Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Fiscale strategie PwC Nederland

In dit document wordt de fiscale strategie van PwC Nederland uiteengezet en de implicaties van deze fiscale strategie voor onze relaties met klanten en derden waarmee wij zaken doen. Wij informeren hiermee onze stakeholders, klanten en derden waarmee wij zaken doen over onze aanpak. Wij zien dit als een wezenlijk onderdeel van onze purpose om bij te dragen aan het vertrouwen in de maatschappij en belangrijke problemen op te lossen, en onze rol in de verdere ontwikkeling van verantwoorde belastingen. Deze fiscale strategie is de visie van PwC Nederland.  

Implementatie Fiscale Strategie PwC Nederland

In dit document beschrijven we hoe we in de periode september 2019 tot en met juni 2020 onze fiscale strategie hebben geïmplementeerd. In september 2019 hebben we onze fiscale strategie gepubliceerd. We vinden dat het informeren van onze stakeholders over onze voortgang van de implementatie van onze fiscale strategie, onderdeel is van onze fiscale aanpak. Met deze transparantie willen we richting geven in onzekere tijden in een snel veranderende fiscale wereld.

Onze fiscale bijdrage in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

In dit document hebben we weergegeven hoe onze totale fiscale bijdrage is opgebouwd voor het financiële jaar 2021. Op basis van de fiscale rapportage standaard 207 van de Global Reporting Initiative hebben we berekend hoeveel belasting we hebben bijgedragen aan de Nederlandse economie. Als onderdeel van onze fiscale aanpak willen we onze stakeholders informeren over onze aanpak inclusief onze fiscale bijdrage.

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons