Kosten

Om relevant te blijven voor hun klanten zullen banken de verkoopprijs van hun producten en diensten op een structureel acceptabel niveau moeten houden. Omdat bancaire producten steeds meer gestandaardiseerd en inwisselbaar worden, is de verkoopprijs een zeer belangrijke factor voor de klant. Een acceptabele verkoopprijs vereist een lage kostprijs van het product én een juiste marge op de kostprijs, laag genoeg om de verkoopprijs acceptabel te houden, en hoog genoeg om voldoende rentabiliteit voor de bank en zijn aandeelhouders op te leveren. Uiteraard gaat het om ‘value for money’ voor de klant. Maar in een markt waarin producten commodityproducten zijn geworden is de prijs en daarmee de kostprijs een belangrijk concurrentiewapen. Het is niet zo dat FinTech louter producten aanbieden tegen een veel lagere prijs. Zij die daadwerkelijk in staat zijn meerwaarde te bieden (denk aan gemak) zijn in staat om een premie te berekenen. 

De verwachting bestaat dat in de komende jaren de druk om kosten te reduceren zal toenemen, door onder andere:

  • een lagere rentemarge;
  • de grotere concurrentie van FinTech;
  • verhoogde kapitaaleisen (Basel IV, IFRS9, etcetera).

Met de voortgaande digitalisering hebben schaalvoordelen en nieuwe technologieën grote invloed op de kosten van de bank. FinTech-partijen profiteren hiervan, omdat zij niet beperkt worden door legacy-problematiek en met nieuwe technologieën en businessmodellen relatief lage kosten (denk aan compliance-kosten) hebben.

Toekomst van bankieren - Kosten

Contact

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Bauke Sprenger

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 361 88 23

Thomas Rijneveld

Thomas Rijneveld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Volg ons