Veerkrachtig op de werkvloer

Opnieuw uitvinden welk werk, hoe en waar wordt gedaan

Als het economisch minder gaat, kijken veel bedrijven naar hun kosten en waar ze kunnen bezuinigen of optimaliseren. Maar dat is nu niet genoeg. Om meer veerkracht in uw personeelsbestand te creëren, is een brede blik nodig. Vooral omdat de arbeidsmarkt de komende jaren onder druk blijft staan door personeelsschaarste en snel opkomende nieuwe technologieën. Uw personeelsbestand weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger maken én houden, vraagt voortdurende aandacht.

Opnieuw uitvinden welk werk, hoe en waar wordt gedaan

Schaarste op de arbeidsmarkt en nieuwe technologieën

De komende jaren gaat een snel vergrijzende werknemerspopulatie massaal met pensioen. Daardoor moeten steeds minder mensen, steeds meer werk doen. Het is onvermijdelijk dat u daarom vaker technologie gaat inzetten. De snelle opkomst van nieuwe technologieën zorgt tegelijk voor grote uitdagingen. Waarin investeert u en wat levert die investering u op? Welk werk kunt u laten overnemen, bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie? En hoe begeleidt u werknemers, wiens werk wordt overgenomen, naar ander werk?

Over de silo’s heen kijken

De huidige situatie, waarin verschillende economische crises, vergrijzing, opkomst van nieuwe technologieën en investeringsuitdagingen samenkomen, vraagt om holistische acties. U moet uw hele portfolio - over de silo’s heen - herbeoordelen om de vraag te beantwoorden waar uw bedrijf de meeste waarde toevoegt en waar - afgezet tegen die waarde - u kosten maakt. Organisaties moeten opnieuw uitvinden welk werk, hoe en waar wordt gedaan.

Hoe we onze klanten helpen bij een optimale inzet van personeel

Hoe we onze klanten helpen bij een optimale inzet van personeel

Met behulp van onze digitale tools geven wij u een diepgaand inzicht in uw personeelsbestand. Samen met u scannen we de huidige situatie, monitoren we de voortgang en bepalen we de aanpak voor een veerkrachtig personeelsbestand. We begeleiden u bij het verzamelen van gegevens, het verkrijgen van inzichten, en het beheren en verbeteren van de productiviteit en het welzijn van uw personeel.

Dat doen we met een divers team dat vanuit verschillende perspectieven naar uw situatie kijkt. Daarvoor brengen we mensen met verschillende expertises en achtergronden samen. En door hun verschillende perspectieven, vindingrijkheid en passie te combineren met de nieuwste technologie, verkennen we samen onverwachte invalshoeken. Wij noemen dat de kracht van onze ‘community of solvers’.

Krijg meer grip op uw transformatie

Om te zorgen dat uw organisatie efficiënter opereert en wendbaarder wordt, is het belangrijk dat uw strategische activiteiten goed gekoppeld is aan uw bedrijfsplanning. Met andere woorden: het is belangrijk dat de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie bijdraagt aan uw doelen op lange termijn.

Bent u benieuwd of uw organisatie goed is voorbereid op de uitdagingen van het digitale tijdperk? Wilt u weten of uw huidige inspanningen op het gebied van transformatie voldoende zijn voor succes? Doorloop dan de vragen in onze ‘Transformation Maturity Profiler’. Met deze tool bent u er binnen enkele minuten achter op welke gebieden u het goed doet en waar u mogelijk meer moet doen.

Krijg meer grip op uw transformatie
Volg ons

Contact us

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Mona de Boer

Mona de Boer

Partner, Data & Artificial Intelligence, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 088 18 59

Hide