Sustainability

Duurzaamheid verankeren in uw strategie

Sustainability is niet meer iets dat u ‘erbij’ doet. In een wereld die in toenemende mate om duurzaamheid vraagt, plaatsen bedrijven en organisaties maatschappelijke impact steeds hoger op de agenda. Niet alleen omdat hun stakeholders dat verwachten, maar ook omdat ze daartoe intrinsiek zijn gemotiveerd. De uitdagingen daarbij zijn het verankeren van sustainability in hun strategie en het vinden van een goede koppeling tussen winstgevendheid en een positieve impact.

Op weg naar een duurzame wereld

SDG's geven houvast

‘Goed doen’ hoeft tegenwoordig geen geld te kosten en winst maken kan inmiddels goed samengaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het positief invullen van de bekende drie P’s (people, planet, profit) is niet meer een kwestie van kiezen. U kunt op alle drie de onderdelen goed presteren en tegelijk voldoen aan de verwachtingen van uw stakeholders.

De sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties geven u daarbij houvast. Door te focussen op de SDG’s waarop u de meeste impact kunt maken, kunt u als organisatie een bijdrage leveren aan de oplossing van wereldwijde problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Nieuwe kansen voor groei

Het verbinden van (een selectie van) SDG’s aan uw strategie is ook goed voor uzelf. Het vergroten van uw positieve en verminderen van uw negatieve impact verkleint risico’s, vermindert uw kosten, vergroot het vertrouwen in uw organisatie en leidt daarom ook tot meer groei. Bijdragen aan de SDG’s is bovendien een mondiale beweging: bedrijven en organisaties die de SDG’s aan hun strategie verbinden, spreken dezelfde taal, kunnen zich met elkaar vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen om de realisatie van de doelen dichterbij te brengen.

SDG Experience

Om mensen en organisaties de urgentie van de SDG’s te laten inzien hebben we de SDG Experience ontwikkeld. Deze ervaring benadrukt opkomende technologieën en individuele acties die kunnen bijdragen aan het behalen van de SDG's. Ze vergroot op een innovatieve manier de bewustwording en dient als katalysator voor een transformatie naar een doelgerichte en waardengedreven organisatie.

Lees meer over de SDG Experience 

 

Energietransitie

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Om te slagen is een constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties nodig.

Meer over energietransitie

Circulaire economie

In een circulaire wereld zijn materialen onderdeel van een kringloop en komt energie uit hernieuwbare bronnen. Circulariteit vraagt dus zowel om een materiaal- als energietransitie.

Meer over circulaire economie

Mobiliteit

Onze mobiliteit loopt op alle fronten tegen z’n grenzen aan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een enorme hoeveelheid initiatieven om de ruimtelijke en de milieubelasting van vervoer in te dammen.

Meer over mobiliteit

Onze eigen duurzame ambitie

Als PwC willen we bouwen aan vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. We realiseren deze purpose vooral door het ontwikkelen van dienstverlening die tegemoetkomt aan de behoeften van een brede groep stakeholders. Dit is ook in lijn met de sustainable development goals die we omarmd hebben en die we hebben geïntegreerd in onze strategie.

Lees meer over ons CS-beleid

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Linda Midgley

Linda Midgley

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 31 99

Volg ons