Sustainability

Duurzaamheid verankeren in uw strategie

Sustainability is niet meer iets dat u ‘erbij’ doet. Organisaties kunnen niet meer om duurzaam ondernemen heen en zullen sustainability in hun strategie moeten verankeren. Waarbij het belangrijk is dat ze voor de lange termijn een goede balans vinden tussen de financiële, sociale en maatschappelijke waarde die zij creëren.

Maar waar moeten zij beginnen en wat zijn de beste keuzes? De antwoorden op deze vragen zijn voor elke organisatie anders en afhankelijk van de bedrijfsstrategie en -cultuur van de organisatie en in welke markt of sector ze actief is.

Op weg naar een duurzame wereld

Een gezamenlijke opdracht

Duidelijk is wel dat duurzaam ondernemen een gezamenlijke opdracht is. Onze planeet kan onze stijgende consumptie namelijk niet meer faciliteren. Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt de vraag naar natuurlijke grondstoffen als water, energie, mineralen/metalen en voedsel toe. Er is echter een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikbaar. Daarnaast vormt de uitstoot van broeikasgassen door dit grootschalige grondstoffengebruik een bedreiging voor onze leefomgeving.

Sustainability heeft dus invloed op alle processen en waardeketens. Kijkt u bij uw strategie bijvoorbeeld ook naar de duurzaamheid van uw gehele supplychain? Werkt u met de juiste leveranciers? En op de lange termijn:  Welke rol wilt u spelen in de veranderende wereld? Is uw bedrijfsmodel daarvoor nog wel houdbaar? En waar komt de nieuwe groei vandaan?

Nieuwe kansen voor groei

Gedreven door technologische ontwikkelingen biedt duurzaam ondernemen in elk geval genoeg nieuwe kansen. Veel groene technologieën staan op het punt om concurrerende alternatieven te vormen voor fossiele brandstoffen, zowel in de energieopwekking (hernieuwbare energie) als in de chemie (biobased economy). Door digitalisering ontstaat een beweging naar de zogenoemde deeleconomie (sharing economy), waardoor het belang van het bezit van producten afneemt en consumenten in toenemende mate producten delen (zoals auto's, gereedschap, enzovoorts). Verder ontstaan er door verbeterde recycling nieuwe mogelijkheden om grondstoffen terug te winnen en opnieuw in te zetten (circulaire economie).

Energietransitie

Een van de grote uitdagingen bij de uitvoering van de energietransitie is de versnippering van het Nederlandse klimaatlandschap. Om te slagen is een constructieve samenwerking tussen burgers, overheden, ondernemingen en belangenorganisaties nodig.

Meer over energietransitie

Mobiliteit

Onze mobiliteit loopt op alle fronten tegen z’n grenzen aan. Maar gelukkig is er ook goed nieuws: een enorme hoeveelheid initiatieven om de ruimtelijke en de milieubelasting van vervoer in te dammen.

Meer over mobiliteit

Circulaire economie

In een circulaire wereld zijn materialen onderdeel van een kringloop en komt energie uit hernieuwbare bronnen. Circulariteit vraagt dus zowel om een materiaal- als energietransitie.

Meer over circulaire economie

Sustainable development goals (SDG's)

Organisaties in Nederland vinden het lastig hun bijdrage aan de sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties concreet te maken en ze op te nemen in hun strategie. Om ze mee te nemen in de urgentie van de SDG’s en ze tegelijkertijd te laten zien dat nieuwe technologie oplossingen kan bieden, hebben we de SDG Dome ontwikkeld.

Meer over SDG's

Een duurzame samenleving

Circulaire economie, waardecreatie, social enterprises, sturen op impact, de deeleconomie, duurzame energievoorziening en inclusief ondernemen: elk begrip is een stap in de transitie naar een duurzame samenleving.

Meer over een duurzame samenleving

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Contact

Renate de Lange-Snijders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Wineke Haagsma

Head of CR, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Linda Midgley

Senior Manager, PwC Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 31 99

Volg ons