Diversiteit

Be yourself. Be different.

PwC streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen.

Waarom diversiteit & inclusie?

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Bij PwC willen we die verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

Door die aandacht ontstaat ruimte voor gevarieerde kwaliteiten en perspectieven. Die hebben we nodig om de problemen van klanten op te lossen en te bouwen aan vertrouwen. Want net als de megatrends die de wereld veranderen, is de omgeving van onze klanten zelden eenduidig. Bedreigingen of kansen? Het is maar hoe je ernaar kijkt. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Onze aanpak van diversiteit & inclusie

Om te zorgen dat iedereen binnen PwC zijn of haar uiteenlopende kwaliteiten kan ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin alle collega’s zich betrokken voelen. Diversiteit & inclusie is bij PwC inmiddels strategisch verweven in alle organisatieniveaus. Binnen PwC zien we diversiteit als basis voor onze uitmuntende dienstverlening. Maar met een open blik de kwaliteiten in een ander waarderen, gaat lang niet altijd vanzelf. Daarom voeren we al sinds het begin van het millennium gericht beleid om een inclusieve cultuur te versterken. Onze missie is daarom: “Het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur waarin alle professionals worden betrokken en zich betrokken voelen door optimaal gebruik en ontplooiing van uiteenlopende kwaliteiten.” 

Iedere PwC-er draagt bij aan deze missie. De waarden die we als organisatie hebben vastgesteld helpen ons daarbij door te bepalen wie we zijn, waar we in geloven en hoe we ons gedragen. Lees meer over onze waarden act with integrity, make a difference, care, reimagine the possible en work together en hoe we ervoor zorgen dat we ons waardengedreven gedragen in de relatie met klanten en collega’s. 

Wil je meer lezen over onze aanpak en onze best practices lees dan onze publicatie The PwC Diversity & Inclusion Journey. Hierin hebben we onze ervaringen van de eerste twaalf jaar gebundeld.

Invisible Heroes

In 2016 lanceerde PwC de Invisible Hero-campagne. Invisible heroes zijn onze collega’s die cruciale rollen in teams vervullen, maar dit niet direct in het licht van de schijnwerpers doen. We kennen ze allemaal, die teamplayers die de kracht van diversiteit symboliseren of tot uiting weten te brengen in anderen. Zij zijn onze stille krachten die onmisbaar zijn in de organisatie. Omdat ze zichzelf soms wat minder in de schijnwerpers zetten, geven we ze met deze campagne de waardering en erkenning die ze verdienen.

Laat u inspireren en bekijk de filmpjes van de invisible heroes hieronder en ontdek hoe zij op hun manier bijdragen aan een inclusieve organisatie.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact

Terence Guiamo

Head of Diversity & Inclusion, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 44

Volg ons