Geschillen

Het afwikkelen van uw geschillen

Geschillen zijn helaas onvermijdelijk in de hedendaagse zakenwereld. Zelfs na nauwgezette onderhandelingen kan de uitleg van contracten leiden tot geschillen tussen partijen. Complexe kwesties moeten vaak worden verduidelijkt in het kader van het oplossen van conflicten.

Om voor- en nadelen af ​​te kunnen wegen bij procedures of onderhandelingen, loont het om alle gevolgen van een specifiek geschil te kennen.

PwC's Dispute Analysis ondersteunt bedrijven door middel van managementanalyses, verheldering van zaken of door het presenteren van deskundig bewijsmateriaal in rechtszaken.

Geschillenanalyse

Onze diepgaande geschilanalyse verduidelijkt uw juridische, economische en sociale positie in detail en stelt u in staat om het initiatief te nemen in een juridische procedure of arbitrage.

Onze teams van advocaten, accountants, criminologen, gedragseconomen en ICT-specialisten, hebben een brede ervaring met lokale en internationale geschillen en hoe ze af te wikkelen. We weten wat ons te wachten staat in gerechtelijke procedures en arbitrage en weten wat nodig is om ze voor te bereiden. We kunnen optreden als arbiter en expertteams samenstellen in alle relevante jurisdicties.

hoe wij kunnen helpen

Wij kunnen u (en uw advocaat) helpen met:

  • Het inzichtelijk maken van de beschikbare informatie en een initiële berekening maken van de schade. Deze initiële berekening stelt u in staat om te bepalen welke vervolgstappen te nemen.
  • Het onderbouwen van uw positie met betrekking tot de door u geleden schade. Op een manier waardoor het voor alle partijen helder is hoe de schadeberekening tot stand is gekomen.
  • Het geven van bindend advies. In dat geval legt u uw geschil samen met de andere betrokken partij(en) voor aan de experts van PwC. De partijen bepalen in gezamenlijkheid het te doorlopen proces evenals de te hanteren criteria en de grondslagen voor het opstellen en verdelen van de schade. PwC doet vervolgens een uitspraak over de geschilpunten die voor alle partijen bindend is.

Contact

Erik Bos

Erik Bos

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 118 57 32

Ankie van Dusseldorp

Ankie van Dusseldorp

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 249 81 45

Volg ons