Sustainability

De mate van impact op klimaat en samenleving is belangrijk om als bedrijf concurrerend te blijven. Samen met u werken wij aan de transformatie naar een duurzame organisatie.

Een duurzame toekomst mogelijk maken

Een duurzame toekomst vereist een gezonde planeet en een samenleving met sociaaleconomische samenhang. In die duurzame toekomst is er fatsoenlijk en zinvol werk voor iedereen, met gelijke kansen in een inclusieve samenleving. Om die duurzame toekomst mogelijk te maken, dienen individuen en (publieke) organisaties bij beslissingen rekening te houden met environmental, social & governance aspecten; ESG. Organisaties geven sustainability een centrale plaats in de strategie, maken het tot leidraad voor transformatie, rapporteren erover en zorgen voor assurance.

SDG's bieden houvast en kansen voor duurzame groei

De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties helpen organisaties om invulling te geven aan duurzaamheid. Door u te richten op specifieke SDGs waarmee uw organisatie het meeste impact maakt, draagt u bij aan het oplossen van wereldwijde problemen rondom armoede, gezondheid, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en gerechtigheid. Het verbinden van SDGs aan uw strategie is ook direct goed voor uw organisatie. Het verkleint uw risico’s, verlaagt uw kosten, vergroot het vertrouwen in uw organisatie en leidt daardoor mogelijk tot meer groei. Organisaties die de SDGs aan hun strategie verbinden, spreken wereldwijd dezelfde taal, kunnen zich eenvoudiger vergelijken en sluiten gemakkelijker partnerschappen.

Lees meer over de SDG's

ESG-thema’s voor duurzame vooruitgang

Om succesvol te blijven in een duurzame toekomst, betrekken organisaties ESG-factoren in strategie, transformatie, reporting en assurance. Deze organisaties hebben sustainability-risico’s en -kansen scherp in beeld en handelen ernaar, zowel intern als in de waardeketen. Daarbij spelen deze organisaties een belangrijke rol bij het behalen van de SDGs. Er zijn vijf ESG-thema’s die uw organisatie moet oppakken om succesvol te blijven in een duurzame toekomst:

Klimaatverandering & Net Zero

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Organisaties in de publieke en de private sector moeten hun inspanningen versnellen om risico’s van klimaatverandering te verminderen, de wereldwijde crisis aan te pakken en hun license to operate te behouden. Zo werken veel bedrijven aan de energietransitie en stellen ze net zero-ambities op om netto geen broeikasgas meer te produceren.

Meer informatie over Klimaatverandering & Net Zero

Sustainable finance

Traditionele en innovatieve nieuwe financieringsbronnen geven steeds meer prioriteit aan organisaties en projecten die zich richten op het klimaat en maatschappelijke doelen. Bedrijven in de financiële sector zijn een belangrijke factor voor de transformatie naar een duurzame economie. Voor het bedrijfsleven en de overheid zijn er allerlei mogelijkheden om deze financieringsbronnen te benutten voor een duurzame toekomst.

Meer over Sustainable finance

Responsible investment

Beleggers erkennen in toenemende mate dat bedrijven die actief bezig zijn met klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties beter bestand zijn tegen ongunstige marktomstandigheden en beter presteren. Veel beleggers werken aan de integratie van milieu, governance en sociale- en fiscale inzichten in de traditionele beleggingsaanpak.

Meer over Responsible investment

Sustainable value chain

Wet- en regelgevers, klanten en investeerders oefenen steeds meer druk uit op bedrijven om hun waardeketens op een duurzame manier in te richten. Door problemen aan te pakken rond het gebruik van grondstoffen, afval en maatschappelijke gevolgen, realiseren bedrijven meer duurzame waardeketens, of kiezen ze zelfs voor een circulair bedrijfsmodel.

Meer over Sustainable supply chains

Sustainable workforce

Om een duurzaam en aantrekkelijk bedrijf te zijn, is goed werkgeverschap cruciaal. Leidinggevenden omarmen het doel van duurzaamheid en investeren in aspecten zoals het welzijn van werknemers, diversiteit, inclusie en gelijkheid. Geïnspireerde medewerkers zijn de sleutel tot het succesvol uitvoeren van een duurzame strategie.

Meer over De toekomst van werk

Hoe kan PwC u helpen?

Strategie & transformatie

Organisaties die hun strategische richting heroverwegen op basis van ESG-thema’s, hebben het potentieel om hun reputatie te beschermen en waardegroei te behalen. Voor de meeste organisaties zal sustainability een license to operate worden. Wilt u voortgang maken met een brede ESG-strategie? Of heeft u ambities rondom specifieke ESG-thema’s?

Wij kunnen u helpen bij alle stappen van uw ESG-transformatie: van het bepalen van een visie en ambitie die past bij uw belangrijkste stakeholders en de vertaling ervan in uw strategie, tot en met een roadmap voor de uitvoering, met voldoende aandacht voor cultuur en gedrag in uw organisatie. Uiteraard adviseren wij ook over transparante meting van en rapportage over uw duurzaamheidsambitie.

Reporting & assurance

Om de ESG-thema’s te realiseren, kunnen bedrijven, investeerders en overheden niet uitsluitend op traditionele financiële informatie vertrouwen voor het nemen van beslissingen. Vooruitstrevende organisaties integreren inzichten in hun jaarverslagen over onderwerpen zoals mensenrechten, CO2-uitstoot, watervervuiling en belastingen. Ook zijn zij goed op de hoogte van de nieuwe EU-wetgeving zoals de EU taxonomy, NFRD en TCFD. Transparantie geeft bedrijven een voordeel richting stakeholders en is essentieel voor hun reputatie.

Wij kunnen u helpen om ESG-inzichten correct te meten en te rapporteren, volgens de erkende governance-, milieu- en rapportagenormen. Wij adviseren bij het inrichten van uw sustainable finance  systemen, zodat deze ook geschikt zijn voor meting van en rapportage over niet-financiële informatie. Om vast te stellen dat de gerapporteerde informatie geloofwaardig is, en zo het vertrouwen verder te vergroten, kunnen wij u assurance geven over uw financiële en niet-financiële informatie.

Playback of this video is not currently available

0:14:18

Duurzame vooruitgang

Tweegesprek tussen Mijntje Lückeratth, hoogleraar corporate governance, en millennialexpert Talitha Muusse. Ondanks het leeftijdsverschil zitten ze vooral op één lijn als het gaat om duurzame vooruitgang. Het is nu tijd voor verandering.

‘In de wereld van vandaag neemt het vertrouwen in instellingen en het bedrijfsleven af. Investeerders, medewerkers en andere belanghebbenden eisen van bedrijven dat ze bijdragen aan een betere wereld.'

Viviana Voorwald Partner sustainability

Onze eigen duurzame ambitie

Als PwC willen we bijdragen aan vertrouwen in de maatschappij en het oplossen van belangrijke problemen. We realiseren deze purpose vooral door het ontwikkelen van dienstverlening die tegemoetkomt aan de behoeften van een brede groep stakeholders. Dit is in lijn met de sustainable development goals die we hebben geïntegreerd in onze strategie.

Lees meer over ons Corporate Sustainability beleid

{{filterContent.facetedTitle}}

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons

Contact

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, Raad van Bestuur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 58

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, ESG Lead PwC NL & PwC Europe, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Wineke Haagsma

Wineke Haagsma

Head of Corporate Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 24

Hide