Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Diversiteit

Be yourself. Be different.

PwC streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen.

Waarom inclusie en diversiteit?

Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen. Verrassende inzichten en innovatieve en onconventionele oplossingen voor onze klanten komen voort uit een samenspel van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen. Bij PwC willen we die verschillen erkennen en waarderen. Daarom is diversiteit een van onze strategische speerpunten.

Door die aandacht ontstaat ruimte voor gevarieerde kwaliteiten en perspectieven. Die hebben we nodig om de problemen van klanten op te lossen en te bouwen aan vertrouwen. Want net als de megatrends die de wereld veranderen, is de omgeving van onze klanten zelden eenduidig. Bedreigingen of kansen? Het is maar hoe je ernaar kijkt. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt.

Playback of this video is not currently available

0:02:30

Thema's

Gender thema

Wij streven ernaar om het percentage vrouwen binnen onze organisatie te vergroten en te zorgen dat zij beter doorstromen naar leidinggevende posities. Hiervoor hebben we een breed genderprogramma ontwikkeld. Zo meten we regelmatig de gelijkheid van mannen en vrouwen op het punt van beoordeling, promotie, instroom, uitstroom en doorstroom naar partner-niveau.

Lees meer

Culture thema

Een aantal jaren geleden is PwC Nederland gestart met een Cultural Awareness-programma gericht op de betrokkenheid van talent met een migratie achtergrond. Dit is inmiddels een best practice programma geworden wat wij wereldwijd delen. Een voorbeeld hiervan is de culturele kalender die wij jaarlijks presenteren aan onze collega’s en klanten.

Lees meer

LHBTIQ+ thema

Sinds 2016 vaart PwC met haar eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Collega's toonden hun trots en steun aan de PwC boodschap: Be Yourself @ Work and Join Us. Op de boot waren vertegenwoordigers van alle diversiteitsnetwerken, diverse collega’s uit Nederland en het wereldwijde PwC netwerk die zich betrokken voelen bij dit onderwerp aanwezig.

Lees meer

(dis)Ability thema

PwC is geïnteresseerd in het talent en niet in de beperking. Daarnaast willen we geen talent missen omdat het menselijk kapitaal onze organisatie zo sterk maakt en daarin betrekken we iedereen. Kijkend naar de arbeidsmarkt blijkt het aannemen van mensen met een afstand hiertoe vaak niet vanzelf sprekend te gaan.

Lees meer

Ons diversiteitsbeleid en onze programma's

Ons diversiteitsbeleid is gericht op het creëren van een inclusief personeelsbestand waarin we verschillen waarderen. Dit beleid ondersteunen we met een uitgebreid diversiteitsprogramma, met daarin doelen, training- en coachingstrajecten en netwerkondersteuning voor onze collega's.

  • Meten en monitoren: we hebben doelen gesteld voor intake, promoties en omzet voor vrouwelijke collega's en (vanaf dit boekjaar ook) collega's met een niet-westerse migratieachtergrond, we monitoren de voortgang en overwegen, afhankelijk van de oorzaken, aanvullende maatregelen te nemen wanneer deze doelen niet worden gehaald.
  • Onafhankelijke derde: Om de objectiviteit te vergroten voegen we een collega toe aan de evaluatieprocessen, die collega is specifiek getraind in en gericht op het vermijden van vooroordelen.
  • Training Multicultureel vakmanschap (verplicht voor alle partners en medewerkers): deze training heeft als uitgangspunt dat iedereen vooroordelen heeft om de wereld door eigen ogen te zien. Multicultureel vakmanschap moedigt mensen aan om dingen vanuit een ander perspectief te bekijken en daardoor beter begrip en waardering voor elkaar te hebben.
  • Training Vrouwelijk leiderschap: maakt onze vrouwelijke leiders meer bewust van gendergerelateerde verschillen en overeenkomsten op de werkvloer en ondersteunt hen die op een authentieke manier op de agenda te zetten.
  • Het Europese mentorprogramma voor vrouwen: koppelt vrouwelijk talent aan vrouwelijke leiders van andere bedrijven en organisaties binnen PwC Europe. Het doel van dit programma is het delen van ervaringen en coaching.
  • Inclusieve leiderschapstraining (verplicht voor partners en directors): richt zich op de impact van individueel gedrag op de ontwikkeling van een inclusieve cultuur.
  • Cultureel en vrouwelijk sponsorprogramma: verbindt vrouwelijk talent en talent met een niet-westerse migratieachtergrond met een partner of director om hen te ondersteunen bij hun ontwikkeling binnen onze organisatie.
  • Netwerken: we hebben verschillende netwerken zoals PwC Women NL, SHINE (lhbt+), disAbility (voor collega's met een arbeidsuitdaging), Connected Cultures. Deze netwerken organiseren verschillende activiteiten om voort te bouwen op een inclusieve cultuur.

Onze aanpak van diversiteit & inclusie

Om te zorgen dat iedereen binnen PwC zijn of haar uiteenlopende kwaliteiten kan ontplooien, stimuleren we een inclusieve cultuur waarin alle collega’s zich betrokken voelen. Diversiteit & inclusie is bij PwC inmiddels strategisch verweven in alle organisatieniveaus. Binnen PwC zien we diversiteit als basis voor onze uitmuntende dienstverlening. Maar met een open blik de kwaliteiten in een ander waarderen, gaat lang niet altijd vanzelf. Daarom voeren we al sinds het begin van het millennium gericht beleid om een inclusieve cultuur te versterken. Onze missie is daarom: “Het creëren van een inclusieve cultuur, een cultuur waarin alle professionals worden betrokken en zich betrokken voelen door optimaal gebruik en ontplooiing van uiteenlopende kwaliteiten.” 

Iedere PwC-er draagt bij aan deze missie. De waarden die we als organisatie hebben vastgesteld helpen ons daarbij door te bepalen wie we zijn, waar we in geloven en hoe we ons gedragen. Lees meer over onze waarden act with integrity, make a difference, care, reimagine the possible en work together en hoe we ervoor zorgen dat we ons waardengedreven gedragen in de relatie met klanten en collega’s. 

Wil je meer lezen over onze aanpak en onze best practices lees dan onze publicatie The PwC Diversity & Inclusion Journey. Hierin hebben we onze ervaringen van de eerste twaalf jaar gebundeld.

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Tarik Samandar

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 238 19 39

Volg ons