele functioneren van de raad en het bestuur. Wij hebben vooral ook aandacht voor de relationele en individuele dimensie. Immers, alleen in een positief krachtenspel tussen mensen kan effectief toezicht en bestuur ontstaan.´

Joukje Janssen, partner sustainability & responsible governance

Board educatie

Praktisch leren met trainingen, publicaties, films en commissarissenontmoetingen.

De Nederlandse corporate governance code schrijft voor dat commissarissen en toezichthouders zich continue dienen te blijven ontwikkelen. PwC kan u hierbij helpen met (inhouse)trainingen, publicaties, films en commissarissenontmoetingen, specifiek gericht op de praktische invulling van toezicht.

Trainingen op maat

Wij bieden op maat gesneden (inhouse)trainingen aan raden van commissarissen en/of individuele leden. In de trainingen geven we u praktische handvatten om het toezicht op uw organisatie in te vullen. Naast aandacht voor de corporate governance code brengen we uw kennis op peil over thema´s zoals strategie, risicomanagement, IFRS, digitalisering en duurzaamheid.

Beloningsbeleid

Acceptabele remuneratie voor de werving van kwaliteit.

Bij keuzes in het beloningsbeleid voor het management dient u afwegingen te maken in wat maatschappelijk geaccepteerd is en wat nodig is om bestuurders met specifieke kwaliteiten te werven. Onze specialisten helpen u bij het structureren van een beloningspakket dat concurrerend is en vergelijkbaar met de best practices van corporate governance, inclusief pensioen- en prestatiegerichte regelingen. Zij ondersteunen u bij de fiscale, juridische, financiële en accountingaspecten en de verantwoording in het jaarverslag.

´Hoe zorgt u voor een beloningsbeleid dat de belangen van de organisatie vertegenwoordigt en in overeenstemming is met het risicoprofiel? Ik kan u helpen met het antwoord.´

Janet Visbeen, partner reward, capability leader reward for EMEA / PwC Europe

Board processen

Opstellen van een vaste structuur om taken uit te voeren.

Commissarissen en toezichthouders dienen zich binnen een raad goed te organiseren om hun taken uit te voeren. Effectief toezicht houden, met alle daarbij benodigde soft skills, vraagt om verankering in een structuur van boardprocessen. Dit raamwerk bestaat onder meer uit (vergader)reglementen, beschreven rollen en verantwoordelijkheden, en procedures voor voorbereiding, informatievoorziening en besluitvorming. Een hoogwaardig support office, al dan niet gedeeld met het bestuur, is van groot belang voor een goed verloop van deze boardprocessen. 

´Onze adviseurs en juristen ondersteunen u graag bij het optimaliseren van uw boardprocessen, zodat u zich kunt richten op uw toezichtstaak.´

Contact

Jacobina Brinkman

Jacobina Brinkman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 131 80 21

Yolanda Bröcker-van der Meer

Yolanda Bröcker-van der Meer

Sr Programma manager, PwC Netherlands

Tel: '+31 (0)65 128 40 84

Volg ons