Operationele veerkracht

Een goed evenwicht tussen korte- en langetermijnbeleid

Als bestuurder van een bedrijf of organisatie is het uw taak om de bedrijfsvoering gezond te houden en te blijven zoeken naar het creëren van waarde. Dat geldt ook in uitdagende economische omstandigheden. Maar hoe zorgt u er nu voor dat u de dagelijkse risico’s in toom houdt en ondertussen uw bedrijf zo veerkrachtig maakt dat het met onvoorziene omstandigheden kan omgaan?

Een goed evenwicht tussen korte- en langetermijnbeleid

Daadkrachtig optreden

Met de kennis van nu had u de afgelopen jaren wellicht andere beslissingen genomen, maar die kennis bepaalt wel hoe uw organisatie er morgen uitziet. Als u wordt geconfronteerd met onzekerheid telt daadkrachtig optreden. Misschien heeft u de neiging om juist nu terughoudend te zijn. Maar juist tijdens uitdagende tijden moet u lastige beslissingen durven maken en niet uitstellen. Ook als u moet repareren, is het belangrijk om in de toekomst te blijven investeren. Zodat uw organisatie bij nieuwe uitdagingen veerkrachtiger is.

Om uw pad naar herstel succesvol te plannen, moet u weten welke obstakels in de weg staan. Daarbij is de uitdaging dat de oplossing van uw probleem niet altijd op de bekende weg ligt. In onze aanpak  maken we een duidelijk onderscheid tussen korte en lange termijn. Zijn voor het overeind houden van uw bedrijf snelle acties nodig of gaat het om een transformatie in een langere periode?

De kansen die transformatie biedt

Met welke verandering uw organisatie ook wordt geconfronteerd, wij zijn er om u te helpen. Of u nu moet optimaliseren of uw bedrijf opnieuw moet uitvinden, wij werken met u samen om de kansen die transformatie biedt te ontsluiten. Samen voeren we veranderingen door die een verschil maken voor uw organisatie, uw mensen en de samenleving.

In onze dienstverlening maken we een duidelijk onderscheid tussen korte en lange termijn. Zijn voor het overeind houden van uw bedrijf snelle acties nodig of gaat het om een transformatie in een langere periode?

Korte termijn: (her)financiering… 

Een gebrek aan geldmiddelen op korte of middellange termijn, een verslechtering van de kredietbeoordelingen, hoge druk van leveranciers en financiers. In een crisis kunnen de belangen van crediteuren, debiteuren en de onderneming uit elkaar lopen, waardoor de relatie tussen onderneming en stakeholders onder druk staat.

Door onder meer het herstructureren van de balans en het aantrekken van vervangende of nieuwe financiering kunnen bedrijven de crisis stabiliseren en de (aandeelhouders)waarde maximaliseren.

…en een effectieve grip op liquiditeit

Een effectieve grip op liquiditeit bestaat uit twee belangrijke componenten: instrumenten en processen. Je hebt instrumenten nodig om iets te kunnen doen. Een simpele template waarin de verschillende businessunits, divisies of deelnemingen de prognose op een consistente manier kunnen invullen om te komen tot een geconsolideerd inzicht. 

Daarnaast heb je een proces nodig dat leidt tot een goede prognose. Vaak heeft een bedrijf wel bepaalde instrumenten, maar is de proceskant van die liquiditeitsprognose nog te veel een ‘finance-feestje’. Controllers zetten bijvoorbeeld iets in elkaar zonder de rest van de organisatie er goed bij te betrekken en ervoor te zorgen dat iedereen ook echt eigenaarschap voor de prognose neemt.

In vijf stappen economisch veerkrachtig

Krijg opnieuw greep op je onderneming

Zorg voor greep op uw kasstroom. Optimaliseer uw operationele kosten. Pas uw balans aan uw verdiencapaciteit aan. Dat kan met een kapitaalinjectie van aandeelhouders, externe investeerders of banken. Maar een schuldeisersakkoord of het afstoten van bedrijfsactiviteiten is ook een optie.

Herformuleer je ondernemingsstrategie

Door een verandering van uw strategie kunt u een eenvoudigere organisatie optuigen, met minder activiteiten en complexere processen en een flink hogere winstmarge.

Maak uw bedrijf weerbaar voor inflatie

De inflatie verslaat u niet met louter kostenreductie. U moet in gesprek met uw klanten over prijsverhogingen. Zie dit als een strategische uitdaging. Laat uw procurementspecialisten de prijsdoorrekeningen grondig uitvoeren. En vergeet niet uw contracten na te pluizen op de juridische mogelijkheden voor prijsverhogingen.

Weet welk deel van uw kapitaal u kunt investeren

Leg de focus op uw werkkapitaal. Breng uw kosten in kaart en bekijk of u uw uitgavenniveau kunt stabiliseren. Bent u bijvoorbeeld in staat uw kostenverhoging door te rekenen aan uw klanten?  Als u daarin de regie behoudt, kunt u gericht investeren in de toekomst.

Grijp de kansen in environmental, social & governance (ESG)

Nieuwe duurzame verslaggevingswetgeving dwingt u anders te kijken naar uw reële kosten. Voor u een kans om greep te krijgen op de economische weerbaarheid van uw onderneming en om de gevolgen van schokken in de wereldeconomie duurzaam op te vangen.

Lange termijn: operationele verbeteringen

Deals zijn succesvoller tijdens een economisch slechtere tijd. Dat klinkt tegenstrijdig, maar tijdens recessies zijn waarderingen over het algemeen lager. Daardoor komen bedrijven in slechter vaarwater terecht en moeten ze zelfs divisies verkopen. Dat biedt kansen voor anderen.’

Door bedrijfsonderdelen te splitsen, juist af te stoten of te kiezen voor een overname kunnen bedrijven hun waarde vergroten. Daarbij is het wel belangrijk goed zicht te hebben op de elementen die daadwerkelijk waarde creëren. 

Meer dan ooit zijn zogenoemde ‘capabilities’ belangrijk voor het slagen van een overname. Als er een goede ‘match’ is tussen de koper en de over te nemen partij op het gebied van vaardigheden van de mensen, bedrijfscultuur, aanwezige technologie en processen (‘capabilities fit’), is de kans op meer waardecreatie groter.

Hoe we onze klanten helpen bij het vergroten van hun operationele veerkracht

Als geen ander zijn we in staat u te helpen bij het vinden van een goed evenwicht tussen korte- en langetermijnbeleid. Het maakt niet uit in welke fase u in uw transformatie zit, PwC heeft de mensen in huis die u kunnen ondersteunen.

We doen dat op een unieke manier. Met een divers team kijken we vanuit verschillende perspectieven naar uw situatie. Daarvoor brengen we mensen met heel verschillende expertises en achtergronden samen. En door hun verschillende perspectieven, vindingrijkheid en passie te combineren met de nieuwste technologie, verkennen we samen onverwachte invalshoeken. Wij noemen dat de kracht van onze ‘community of solvers’.

Krijg meer grip op uw transformatie

Om te zorgen dat uw organisatie efficiënter opereert en wendbaarder wordt, is het belangrijk dat uw strategische activiteiten goed gekoppeld is aan uw bedrijfsplanning. Met andere woorden: het is belangrijk dat de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie bijdraagt aan uw doelen op lange termijn.

Bent u benieuwd of uw organisatie goed is voorbereid op de uitdagingen van het digitale tijdperk? Wilt u weten of uw huidige inspanningen op het gebied van transformatie voldoende zijn voor succes? Doorloop dan de vragen in onze ‘Transformation Maturity Profiler’. Met deze tool bent u er binnen enkele minuten achter op welke gebieden u het goed doet en waar u mogelijk meer moet doen.

Krijg meer grip op uw transformatie
Volg ons

Contact us

Remco van Daal

Remco van Daal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 001 80 15

Peter Wolterman

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Jeroen van Kessel

Jeroen van Kessel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 241 65 81

Hide