10 veranderingen in food

Gedreven door megatrends, zien wij een aantal grote veranderingen in de voedingsmiddelenindustrie

Globalisering van ketens

Voeding wordt als nooit te voren wereldwijd verhandeld wat een meer consistente benadering van voedselveiligheid en kwaliteit in de verschillende regio’s vraagt. De uitdaging blijft om het overzicht te houden terwijl risico’s sterker en sneller ontwikkelen.

Ketenintegratie

Terwijl steeds meer regels de internationale voedingsmiddelenhandel treffen besteden voedingsmiddelenbedrijven miljoenen om hun ketens te integreren, traceerbaarheid te vergroten en verwerking te verbeteren gestimuleerd door regelgeving.

Schandalen en maatschappelijke druk

Omvangrijke voedselveiligheidsschandalen schaden het publieke vertrouwen in de voedingsmiddelenindustrie. Door sociale media en brede persaandacht groeien zorgen rond voedingsmiddelen uit tot kostbare schandalen die overheden en bedrijven dwingen hun normen te verbeteren.

Stringente wetgeving

Overheden die maatschappelijke onrust en volksgezondheid willen beschermen ontwikkelen meer stringente wetgeving. Dit geeft meer uitdagingen om multilaterale wetgeving te voldoen. De Food Safety Modernization Act (FSMA) in de US geeft de Food and Drug Authority (FDA) verregaande bevoegdheden om in te grijpen bij alle actoren in de aanvoerketen maar ook de nieuwe Europese Food Information tot Consumer regulations die vanaf 2016 ingaan, de US Nutrition facts label en de opzet van de China Food en Drug Administration hebben ingrijpende gevolgen voor voedingsmiddelenbedrijven die op of naar deze gebieden actief zijn.

Verschuiving van economische macht

Opkomende economieën ontwikkelen enorme consumentenmarkten met een meer proteïne consumerende middenklasse die meer verwacht op het gebied van kwaliteit, veiligheid, integriteit en traceerbaarheid.

Technologische en wetenschappelijke doorbraken

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn we sneller en beter in staat op gevaren te detecteren terwijl technische doorbraken ons helpen om veiligheidsstandaarden te verhogen en risico’s beter te managen. Denk aan doorbraaktechnieken op het gebied van traceerbaarheid die consumenten informeren en bijdragen aan effectieve product recalls. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om meer informatie over voedselveiligheid en kwaliteit over de gehele keten te verzamelen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van vertrouwen van belanghebbenden.

Veranderende consumptiepatronen

Door de verbetering van leefomstandigheden in ontwikkelende economieën veranderen diëten die de groei in de voedingsmiddelenindustrie stimuleren in de richting van proteïne rijke producten en verwerkte voeding. Dit voegt niet alleen verwachtingen op het gebied van veiligheid en kwaliteit toe maar ook keuze en esthetiek zoals de explosief groeiende vraag naar biologische en halal producten wat om nieuwe standaarden, testmethodes en certificatie vraagt.

Machtige consumenten

De explosieve groei van sociale media geeft iedere consument de mogelijkheid  haar mening over producten wereldkundig te maken en met toenemende kennis neemt dit in omvang en frequentie toe. Dit stelt voedingsmiddelenbedrijven die niet de hoogste standaarden gebruiken in toenemende mate bloot aan kritiek van consumenten, medewerkers, activisten, media en andere belanghebbenden.

Van compliance naar competitief voordeel

Werelds leidende voedingsmiddelenbedrijven gaan veel verder dan het voldoen aan standaarden of aan wetgeving maar ontwikkelen hun eigen normen en gebruiken deze om risico’s te beheersen, efficiency te vergroten, hun merk te beschermen en handelsbarrières te creëren.

Bevolkingsgroei en voedselschaarste

Met een wereldbevolking die in 2050 naar 9 miljard mensen groeit, stijg de vraag naar voeding en andere natuurlijke bronnen exponentieel. Hoe voeden we al deze mensen met de wetenschap dat voedingsmiddelen steeds schaarser worden? Overheden en voedingsmiddelenbedrijven richten zich in toenemende mate op de risico’s die deze ontwikkelingen met zich mee brengen, gaan opzoek naar alternatieve leveranciers, producenten en producten. Tot verregaande besluiten om deze risico’s te vermijden behoren het identificeren van nieuwe groeigebieden, het doen van acquisities en desinvesteringen en het vinden van leveranciers in nieuwe markten.

Ook drijft schaarste de opkomst van fraude want te pakkans is laag en het economisch gewin groot. Recente schandalen in melk, vlees en vis laten zien dat de industrie weerbaar moet zijn voor criminele activiteiten die de integriteit van de voedselketen negatief beïnvloeden.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u onze folder food supply and integrity services hier downloaden.

"Het draait vooral om een mentaliteitswijzing in de voedingsindustrie."

Contact

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Consumer Markets Industry Leader, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 299 15 98

Bert Graafsma

Bert Graafsma

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 256 64 19

Frans Gielen

Frans Gielen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 211 88 41

Volg ons