Sustainability

Wat als we alleen vandaag hebben om morgen te veranderen?

Wij combineren mensen, kennis en technologie voor duurzame vooruitgang

Nieuwe mogelijkheden ontplooien, theorie omzetten in concrete actie en besluitvormers helpen bij de interne transformatie die extern waarde heeft - PwC’s team van specialisten helpt bij iedere stap van de ESG-transformatie.

Het doel? Meetbaar succes, resultaten die groei stimuleren en meer vertrouwen voor toekomstige generaties. Een toekomst waarin de natuur centraal staat, net zero de norm is en transparantie door rapportage en CSRD een gegeven. Dit betekent zinvolle kansen en veranderingen voor uw klanten, aandeelhouders, investeerders, medewerkers én de wereld.

Playback of this video is not currently available

0:01:30

ESG: dit is hét moment

Waarom vandaag versnellen essentieel is

De wereld wordt minder leefbaar als we vandaag geen actie ondernemen. Samen met klanten zetten we daarom alles op alles voor een positieve impact. Dat is onze missie. Daarnaast is het verankeren van de ESG-thema’s in de bedrijfsstrategie essentieel voor organisaties die toekomstbestendig willen zijn. Deze drie thema’s zijn essentieel in de ESG-transformatie.

Mensen

Duurzaamheid is meer dan onze leefomgeving, het klimaat en de natuur. Duurzaamheid gaat over óók over mensen. Het bedrijfsleven is onlosmakelijk verbonden met de grote maatschappelijke fricties van deze tijd, zoals ongelijkheid, digitale geletterdheid, stijgende energieprijzen en vergrijzing. Dit leidt tot risico's voor bedrijven, zoals een lagere arbeidsproductiviteit, problemen in de productieketen, stakingen en reputatieschade. Organisaties die mensen en de positieve impact van hun activiteiten, diensten en producten op huidige én toekomstige generaties centraal zetten, dragen bij aan sociale vooruitgang en creëren zakelijke kansen. Aandacht voor mensen en voor sociale duurzaamheid is daarmee de sleutel tot toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Maar, hoe kunnen bedrijven sociale duurzaamheid tastbaar en actiegericht maken? PwC ontwikkelde samen met de Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) het ‘Sustainable Business Transformation Framework’: een praktische stap-voor-stap-aanpak om sociale duurzaamheid op te zetten en te implementeren. Ook Unilever gebruikt met succes deze aanpak. Ontdek in deze uitgebreide case study hoe Unilever haar strategie op het gebied van sociale impact definieert en implementeert.

Meer over eerlijke beloning Meer over inclusie & diversiteit Meer over mensenrechten

Klimaat

Hittegolven, droogtes en overstromingen nemen toe in frequentie en intensiteit. De wereldwijde productiegroei in de landbouw vertraagt en de huidige temperatuurstijging veroorzaakt meer honger en ondervoeding. Klimaatverandering heeft grote maatschappelijke gevolgen en economische consequenties. Bedrijven moeten de uitstoot binnen hun waardeketen in kaart brengen, klanten eisen dat de CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en investeerders voeren de druk op en verlangen de transitie naar ‘net zero’. 

Organisaties moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, transformeren om te overleven en voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), en de EU-Taxonomie.

Meer over de energietransitie

Natuur

Onze aarde is een verzamelplaats van allerlei soorten natuur. Die natuur is onze levenslijn. Voeding, medicijnen en industriële hulpbronnen - de biodiversiteit op aarde is essentieel voor ons allemaal. Ook voor organisaties.

Op dit moment worden ongeveer één miljoen plant- en diersoorten wereldwijd met uitsterven bedreigd en de biodiversiteit is de laatste vijftig jaar met 68 procent afgenomen. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven.

Biodiversiteit is alles, alles is biodiversiteit

De wereld veranderen doe je niet alleen.
Dat hoeft ook niet.

Community of solvers

Ons netwerk en team van experts staat klaar om samen met u aan de slag te gaan. Accountants, belastingadviseurs, strategen, economen, data-analisten, biologen, mensenrechtenexperts, milieudeskundigen en sociologen: we combineren in binnen- én buitenland een rijk pallet aan ervaring en kennis met de wil en intrinsieke inzet voor een duurzaam bedrijfsleven. 

Het creëren van een duurzaam bedrijfsleven vergt een brede aanpak en blik, juist ook buiten onze eigen organisatie. Daarom werken we samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en gedreven veranderaars. Van Metabolic tot Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Aan de hand van inspiratiesessies, kennisuitwisseling en partnerships zetten we gezamenlijk kleine stappen naar oplossingen voor grote problemen.

Data en technologie

Onze mensgerichte aanpak wordt op elk moment ondersteund én gedreven door technologie. We benutten alle kansen die data en technologie bieden en zetten technologie zo effectief in dat het duurzame vooruitgang versnelt. Alleen dan bereiken we de gewenste doelstellingen en de juiste resultaten.

Binnen PwC zetten we qua technologie in op een combinatie van capaciteit, tooling én samenwerkingsverbanden. We werken samen met grote software-aanbieders zoals SAP, Oracle, Salesforce, Microsoft, Google en Workiva. Van selectie tot implementatie, we hebben altijd de juiste specialistische kennis in huis, zodat we op elk moment onze klanten kunnen ondersteunen.

Onze diensten voor duurzame vooruitgang

Reporting & Insights

Het creëren van betrouwbare data en het vertalen daarvan naar inzichten is essentieel. Zowel voor de eigen organisatie als voor alle stakeholders die groot belang hebben bij transparantie en inzicht in de route naar duurzame vooruitgang.

Inrichten van dataprocessen en systemen

Ons team van duurzaamheidsspecialisten - van biologen tot accountants - richt de  dataprocessen en systemen robuust in. Zo wordt ESG-informatie niet alleen inzichtelijk, maar ook controleerbaar. We inventariseren de benodigde ESG-data, organiseren de vindbaarheid en richten de systemen in om dit ook op de lange termijn beheersbaar te houden.

Regelgeving: van CSRD tot EU-taxonomie

Regelgeving op het gebied van duurzame rapportage is voor veel organisaties van belang. De eisen zijn strikt en de verplichtingen groot. Uiteraard weten wij exact wat Europese regelgeving als EU-taxonomie en CSRD behelst en helpen bij elke stap in het implementatieproces.

Strategy & Value Creation

Bedrijven integreren ESG in hun strategie om relevant te blijven voor de markt en de samenleving. Het gaat om veerkracht en toekomstbestendigheid en het geloof dat een geïntegreerde ESG-strategie waarde toevoegt, voor de organisatie én de wereld.

Een veerkrachtige en weerbare organisatie.

Deze vragen zijn een startpunt naar een duurzame toekomst:

  • Wat betekent ESG voor ons als organisatie? 
  • Waar zitten de pijnpunten op het gebied van ESG? 
  • Waarom is het noodzakelijk dat we daar voortgang op creëren? 
  • Hoe ziet ons waardecreatiemodel er op langere termijn uit? 
  • Hoe veranderen de behoefte van onze klanten en welke producten en diensten willen we aanbieden?

PwC helpt met het beantwoorden van deze vragen. Samen maken we de vertaling naar een concrete ESG-strategie om waarde te creëren. We doen dat vanuit diepgaande sectorkennis, want verandering door ESG betekent in elke industrie wat anders.

Transformation & Implementation

Een ESG-strategie binnen de overkoepelende bedrijfsstrategie is niet meer voldoende. Handen en voeten geven aan een geïntegreerde strategie vraagt om een gerichte transformatie, zowel van het primaire bedrijfsproces als van de ondersteunende processen. 

Volledige ESG-transformatie

Een volledige ESG-transformatie kan voortvloeien uit een deal of een nieuwe strategie, maar ook uit gewijzigde rapportagevereisten of uit voortdurende inspanningen om processen opnieuw te definiëren en in te richten. Daarnaast kunnen wij met onze gecombineerde Tax, Legal & People kennis organisaties volledig meenemen in deze transformatie.

Ondernemerschap vereist

De versnelling die nu vanuit de wet vereist wordt en de schreeuw om verandering vanuit stakeholders dwingt ondernemerschap af. Succesvolle partijen zien kansen door de richting die de wereld nu inslaat. Bedrijven worden gedwongen de ESG-transitie te maken of voelen zelf de noodzaak hun levensvatbaarheid te vergroten. Of de motivatie nu intrinsiek gedreven is of opgelegd door externe risico’s en wetgeving, het gevolg is identiek: er is werk aan de winkel.

Wat wij zelf doen aan ESG

Net als onze klanten maakt ook PwC een transformatie door. Elke dag zetten wij alles op alles om te groeien op het gebied van ESG. 

We doen veel om dat te bereiken. Zo hebben we vier sustainable development goals geïntegreerd in onze bedrijfsprocessen en strategie en werken we met een groot team aan het bereiken van gendergelijkheid, waardig werk, het verminderen van ongelijkheid en het nemen van klimaatactie. 

Daarnaast hebben we als PwC de mondiale ambitie om in 2030 ‘net zero’ te opereren. Dat betekent dat we onze absolute uitstoot maximaal reduceren, met een minimum van vijftig procent. Het resterende deel compenseren we door onder meer een nieuw bos aan te planten en zo meer CO2 uit de lucht te halen. Uiteraard zetten we onze kennis en kunde ook pro bono in voor impact-first organisaties die streven naar het oplossen van milieu- of maatschappelijke vraagstukken.

ESG Management Team: Joukje Janssen, Leonie Schreve, Wendy van Tol, Alexander Spek, Noor Sanders

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}
Volg ons

Contact

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Wendy van Tol

Wendy van Tol

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 353 44 50

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Leonie Schreve

Leonie Schreve

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 063 48 15

Hide