Geschillen

Het afwikkelen van uw geschillen

Geschillen zijn helaas onvermijdelijk in de hedendaagse zakenwereld. Zelfs na nauwgezette onderhandelingen kan de uitleg van contracten leiden tot geschillen tussen partijen. Complexe kwesties moeten vaak worden verduidelijkt in het kader van het oplossen van conflicten.

Om voor- en nadelen af ​​te kunnen wegen bij procedures of onderhandelingen, loont het om alle gevolgen van een specifiek geschil te kennen.

PwC's Dispute Analysis ondersteunt bedrijven door middel van managementanalyses, verheldering van zaken of door het presenteren van deskundig bewijsmateriaal in rechtszaken.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Geschillenanalyse

Onze diepgaande geschilanalyse verduidelijkt uw juridische, economische en sociale positie in detail en stelt u in staat om het initiatief te nemen in een juridische procedure of arbitrage.

Onze teams van advocaten, accountants, criminologen, gedragseconomen en ICT-specialisten, hebben een brede ervaring met lokale en internationale geschillen en hoe ze af te wikkelen. We weten wat ons te wachten staat in gerechtelijke procedures en arbitrage en weten wat nodig is om ze voor te bereiden. We kunnen optreden als arbiter en expertteams samenstellen in alle relevante jurisdicties.

Contact

Erik Bos

Senior Director

Tel: +31 (0)88 792 76 56

Ankie van Dusseldorp

Senior manager

Tel: +31 (0)88 792 57 33

Volg ons