Inclusie en diversiteit

Be yourself. Be different.

Het zijn onze mensen die het verschil maken. We hebben allemaal verschillende achtergronden en culturen. Door verder te kijken dan ons eigen vakgebied, verschillen te waarderen en inclusief en divers te zijn, werken we samen om duurzame oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen en een gezamenlijke impact te realiseren.

Waarom inclusie en diversiteit?

Wij willen een bijdrage leveren aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen. Onze wereldwijde strategie is erop gericht de omvang en de complexiteit van de uitdagingen voor organisaties en de maatschappij aan te pakken en mee te helpen oplossen. Dat doen wij door een grote diversiteit aan mensen in onverwachte combinaties samen te brengen.

Wij verbinden hun verschillende perspectieven, vindingrijkheid en hun passie met de nieuwste technologie, voor duurzame vooruitgang. Dit noemen we ‘The New Equation’.

Playback of this video is not currently available

0:02:30

“Ik vind dat je overal je authentieke zelf moet kunnen zijn, ook op werk. Ons interne LHBTIQ+netwerk Shine, dat dit jaar het vijftienjarig bestaan viert, helpt daarbij maar uiteindelijk hebben we daar allemaal een rol in te vervullen. Vanuit mijn rol als bestuurslid zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om samen met collega’s te werken aan het creëren van een inclusieve cultuur waarin we elkaar accepteren en respecteren zoals we zijn. Inclusief zijn betekent voor mij dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt, niet ondanks maar dankzij de verschillen.”

Janet Visbeenlid van de raad van bestuur van PwC en verantwoordelijk voor het personeelsbeleid bij PwC.

Ons beleid voor inclusie en diversiteit

Met een open blik de kwaliteiten in een ander waarderen, gaat niet altijd vanzelf. Daarom heeft PwC al sinds het begin van het millennium een beleid om de inclusieve cultuur te versterken en de organisatie diverser te maken. Dit beleid is in meer dan twee decennia een organisch onderdeel van PwC geworden en verweven in alle organisatieniveaus.

Met ons beleid voor inclusie en diversiteit willen wij meer verbinding creëren: binnen onze organisatie, met onze klanten en in de maatschappij. In een werkomgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun unieke perspectieven kunnen delen, kunnen zij ook hun potentieel ten volle ontplooien. Daarmee worden wij uiteindelijk een betere organisatie voor onze medewerkers, klanten en de maatschappij.

Ter ondersteuning van ons beleid bieden wij verschillende programma’s aan om elkaar te inspireren, bewust te worden van ons eigen gedrag en te leren elkaars verschillen te waarderen. Onze leiders spelen een belangrijke rol in het realiseren van ons beleid voor inclusie en diversiteit. Door zelf rolmodel te zijn met voorbeeldgedrag, en door bijvoorbeeld sponsor te zijn voor collega’s, laten ze zien hoe inclusie werkt en stimuleren ze hetzelfde gedrag in onze werknemers. Daarnaast hebben wij verschillende netwerken die de diversiteit in onze organisatie vertegenwoordigen.

Playback of this video is not currently available

0:03:31

Als erkenning voor onze jarenlange inzet hebben we in 2022 de Diamant Award voor ons inclusie- en diversiteitsbeleid gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke commissie van Talent naar de Top, een stichting met als doelstelling de top van het Nederlands bedrijfsleven inclusiever te maken. Hier zijn wij uiteraard erg trots op.

“PwC zet stevig in op diversiteitsbeleid, blijft alert op verbeteringen en is niet alleen ‘eager to learn’ van anderen, maar ook ‘eager to share’. En dat al heel lang, want PwC is een van de eerste organisaties die het thema heeft omarmd.”

Talent naar de top

Onze initiatieven

Lees meer over hoe we ons I&D-beleid uitvoeren.

Programma’s

Door de mens achter de professional zichtbaar te maken, kwetsbare en eerlijke verhalen te delen en het gesprek erover aan te gaan, creëren we bewustwording.

Lees meer

Netwerken

We hebben verschillende interne netwerken, voor en door medewerkers om de zichtbaarheid van diverse groepen te versterken en een inclusieve cultuur te bevorderen.

Lees meer

Samenwerkingsverbanden

PwC sluit partnerships met organisaties zodat we gezamenlijk het maatschappelijk debat kunnen aanjagen, een platform richting de politiek vormen en bijdragen aan bewustwording in de maatschappij.

Lees meer

Hoe we inclusie en diversiteit hebben georganiseerd

Inclusie en diversiteit vergroten vraagt om meer dan mooie woorden. We waarborgen onze strategie op verschillende manieren.

Lees meer

Doelstellingen, visie, missie

Door verder te kijken dan ons eigen vakgebied, verschillen te waarderen en inclusief en divers te zijn, werken we samen om gezamenlijke oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen en een gezamenlijke impact te realiseren.

Lees meer

Contact

Jane Mary Mathew

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 61

Volg ons