Leverancier in voedingssector zoekt oplossing voor hogere inkoopprijzen

Leverancier in voedingssector zoekt oplossing voor hogere inkoopprijzen
  • Casestudie
  • maart 23, 2023

Een bedrijf levert producten aan de voedingssector en krijgt te maken met een verdubbeling van de inkoopprijzen. Die is vooral een gevolg van gestegen grondstofprijzen, vertragingen in de toeleveringsketen en hogere energieprijzen. De vraag waarmee het bedrijf vervolgens wordt geconfronteerd is: in hoeverre kunnen we de stijging doorberekenen aan onze klanten? En wat betekent deze stijging voor ons werkkapitaal en financiering?

Financiële herstructurering

Samen met de leverancier heeft ons team financiële herstructurering eerst gekeken naar zijn jaarplannen en doorberekend of de voorspellingen onder de huidige omstandigheden nog haalbaar zijn. Bepalende aspecten daarbij zijn de afspraken die het bedrijf met zijn leveranciers en klanten heeft gemaakt over de termijnen van de prijzen. Liggen die nog voor een bepaalde periode vast of zijn ze (deels) variabel? Verder hebben we met behulp van onder meer data-analysetools de prijsstrategie van het bedrijf geactualiseerd.

Doorberekening prijsstijgingen

Door goed naar de markt te kijken en gesprekken met klanten van het bedrijf kwamen we tot de conclusie dat een groot deel van de prijsstijgingen kan worden doorberekend. Wel was er extra geld nodig zodat de leverancier beter in staat is aan zijn dagelijkse financiële verplichting te voldoen en toekomstige tegenvallers op te vangen. Een nieuwe structuur voor financiering van onder meer het werkkapitaal is hiervoor de oplossing.

Volg ons

Contact us

Remco van Daal

Remco van Daal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 001 80 15

Peter Wolterman

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Jeroen van Kessel

Jeroen van Kessel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 241 65 81

Hide