Het nieuwe pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) dwingt iedere werkgever na te denken over de toekomstige pensioenovereenkomst met zijn medewerkers. De overgang naar premieovereenkomsten met een leeftijdsonafhankelijke premie (vlakke premie) betekent dat bijna alle pensioenregelingen in de komende periode op de schop moeten. Dit heeft gevolgen voor zowel werkgevers als pensioenuitvoeringsorganisaties en - fondsen. Met zowel kennis van wet- en regelgeving als technologische kennis zijn wij in staat u over het hele spectrum te begeleiden, afhankelijk van uw wensen.

Pensioen Inside

In de podcastserie ‘Pensioen Inside’ leggen PwC adviseurs alles uit over het nieuwe pensioenstelsel. In elke podcast geven ze praktische tips hoe werkgevers aan de slag kunnen met de voorbereiding op het nieuwe stelsel. Beluister nu de podcast.


Werkgevers

De wijziging van het pensoenstelsel treft zowel oudere als jongere medewerkers, waarbij zij - bij een achteruitgang - ‘adequaat’ gecompenseerd moeten worden. Werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds zouden pensioenvermogen kunnen inzetten om de negatieve gevolgen van de veranderingen geheel of gedeeltelijk op te vangen. Werkgevers met een pensioenregeling bij een Premiepensioeninstelling (PPI) of verzekeraar hebben die mogelijkheid niet. Zij moeten de negatieve gevolgen voor de werknemer zelf compenseren. Deze compensatie leidt waarschijnlijk tot een (tijdelijke) stijging van het benodigde pensioenbudget.

Daarnaast wordt ook het nabestaandenpensioen aanzienlijk gewijzigd in het nieuwe pensioenstelsel. Vanwege de uniformering van de partnerdefinitie is het voor partners straks duidelijker of ze in de pensioenregeling als partner worden gezien. Werkgevers kunnen daarnaast het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum alleen nog maar verzekeren op risicobasis.

Werkgevers kunnen de uitdagingen van de Wet toekomst pensioenen het beste bezien in samenhang met de totale beloningsstrategie. Dit helpt om kostenstijgingen te drukken en om de waardering van de arbeidsvoorwaarden door  werknemers te vergroten. Met onze geïntegreerde aanpak, onze focus op samenwerking binnen het bredere HR-spectrum en met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde digitale oplossingen begeleiden wij werkgevers op basis van de juiste feiten stap voor stap naar een nieuwe pensioenregeling. Wij snappen dat er niet één oplossing is als het gaat om het in lijn brengen van het pensioen en arbeidsvoorwaardenpakket met de HR strategie.

Het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenfondsen en -uitvoeringsorganisaties

Door de Wtp komen pensioenuitvoerders en uitvoeringsorganisaties voor een strategische keuze te staan: transformeren we de organisatie om ‘alleen’ aan de vereisten van de Wtp te voldoen (‘comply only’) of willen we ons ook onderscheiden ten opzichte van anderen in de pensioensector met het oog op een transparanter en individueler worden de pensioenmarkt (‘comply and differentiate’)? Ze zullen in het nieuwe stelsel ook rekening moeten houden met nieuwe plichten als ‘keuzebegeleiding’ en ‘activatie’. Voordat het echter zover is, zal een groot deel van de pensioenfondsen de huidige pensioenaanspraken moeten ‘invaren’. Het pensioenfonds en de pensioenuitvoeringsorganisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Om te zorgen dat deze transitie naar de nieuwe pensioenregeling correct wordt uitgevoerd, is het van belang dat de data op orde is en hiermee gereed voor transitie. Zo krijgen alle deelnemers in de nieuwe pensioenregeling, waar zij recht op hebben en worden onnodige fouten voorkomen. Een gedegen IT-strategie is daarbij ‘key’.

Hoe kunnen wij u helpen?

De Wtp betekent een enorme transformatie van ons pensioenstelsel. Vrijwel alle organisaties zullen hun pensioenregeling, de financiering daarvan en (kern)administratiesystemen moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Zowel werkgevers als pensioenuitvoerders staan voor grote uitdagingen, waarbij het soms lastig is om overzicht te houden. Met onze geïntegreerde aanpak, onze focus op samenwerking en met behulp van speciaal hiervoor ontwikkelde digitale oplossingen begeleiden wij u op basis van de juiste feiten stap voor stap naar een toekomstbestendige pensioenuitvoering. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Wet toekomst pensioenen komt eraan

Tijd om in actie te komen!

Download (PDF of 258.36kb)
Volg ons

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Ronald Doornbos

Ronald Doornbos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)6 50 89 18 44

Matthijs Kortenhorst

Matthijs Kortenhorst

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 272 83 07

Hide